Husstande og familier
Husstande 1. januar

OmrådeHusstandstypeHusstandsstørrelseAntal børn i husstand

1986-2024 — Antal

Voksne 1. januar

OmrådeHusstandstypeAntal personer i husstand Antal børn i husstandKønAlder

1986-2024 — Antal

Husstande 1. januar

Byområder og landdistrikterHusstandstypeAntal børn

2010-2023 — Antal

Husstandes afstand til nærmeste dagligvarebutik

KommunegruppeAfstand

2009-2022 — Antal

Familier 1. januar

OmrådeFamilietypeFamiliestørrelseAntal børn

1986-2024 — Antal

Børnefamilier 1. januar

OmrådeEnhedFamilietypeBørn fra alderBørn til alder

1986-2024 — Antal

Familier m/u børn i procent af alle familier i samme kommune eller kommunegruppe

OmrådeFamilietype

2007-2024 — Pct.

Voksne 1. januar

OmrådeFamilietypeAntal personer i familienAntal børn i familienKønAlder

1986-2024 — Antal

Børn
Børn 1. januar

OmrådeFamilietypeAntal personer i familienAntal børn i familienKønAlder

1986-2024 — Antal

Børn 1. januar

OmrådeHusstandstypeAntal personer i husstand Antal børn i husstandKønAlder

1986-2024 — Antal

Børn

OmrådeVoksne i bopælsfamilien BopælsfamilietypeVoksne i samværsfamilien SamværsfamilietypeAlder

2008-2024 — Antal

Børn fordelt på søskende de bor sammen med - antal og kombination

OmrådeAlderFamilietypeAntal søskendeKombination af søskende

2008-2024 — Antal

Børn fordelt på alle søskende - antal og kombination

OmrådeAlderFamilietypeAntal søskendeKombination af søskende

2008-2024 — Antal

Børn

OmrådeAlderFamilietypeMor statusFar status

2007-2024 — Antal

Børn med familieskift

OmrådeFamilieskiftFamilietype sidste årFamilietype i årAlder

2008-2024 — Antal

Børns (0-17-årige) familier

Antal børnBørnefamilietypeFamilietype

2008-2024 — Antal

Børn og unge (alle 0-29-årige) 1. januar, der har mistet forældre ved dødsfald

OmrådeAlderMor statusFar statusStatus på begge forældre

2001-2024 — Antal

Børn

AlderFamilietypeMor statusFar status

1980-2024 — Antal

Ligestillingsindikator for børn, der har adresse kun hos mor eller far

IndikatorAlder

1980-2024 — -

Vielser
Vielser mellem to af forskelligt køn

Brudgommens bopælBrudens bopælBrudgommens alderBrudens alderBrudgommens tidligere civilstandBrudens tidligere civilstand

2006-2023 — Antal

Vielser

VielsesmyndighedVielsesmåned

2007-2023 — Antal

Vielser mellem to af forskelligt køn

Mandens bopælKvindens bopælVielsesmånedVielsesmyndighed

2006-2023 — Antal

Vielser mellem to af forskelligt køn

Mandens oprindelseslandKvindens oprindelseslandMandens alderKvindens alderMandens herkomstKvindens herkomst

1999-2023 — Antal

Vielser mellem to af forskelligt køn

Mandens statsborgerskabKvindens statsborgerskabMandens alderKvindens alder

1999-2023 — Antal

Vielser mellem to af forskelligt køn

Brudgommens alderBrudens alderVielsesmyndighed

2007-2023 — Antal

Vielser

VielsesdagVielsesmåned

2007-2023 — Antal

Vielser

Type

2020M01-2023M12 — Antal

Vielser

Type

1989-2023 — Antal

Vielser og skilsmisser

Bevægelse

1983M01-2023M12 — Antal

Gennemsnitsalder for viede mænd og kvinder

Alder

1901-2023 — -

Skilsmisser
Skilsmisser mellem to af forskelligt køn

Mandens bopælKvindens bopælMandens alderKvindens alderÆgteskabets varighed

2006-2023 — Antal

Skilsmisser mellem to af forskelligt køn

Mandens bopælKvindens bopælSkilsmissemåned

2006-2023 — Antal

Skilsmisser mellem to af forskelligt køn

Mandens oprindelseslandKvindens oprindelseslandMandens alderKvindens alderMandens herkomstKvindens herkomst

1999-2023 — Antal

Skilsmisser mellem to af forskelligt køn

Mandens statsborgerskabKvindens statsborgerskabMandens alderKvindens alder

1999-2023 — Antal

Skilsmisseprocent

Enhed

1986-2023 — Pct.

Skilsmisser

Type

2020M01-2023M12 — Antal

Skilsmisser

Type

1999-2023 — Antal

Ægteskaber

VielsesårÆgteskabets varighedÆgteskabsopløsning

2024-2024 — -

Børnepasning
Normeringer i daginstitutioner og dagpleje

OmrådePasningstilbud

2015-2022 — Antal

Normeringer i kommunale og selvejende forældrebestyrelser

ForældrebestyrelseAldersgrupper

2022-2022 — Antal

Fuldtidsomregnet indskrevne børn i kommunale og selvejende daginstitutioner og dagpleje

OmrådePasningstilbud

2015-2022 — Antal

Fuldtidsomregnet pædagogisk personale i kommunale og selvejende daginstitutioner og dagpleje

OmrådeStillingskategoriUddannelse

2015-2022 — Antal

Fuldtidsomregnet indskrevne børn i private dagtilbudsinstitutioner

OmrådePasningstilbud

2021-2022 — Antal

Fuldtidsomregnet pædagogisk personale i private dagtilbudsinstitutioner

OmrådeStillingskategoriUddannelse

2021-2022 — Antal

Indskrevne børn i fritidsordninger

OmrådePasningstilbudEjerformAlder

2015-2022 — Antal

Fuldtidsomregnet pædagogisk personale i kommunale skolefritidsordninger

OmrådeStillingskategori

2015-2022 — Antal

Modtagere af tilskud vedr. privat pasning og pasning af egne børn

OmrådeTilskudsartBerørte

2008-2022 — Antal

Institutioner og enheder

OmrådePasningstilbudEjerform

2017-2022 — Antal

Årstakster i børnepasning

OmrådeForanstaltningsart

2007-2023 — Kr.