Formue og gæld
Formue

FormuetypeEnhedAlderKønPopulation

2014-2022 — -

Formue

FormuetypeEnhedOmrådeAlderPopulation

2014-2022 — -

Formue

FormuetypeEnhedSocioøkonomisk statusPopulation

2014-2022 — -

Formue

FormuetypeEnhedAlderHerkomstPopulation

2014-2022 — -

Formue

FormueDefinitionPrisenhedAlder

2014-2022 — -

Formue

PercentilPrisenhedAlder

2020-2022 — -

Formue

FormuetypeEnhedAlderFamilietypePopulation

2014-2022 — -

Median for Nettoformue, 18 år+

KommunegruppeAldersstandardisering

2014-2022 — Kr.

Nettoformue (median)

KommunegruppeAlder

2014-2022 — Kr.

Negativ nettoformue (andel af befolkningen)

KommunegruppeAlder

2014-2022 — Pct.

Ligestillingsindikator for median nettoformue

IndikatorAlderFamilietype

2014-2022 — -

Ligestillingsindikator for pensionsformue for personer

IndikatorAlder

2014-2022 — -

Husholdningernes formue i fast ejendom
Formue i fast ejendom

VærdisætningBopælskommuneEnhedEjendomstype

2004-2022 — -

Husholdningernes formue i fast ejendom og gældskomponenter for familier

KomponenttypeBopælskommuneEnhedFamilietype

2004-2022 — -

Husholdningernes formue i fast ejendom og gældskomponenter for familier

KomponenttypeBopælskommuneEnhedHusstandsgrupper

2004-2022 — -

Pensionsformuer
Optjent tjenestemandspension for aktive tjenestemænd

SektorEnhedKønFaggruppe aldersgrupper

2014-2022 — -

Optjent tjenestemandspension for pensionerede tjenestemænd

SektorEnhedKøn

2014-2022 — -

Husholdningernes pensionsrettigheder i socialforsikringsordninger

PensionsordningerKonto

2015-2022 — Mio. kr.

Pensionsformue for personer bosat i Danmark

PensionsformBeskatningAlderKønEnhed

2014-2022 — -

Personers pensionsformue

FamilietypeAlderKønPrisenhedPensionsformue

2014-2022 — Antal

Pensionsformue

PensionsformSelskabstypeAlderPopulationBeskatningEnhed

2014-2022 — -

Personer med pensionsindbetalinger

OmrådeEnhedKønAlderPensionstype

2005-2022 — -

Pensionformue for personer mindre end 5 år fra folkepensionsalderen (median)

Kommunegruppe

2014-2022 — Kr.