Energi- og emissionsregnskaber
Bruttoenergiforbrug i GJ

BrancheEnergitype

1966-2022 — GJ (gigajoule)

Energiregnskab i specifikke enheder (oversigt)

Tilgang og anvendelseEnergitype

1966-2022 — -

Energiregnskab i specifikke enheder (detaljeret)

TilgangEnergitype

1966-2022 — -

Energiregnskab i specifikke enheder (detaljeret)

AnvendelseEnergitype

1966-2022 — -

Energiregnskab i GJ (oversigt)

Tilgang og anvendelseEnergitype

1966-2022 — GJ (gigajoule)

Energiregnskab i GJ (detaljeret)

TilgangEnergitype

1966-2022 — GJ (gigajoule)

Energiregnskab i GJ (detaljeret)

AnvendelseEnergitype

1966-2022 — GJ (gigajoule)

Nøgletalstabel for energiforbrug og -produktion

KommunegruppeIndikatorEnhed

2020-2020 — -

Vedvarende energis andel af det samlede bruttoenergiforbrug

Område

1990-2022 — Pct.

Direkte og indirekte energiforbrug

BrancheEnergitypeMultiplikatorPrisenhed

1990-2020 — -

Direkte og indirekte energiforbrug

AnvendelseEnergitypeMultiplikatorPrisenhed

1990-2020 — -

Direkte og indirekte energiforbrug

BrancheEnergitypeÅrsagPrisenhed

1990-2020 — GJ (gigajoule)

Emissionsregnskab

BrancheEmissionstype

1990-2022 — -

Overgangstabel

OvergangsposterEmissionstype

1990-2021 — -

Overgangstabel for drivhusgasser

OvergangsposterEmissionstype

1990-2021 — 1.000 ton

Drivhusgasregnskab (i CO2-ækvivalenter)

BrancheEmissionstype

1990-2022 — 1.000 ton

Drivhusgasregnskab (i CO2-ækvivalenter)

BrancheEmissionstypeOpgørelsesprincip

1990-2022 — 1.000 ton

Nøgletalstabel for udledning af drivhusgasser

KommunegruppeIndikatorEmissionstypeEnhed

2020-2020 — -

Udledning af drivhusgas

Branche

1990-2022 — 1.000 ton

CO2-udledning fra familiernes energiforbrug

Energikilde

1990-2022 — 1.000 ton

Udledning af drivhusgasser

Enhed

1990-2022 — Mio ton CO2 -ækvivalenter

Udledning fra landbrug, skovbrug og fiskeri

Emissionstype

1990-2022 — Mio ton CO2 -ækvivalenter

Klimaaftryk (eksperimentel statistik)

AnvendelsestyperUdledende brancherUdledende lande

1990-2021 — Ton CO2-ækvivalenter

Klimaaftryk (eksperimentel statistik)

AnvendelsestyperLeverende brancherUdledende brancherUdledende lande

1990-2021 — Ton CO2-ækvivalenter

Direkte og indirekte luftemissioner

BrancheEmissionstypeMultiplikatorPrisenhed

1990-2022 — -

Direkte og indirekte luftemissioner

AnvendelseEmissionstypeMultiplikatorPrisenhed

1990-2022 — -

Direkte og indirekte luftemissioner

BrancheEmissionstypeÅrsagPrisenhed

1990-2022 — -

Økonomisk vækst og udledning af drivhusgas

Enhed

1990-2022 — Indeks

Erhvervslivets drivhusgasudledning pr. enhed værditilvækst

Branche

1990-2022 — Ton pr. mio. kr

Vedvarende energis andel af energiforbruget

Land

2019-2021 — Pct.

Drivhusgasser pr.indbygger

Land

2000-2020 — Ton CO2-ækvivalenter pr indbygger

Materiale- og affaldsregnskaber
Materialestrømsregnskab

MaterialetypeIndikator

1993-2021 — Ton

Materialestrømme opgjort i råstofækvivalenter

RåstoftypeIndikator

2008-2019 — 1.000 ton

Råstofækvivalenter

RåstoftypeIm- og eksportVarer og tjenester

2008-2019 — 1.000 ton

Indenlandsk materialeanvendelse

OmrådeMåleenhed

2010-2021 — Tons pr. indb.

Detaljeret materialestrømsregnskab, oversigt (Detaljeniveau 1)

MaterialetypeKategori

2018-2018 — Ton

Tilgang af naturressourcer, varer og affald (Detaljeniveau 1)

MaterialetypeKategori

2018-2018 — Ton

Anvendelse af naturressourcer, varer og affald (Detaljeniveau 1)

MaterialetypeKategori

2018-2018 — Ton

Detaljeret materialestrømsregnskab, oversigt (Detaljeniveau 2)

MaterialetypeKategori

2018-2018 — Ton

Tilgang af naturressourcer, varer og affald (Detaljeniveau 2)

MaterialetypeKategori

2018-2018 — Ton

Anvendelse af naturressourcer, varer og affald (Detaljeniveau 2)

MaterialetypeKategori

2018-2018 — Ton

Detaljeret materialestrømsregnskab, oversigt (Detaljeniveau 3)

MaterialetypeKategori

2018-2018 — Ton

Tilgang af naturressourcer, varer og affald (Detaljeniveau 3)

MaterialetypeKategori

2018-2018 — Ton

Anvendelse af naturressourcer, varer og affald (Detaljeniveau 3)

MaterialetypeKategori

2018-2018 — Ton

Affaldsproduktion

BrancheBehandlingsformAffaldsfraktion

2011-2021 — Ton

Affaldsproduktion

BrancheAffaldsfraktion

2011-2021 — Ton

Affaldsproduktion

BrancheBehandlingsform

2011-2021 — Ton

Affaldsproduktion

BrancheFarlighed

2011-2021 — Ton

Im- og eksport af affald

AffaldsfraktionBehandlingsformIm- og eksport

2011-2021 — Ton

Husholdningsaffald

KommunegruppeBehandlingsformAffaldsfraktion

2013-2020 — Ton

Nøgletal for husholdningsaffald

KommunegruppeNøgletal

2013-2020 — -

Direkte og indirekte affaldsproduktion

BrancheAffaldsfraktionMultiplikatorPrisenhed

2011-2021 — -

Direkte og indirekte affaldsproduktion efter endelig anvendelse

AnvendelseAffaldsfraktionMultiplikatorPrisenhed

2011-2021 — -

Affaldsproduktion i brancher forårsaget af endelig anvendelse

BrancheAffaldsfraktionÅrsagPrisenhed

2011-2021 — Ton

Direkte og indirekte affaldsproduktion

BrancheBehandlingsformMultiplikatorPrisenhed

2011-2021 — -

Direkte og indirekte affaldsmængder efter endelig anvendelse

AnvendelseBehandlingsformMultiplikatorPrisenhed

2011-2021 — -

Affaldsproduktion i brancher forårsaget af endelig anvendelse

BrancheBehandlingsformÅrsagPrisenhed

2011-2021 — Ton

Direkte og indirekte energiforbrug

BrancheFarlighedMultiplikatorPrisenhed

2011-2021 — -

Direkte og indirekte affaldsproduktion efter endelig anvendelse

AnvendelseFarlighedMultiplikatorPrisenhed

2011-2021 — -

Affaldsproduktion i brancher forårsaget af endelig anvendelse

BrancheFarlighedÅrsagPrisenhed

2011-2021 — Ton

Vand og spildevand
Indvinding af vand

OmrådeVandtypeIndvindingskategori

1989-2022 — Mio. m3

Indvinding af vand (Fysiske vandregnskab)

BrancheVandtype

2010-2022 — 1.000 m3

Forbrug af vand (Fysiske vandregnskab)

BrancheVandtype

2010-2022 — 1.000 m3

Forbrug af vand (Monetært vandregnskab)

BrancheEnhed

2010-2022 — Mio. kr.

Direkte og indirekte vandforbrug

BrancheVandtypeMultiplikatorPrisenhed

2010-2022 — -

Direkte og indirekte vandforbrug

AnvendelseVandtypeMultiplikatorPrisenhed

2010-2022 — -

Direkte og indirekte vandforbrug

BrancheVandtypeÅrsagPrisenhed

2010-2022 — 1.000 m3

Spildevandsudledning

OmrådeUdledningAnlægstype

2010-2022 — -

Udledning af spildevand (Fysiske vandregnskab)

BrancheUdledning

2010-2022 — 1.000 m3

Udledning af spildevand (Monetært vandregnskab)

BrancheEnhed

2010-2022 — Mio. kr.

Direkte og indirekte udledning af spildevand

BrancheUdledningMultiplikatorPrisenhed

2010-2022 — -

Direkte og indirekte udledning af spildevand

AnvendelseUdledningMultiplikatorPrisenhed

2010-2022 — -

Direkte og indirekte udledning af spildevand

BrancheUdledningÅrsagPrisenhed

2010-2022 — 1.000 m3

Grøn økonomi
Grønne varer og tjenester

MiljøformålBrancheEnhed

2012-2022 — -

Grønne varer og tjenester

Branche (DB07)MiljøformålEnhed

2012-2022 — -

Offentlig miljøbeskyttelse

MiljøformålUdgifter/indtægterSektor

1995-2022 — 1.000 kr.

Industriens miljøbeskyttelsesudgifter

Branche (DB07)Miljøformål

2014-2022 — Mio. kr.

Grønne afgifter

Miljøkategori

1995-2022 — Mio. kr.

Grønne afgifter

BrancheMiljøkategori

1995-2022 — Mio. kr.

Miljøstøtte

Miljøkategori

1995-2022 — Mio. kr.

Miljøstøtte

Miljøformål

1995-2022 — Mio. kr.

Miljøstøtte

BrancheMiljøkategori

1995-2022 — Mio. kr.

Regnskaber for naturressourcer
Areal

ArealdækkeOmrådeEnhed

2011-2021 — -

Arealanvendelse

Branche (19a2-gruppering)OmrådeEnhed

2016-2016 — -

Værdien af olie og naturgas

Balanceposter

1990-2023 — -

Fysisk balance for oliereserverne

Balanceposter

1990-2023 — Mio. m3

Fysisk balance for naturgasreserverne

Balanceposter

1990-2023 — Mia. Nm3

Fisk og skaldyr i dam- og havbrug (fysisk balance)

BalanceposterFiske- og skaldyrsarter

2010-2023 — Ton

Fritlevende fisk og skaldyr (fysisk balance)

BalanceposterFiske- og skaldyrsarter

2010-2023 — Ton

Fisk og skaldyr i dam- og havbrug (økonomisk balance)

BalanceposterFiske- og skaldyrsarter

2010-2023 — 1.000 kr.

Vedmasse (fysisk balance)

BalanceposterTræsortRegion

1990-2022 — 1.000 m3

Vedmasse (økonomisk balance)

BalanceposterTræsortRegion

1990-2022 — Mio. kr.

Skovareal (Kyoto) (fysisk balance)

BalanceposterRegion

1990-2022 — Km2