Betalingsbalancens løbende poster
Versionstabel af BB2 - Betalingsbalance, kvartal

VersionPosterIndtægt/udgiftLand

2005K1-2022K1 — Mio. kr.

Betalingsbalancen månedlig

PosterIndtægt/udgiftLandEnhedSæsonkorrigering

2005M01-2024M03 — -

Versionstabel af BBM - Betalingsbalancen månedlig

VersionPosterIndtægt/udgiftLandEnhedSæsonkorrigering

2005M01-2024M03 — -

Betalingsbalancen kvartalsvis

PosterIndtægt/udgiftLand

2005K1-2024K1 — Mio. kr.

Versionstabel af BBQ - Betalingsbalancen kvartalsvis

VersionPosterIndtægt/udgiftLand

2005K1-2024K1 — Mio. kr.

Betalingsbalancen årlig

PosterIndtægt/udgiftLand

2005-2022 — Mio. kr.

Versionstabel af BBPM - Betalingsbalance og udenrigshandel

VersionPosterIndtægt/udgiftSæsonkorrigeringEnhed

2010M01-2021M11 — -

Overgangstabel for varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance

PosterIndtægt/udgiftLand

2005M01-2024M03 — Mio. kr.

Versionstabel af BBUHV - Overgangstabel for varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance

VersionPosterIndtægt/udgiftLand

2005M01-2024M03 — Mio. kr.

Korrektion af varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance

VarebegrebPosterIm- og eksportLand

2016M01-2024M03 — Mio. kr.

Betalingsbalancens finansielle poster
Betalingsbalancens finansielle poster - transaktioner mellem Danmark og udlandet

BalanceInstrumentIndenlandsk sektorValutaLand

2005M01-2024M03 — Mio. kr.

Porteføljeinvesteringer - transaktioner mellem Danmark og udlandet

BalanceInstrumentIndenlandsk sektorValutaLand

2005M01-2024M03 — Mio. kr.

Import og eksport af varer og tjenester
Den samlede udenrigshandel

Im- og eksportSæsonkorrigeringArt

1997M01-2024M03 — Mio. kr.

Den samlede udenrigshandel

Im- og eksportSæsonkorrigeringLand

1997M01-2024M03 — Mio. kr.

Den samlede udenrigshandel

Im- og eksportArtLand

1997M01-2024M03 — Mio. kr.

Den samlede udenrigshandel

Im- og eksportSITC-hovedgrupperLand

1995M01-2024M03 — Mio. kr.

Versionstabel af UHV4 - Den samlede udenrigshandel

VersionIm- og eksportSITC-hovedgrupperLand

2005M01-2024M03 — Mio. kr.

Den samlede udenrigshandel

Im- og eksportKONJ (produktionsgren)Land

1988M01-2024M03 — Mio. kr.

Den samlede udenrigshandel

Im- og eksportBEC (Broad Economic Categories)Land

1988M01-2024M03 — Mio. kr.

Den samlede udenrigshandel

Im- og eksportSITC-hovedgrupperLand

2007M01-2024M03 — Mio. kr.

Udenrigshandel månedlig

PosterIm- og eksportLandEnhedSæsonkorrigering

2010M01-2024M03 — -

Versionstabel af UHM - Udenrigshandel månedlig

VersionPosterIm- og eksportLandEnhedSæsonkorrigering

2010M01-2024M03 — -

Udenrigshandel kvartalsvis

PosterIm- og eksportLandSæsonkorrigering

2010K1-2024K1 — Mio. kr.

Versionstabel af UHQ - Udenrigshandel kvartalsvis

VersionPosterIm- og eksportLandSæsonkorrigering

2010K1-2024K1 — Mio. kr.

Udenrigshandel i faste priser månedlig (eksperimentel statistik)

PosterIm- og eksportPrisenhedSæsonkorrigering

2010M01-2024M03 — Mio. kr.

Versionstabel af BBLM - Betalingsbalance og udenrigshandel

VersionPosterLandIndtægt/udgiftSæsonkorrigeringEnhed

2010M01-2021M11 — -

Import og eksport efter virksomhedskarakteristika
Udenrigshandel med varer (virksomhedskarakteristika efter økonomiske enheder)

Im- og eksportEnhedVirksomhedsstørrelseBranche

2019-2022 — -

Udenrigshandel med varer (virksomhedskarakteristika efter økonomiske enheder)

Im- og eksportEnhedLandHovedbrancher

2019-2022 — -

Udenrigshandel med varer (virksomhedskarakteristika efter økonomiske enheder)

Im- og eksportEnhedKoncentrationHovedbrancher

2019-2022 — -

Udenrigshandel med varer (virksomhedskarakteristika efter økonomiske enheder)

Im- og eksportEnhedPartnerlandHovedbrancher

2019-2022 — -

Udenrigshandel med varer (virksomhedskarakteristika efter økonomiske enheder)

Im- og eksportEnhedType af handelBrancheLandegrupper

2019-2022 — -

Udenrigshandel med varer (virksomhedskarakteristika efter økonomiske enheder)

Im- og eksportEnhedBrancheEjerskabLand

2019-2022 — -

Udenrigshandel med tjenester (virksomhedskarakteristika efter økonomiske enheder)

Im- og eksportVirksomhedsstørrelsePoster

2019-2022 — Mio. kr.

Udenrigshandel med tjenester (virksomhedskarakteristika efter økonomiske enheder)

Im- og eksportEjerskabPoster

2019-2022 — Mio. kr.

Udenrigshandel med tjenester (virksomhedskarakteristika efter økonomiske enheder)

Im- og eksportBranchePoster

2019-2022 — Mio. kr.

Detaljeret import og eksport
Im- og eksport KN (EU Kombineret nomenklatur)

Im- og eksportVarerLandEnhedDatakilde

2016M01-2024M03 — -

Im- og eksport KN (EU Kombineret nomenklatur)

Im- og eksportVarerLandEnhed

1988-2023 — -

Im- og eksport KN (EU Kombineret nomenklatur)

Im- og eksportVarerLandEnhed

1988M01-2015M12 — -

Værdi af import og eksport (1000 kr.)

SITC-hovedgrupperLandIm- og eksport

2007M01-2024M03 — 1.000 kr.

Værdi af import og eksport (1000 kr.)

SITC-hovedgrupperLandIm- og eksport

2007-2023 — 1.000 kr.

Im- og eksport (Rev. 4 SITC)

Im- og eksportSITC-hovedgrupperLandEnhed

2007M01-2024M03 — -

Im- og eksport (Rev. 4 SITC)

Im- og eksportSITC-hovedgrupperLandEnhed

2007-2023 — -

Indeks for udenrigshandel med varer

Im- og eksportIndekstypeSæsonkorrigeringSITC-hovedgrupper

2007M01-2024M03 — Indeks

Indeks for importen og eksporten

Im- og eksportIndekstypeSITC-hovedgrupper

2007-2023 — Indeks

Indeks for udenrigshandel med varer

Im- og eksportIndekstypeSæsonkorrigering

2007M01-2024M03 — Indeks

Indeks for udenrigshandel med varer

Im- og eksportIndekstype

2007-2023 — Indeks

Værdi af import og eksport

BEC (Broad Economic Categories)LandIm- og eksport

1988M01-2024M03 — 1.000 kr.

Værdi af import og eksport

BEC (Broad Economic Categories)LandIm- og eksport

1988-2023 — 1.000 kr.

Værdi af eksport (1000 kr.)

KONJ (produktionsgren)LandIm- og eksport

1988M01-2024M03 — 1.000 kr.

Værdi af eksport (1000 kr.)

KONJ (produktionsgren)LandIm- og eksport

1988-2023 — 1.000 kr.

Tjenestebalance, kvartal

Im- og eksportPoster

2005K1-2024K1 — Mio. kr.

Tjenestebalance, kvartal

Im- og eksportLand

2005K1-2024K1 — Mio. kr.

Tjenestebalance, kvartal

Im- og eksportPosterLand

2005K1-2024K1 — Mio. kr.

Versionstabel af UHTX - Tjenestebalance, kvartal

VersionIm- og eksportPosterLand

2005K1-2024K1 — Mio. kr.

Tjenestebalance, årlig

Im- og eksportPosterLand

2005-2022 — Mio. kr.

Udenrigshandel med økologiske varer

Im- og eksportVarer

2003-2022 — 1.000 kr.

Udenrigshandel med økologiske varer

Im- og eksportLand

2003-2022 — 1.000 kr.

Udenrigshandel med økologiske varer

Im- og eksportLandSITC-hovedgrupper

2003-2022 — 1.000 kr.

Global produktion
Fremstillingsvirksomhedernes internationale produktion

PosterIm- og eksportLand

2005-2022 — Mio. kr.

Kapitalbalance
Kapitalbalancen - beholdning af Danmarks aktiver og passiver overfor udlandet

BalanceInstrumentIndenlandsk sektorValutaLandUdenlandsk sektor

2005K1-2023K4 — Mio. kr.

Direkte investeringer
Kvartalsvis strømstatistik for direkte investeringer

TypePrincipPostLandIndenlandsk branche

2005K1-2024K1 — Mia. kr.

Årlig beholdningsstatistik for direkte investeringer

TypePrincipPostLandIndenlandsk branche

2004-2022 — Mia. kr.

Indadgående direkte investeringer

TypePostUltimativt investorlandIndenlandsk branche

2015-2022 — Mia. kr.