Familiernes formue og gæld
Familiefordelt nettoformue

KomponenttypeFamilietype

2014-2020 — Kr. pr. familie

Formue og gæld pr. person

KomponenttypeKønAlder

2014-2020 — Kr.

Familiefordelt nettoformue

OmrådeKomponenttype

2014-2020 — Kr. pr. familie

Familiefordelt nettoformue

Deciler af ækvivalensvejet disponibel indkomstKomponenttype

2014-2020 — Kr. pr. familie

Familiefordelt nettoformue

Ejerforhold til boligKomponenttype

2014-2020 — Kr. pr. familie

Familiefordelt nettoformue

Hovedpersonens socioøkonomiske statusKomponenttype

2014-2020 — Kr. pr. familie

Nettoformue pr. person på mindst 18 år

Formuens størrelse

2014-2020 — Kr.

Nettoformue ekskl. pensionsformue pr. person på mindst 18 år

Formuens størrelse

2014-2020 — Kr.

Husholdningernes formue i fast ejendom
Formue i fast ejendom

VærdisætningBopælskommuneEnhedEjendomstype

2004-2021 — -

Husholdningernes formue i fast ejendom og gældskomponenter for familier

KomponenttypeBopælskommuneEnhedFamilietype

2004-2021 — -

Husholdningernes formue i fast ejendom og gældskomponenter for familier

KomponenttypeBopælskommuneEnhedHusstandsgrupper

2004-2021 — -

Pensionsformuer
Optjent tjenestemandspension for aktive tjenestemænd

SektorEnhedKønFaggruppe, aldersgrupper

2014-2020 — -

Optjent tjenestemandspension for pensionerede tjenestemænd

SektorEnhedKøn

2014-2020 — -

Husholdningernes pensionsrettigheder i socialforsikringsordninger

PensionsordningerKonto

2015-2020 — Mio. kr.

Pensionsformue

PensionsformBeskatningAlderKønEnhed

2014-2021 — -

Personers pensionsformue

FamilietypeAlderKønPrisenhedPensionsformue

2014-2021 — Antal

Pensionsformue

PensionsformSelskabstypeAlderPopulationBeskatningEnhed

2014-2021 — -

Personer med pensionsindbetalinger

OmrådeEnhedKønAlderPensionstype

2005-2021 — -