Kulturområdets uddannelse og beskæftigelse
Kunstnere

KunstområdeKønAldersgruppe

2022-2022 — Antal

Kunstnere

KunstområdeBopælsregion

2022-2022 — Antal

Kunstnere

KunstområdeIndkomstgrundlagAldersgruppe

2022-2022 — Antal

Kulturiværksætteri

KulturemneEnhed

2008-2021 — -

Kulturiværksætteri

OmrådeEnhed

2008-2021 — -

Kulturens erhvervsstruktur

KulturemneAktivitetEnhed

2008-2021 — -

Kulturens erhvervsstruktur

OmrådeAktivitetEnhed

2008-2021 — Antal

Kulturarbejdssteder (ultimo november)

KulturemneAktivitetStørrelse

2008-2021 — Antal

Ansatte på kulturarbejdspladser

KønKulturemneUddannelse

2008-2021 — Antal

Ansatte på kulturarbejdspladser

KulturemneAlderHerkomst

2008-2021 — Antal

Ansatte på kulturarbejdspladser

KønKulturemneJobtype

2008-2021 — Antal

Ledighedsprocenter for dimittender fra de kulturelle uddannelser

UddannelsesinstitutionUddannelseDimittendårgangKønLedighedstype

2020-2022 — Pct.

Erhvervsfrekvenser (ultimo november)

UddannelsesinstitutionUddannelseKønDimittendårgang

2019-2021 — Pct.

Beskæftigede (ultimo november)

UddannelsesinstitutionUddannelseSektorKøn

2019-2021 — Antal

Gennemsnitlige indkomster for beskæftigede dimittender

UddannelsesinstitutionUddannelseDimittendårgangKønIndkomsttype

2019-2021 — Kr.

Beskæftigede (ultimo november)

UddannelsesinstitutionUddannelseArbejdsstedsregionKøn

2019-2021 — Antal

Studerende på Kulturministeriets institutioner

StatusUddannelsesinstitutionUddannelseInternationale og ikke internationale studerende

2005-2023 — Antal

Studerende med frafald inden for 5 år på Kulturministeriets institutioner

Uddannelsesinstitution

2005-2018 — Antal

Gennemsnitlig studietid (måneder) for fuldførte uddannelser på Kulturministeriets institutioner

UddannelsesinstitutionUddannelse

2005-2023 — Mdr.

Antallet af højskolekursister

KursustypeKønAlderHerkomstEnhedTidsangivelse

2016-2023 — Antal

Antallet af højskolekursister på mellemlange og lange kurser

KønAlderHøjest fuldførte uddannelse i familienEnhedTidsangivelse

2016-2023 — Antal

Antallet af højskolekursister på mellemlange og lange kurser

KønAlderÆkvivaleret disponibel indkomst i familienEnhedTidsangivelse

2016-2023 — Antal

Antallet af højskolekursister på korte kurser

KønAlderHøjest fuldførte uddannelseEnhedTidsangivelse

2016-2023 — Antal

Antallet af højskolekursister på korte kurser

KønAlderPersonlig indkomstEnhedTidsangivelse

2016-2023 — Antal

Antallet af højskolekursister

KursustypeBopælsområdeKønInstitutionEnhedTidsangivelse

2016-2023 — Antal

Kulturområdets bevillinger og udbetalinger
Offentlige kulturbevillinger

KulturemneFormålFinansieringskildeFinansieringsart

2020-2023 — Mio. kr.

Offentlige kulturbevillinger

KulturemneFinansieringskildeFinansieringsart

2007-2023 — Mio. kr.

Offentlige kulturbevillinger på forskningsområdet

KulturemneFormålFinansieringskildeFinansieringsart

2020-2023 — Mio. kr.

Offentlige kulturbevillinger på uddannelsesområdet

KulturemneFormålFinansieringskildeFinansieringsart

2020-2023 — Mio. kr.

Kulturministeriets udbetalinger

Kulturemne

2010-2022 — Mio. kr.

Kulturministeriets udbetalinger

OmrådeKulturemneFinansieringsartStatsinstitutionEnhed

2017-2022 — -

Personlige modtagere af Kulturministeriets udbetalinger

BopælsområdeKulturemneKønAldersgrupper

2010-2022 — Antal

Kulturministeriet udbetalinger til personer

BopælsområdeKulturemneKønAldersgrupper

2010-2022 — 1.000 kr.

Kulturministeriets gennemsnitlige udbetalinger til personlige modtagere

KommunegruppeKulturemne

2018-2022 — kr. pr. modtager

Virksomheder (arbejdssteder), der modtager udbetalinger fra Kulturministeriet

BeliggenhedKulturemneVirksomhedsformVirksomhedsstørrelse

2010-2022 — Antal

Kulturministeriet udbetalinger til virksomheder

BeliggenhedKulturemneVirksomhedsformVirksomhedsstørrelse

2010-2022 — 1.000 kr.

Personlige modtagere af biblioteksafgiften

BopælsområdeKønAlder

2010-2022 — Antal

Udbetalinger af biblioteksafgiften

BopælsområdeKønAlder

2010-2022 — 1.000 kr.

Ligestillingsindikator for Kulturministeriets udbetalinger til personer

IndikatorBopælsområdeKulturemneAldersgrupper

2010-2022 — -

Ligestillingsindikator for personlige modtagere af Kulturministeriets udbetalinger

IndikatorBopælsområdeKulturemneAldersgrupper

2010-2022 — -

Kulturministeriets udbetalinger målrettet børn

OmrådeKulturemneFinansieringsartStatsinstitutionEnhed

2017-2022 — -

Kulturministeriets udbetalinger særligt målrettet forskning

OmrådeKulturemneFinansieringsartStatsinstitutionEnhed

2017-2022 — -

Kulturministeriets udbetalinger særligt målrettet uddannelse

OmrådeKulturemneFinansieringsartStatsinstitutionEnhed

2017-2022 — -

Kulturministeriets udbetalinger målrettet internationale formål

LandetypeKulturemneLand

2012-2022 — 1.000 kr.

Forskning inden for kultur
Årsværk og Personale i den offentlige sektor til Forskning og Udvikling i Kulturen

FagområdeÅrsværk og personaleKøn

2007-2022 — Antal

Udgifter i den offentlige sektor til Forskning og Udvikling i kulturen

FagområdeUdgifter

2007-2022 — 1.000 kr.

Annonceomsætning
Omsætning på internettet

Annnonceringstype

2000K1-2022K4 — -