Fredede bygninger og fortidsminder
Fredede bygninger

OmrådeBygningstypeOpførelsesår

2012-2022 — Antal

Fredede fortidsminder

OmrådeAnlægskategori

2010-2022 — Antal

Nyfredninger og affredninger

EnhedOmråde

2012-2022 — Antal

Besøg på kulturarv i Danmark

TypeAlder og køn

2020K2-2023K2 — Pct.

Besøg på kulturarv i Danmark (særmodul)

TypeAlder og køn

2019K4-2019K4 — Pct.

Arkiver
Aktivitet og personale på Rigsarkivet (Statens Arkiver)

ArkiverNøgletal

2007-2022 — -

Aktivitet og personale på Rigsarkivet (Statens Arkiver)

Nøgletal

2011-2022 — -

Aktivitet og personale på stads- og lokalarkiver

OmrådeNøgletal

2016-2022 — -