Regnskaber for naturressourcer
Areal

ArealdækkeOmrådeEnhed

2011-2018 — -

Arealanvendelse

Branche (19a2-gruppering)OmrådeEnhed

2016-2016 — -

Værdien af olie og naturgas

Balanceposter

1990-2021 — -

Fysisk balance for oliereserverne

Balanceposter

1990-2021 — Mio. m3

Fysisk balance for naturgasreserverne

Balanceposter

1990-2021 — Mia. Nm3

Fisk og skaldyr i dam- og havbrug (fysisk balance)

BalanceposterFiske- og skaldyrsarter

2010-2021 — Ton

Fritlevende fisk og skaldyr (fysisk balance)

BalanceposterFiske- og skaldyrsarter

2010-2021 — Ton

Fisk og skaldyr i dam- og havbrug (økonomisk balance)

BalanceposterFiske- og skaldyrsarter

2010-2021 — 1.000 kr.

Vedmasse (fysisk balance)

BalanceposterTræsortRegion

1990-2021 — 1.000 m3

Vedmasse (økonomisk balance)

BalanceposterTræsortRegion

1990-2021 — Mio. kr.

Skovareal (Kyoto) (fysisk balance)

BalanceposterRegion

1990-2021 — Km2

Grøn økonomi
Grønne varer og tjenester

MiljøformålBrancheEnhed

2012-2020 — -

Grønne varer og tjenester

Branche (DB07)MiljøformålEnhed

2012-2020 — -

Offentlig miljøbeskyttelse

MiljøformålUdgifter/indtægterSektor

1995-2021 — 1.000 kr.

Industriens miljøbeskyttelsesudgifter

Branche (DB07)Miljøformål

2014-2020 — Mio. kr.

Grønne afgifter

Miljøkategori

1995-2021 — Mio. kr.

Grønne afgifter

BrancheMiljøkategori

1995-2021 — Mio. kr.

Miljøstøtte

Miljøkategori

1995-2021 — Mio. kr.

Miljøstøtte

Miljøformål

1995-2021 — Mio. kr.

Miljøstøtte

BrancheMiljøkategori

1995-2021 — Mio. kr.

Energi- og emissionsregnskaber
Bruttoenergiforbrug i GJ

BrancheEnergitype

1966-2021 — GJ (gigajoule)

Energiregnskab i specifikke enheder (oversigt)

Tilgang og anvendelseEnergitype

1966-2021 — -

Energiregnskab i specifikke enheder (detaljeret)

TilgangEnergitype

1966-2021 — -

Energiregnskab i specifikke enheder (detaljeret)

AnvendelseEnergitype

1966-2021 — -

Energiregnskab i GJ (oversigt)

Tilgang og anvendelseEnergitype

1966-2021 — GJ (gigajoule)

Energiregnskab i GJ (detaljeret)

TilgangEnergitype

1966-2021 — GJ (gigajoule)

Energiregnskab i GJ (detaljeret)

AnvendelseEnergitype

1966-2021 — GJ (gigajoule)

Vedvarende energis andel af det samlede bruttoenergiforbrug

Område

1990-2021 — Pct.

Direkte og indirekte energiforbrug

BrancheEnergitypeMultiplikatorPrisenhed

1990-2021 — -

Direkte og indirekte energiforbrug

AnvendelseEnergitypeMultiplikatorPrisenhed

1990-2021 — -

Direkte og indirekte energiforbrug

BrancheEnergitypeÅrsagPrisenhed

1990-2021 — GJ (gigajoule)

Emissionsregnskab

BrancheEmissionstype

1990-2021 — -

Overgangstabel

OvergangsposterEmissionstype

1990-2020 — -

Overgangstabel for drivhusgasser

OvergangsposterEmissionstype

1990-2020 — 1.000 ton

Drivhusgasregnskab (i CO2-ækvivalenter)

BrancheEmissionstype

1990-2021 — 1.000 ton

Drivhusgasregnskab (i CO2-ækvivalenter)

BrancheEmissionstypeOpgørelsesprincip

1990-2021 — 1.000 ton

Udledning af drivhusgas

Branche

1990-2021 — 1.000 ton

CO2-udledning fra familiernes energiforbrug

Energikilde

1990-2021 — 1.000 ton

Udledning af drivhusgasser

Enhed

1990-2021 — Mio ton CO2 -ækvivalenter

Udledning fra landbruget

Emissionstype

1990-2021 — Mio ton CO2 -ækvivalenter

Klimaaftrykket af dansk forbrug (Eksperimentel statistik)

Anvendelsestyper (Årsager til emissioner) Brancher (Forekomst af emissioner)Lande/økonomier (Forekomst af emissioner)

2010-2020 — Ton CO2-ækvivalenter

Økonomisk vækst og udledning af drivhusgas

Enhed

1990-2021 — Indeks

Erhvervslivets drivhusgasudledning pr. enhed værditilvækst

Branche

1990-2021 — Ton pr. mio. kr

Vedvarende energis andel af energiforbruget

Land

2019-2020 — Pct.

Drivhusgasser pr.indbygger

Land

2000-2020 — Ton CO2-ækvivalenter pr indbygger

Direkte og indirekte luftemissioner

BrancheEmissionstypeMultiplikatorPrisenhed

1990-2021 — -

Direkte og indirekte luftemissioner

AnvendelseEmissionstypeMultiplikatorPrisenhed

1990-2021 — -

Direkte og indirekte luftemissioner

BrancheEmissionstypeÅrsagPrisenhed

1990-2021 — -

Vand og spildevand
Indvinding af vand

OmrådeVandtypeIndvindingskategori

1989-2020 — Mio. m3

Indvinding af vand (Fysiske vandregnskab)

BrancheVandtype

2010-2020 — 1.000 m3

Forbrug af vand (Fysiske vandregnskab)

BrancheVandtype

2010-2020 — 1.000 m3

Forbrug af vand (Monetært vandregnskab)

BrancheEnhed

2010-2020 — Mio. kr.

Direkte og indirekte vandforbrug

BrancheVandtypeMultiplikatorPrisenhed

2010-2020 — -

Direkte og indirekte vandforbrug

AnvendelseVandtypeMultiplikatorPrisenhed

2010-2020 — -

Direkte og indirekte vandforbrug

BrancheVandtypeÅrsagPrisenhed

2010-2020 — 1.000 m3

Spildevandsudledning

OmrådeUdledningAnlægstype

2010-2020 — -

Udledning af spildevand (Fysiske vandregnskab)

BrancheUdledning

2010-2020 — 1.000 m3

Udledning af spildevand (Monetært vandregnskab)

BrancheEnhed

2010-2020 — Mio. kr.

Direkte og indirekte udledning af spildevand

BrancheUdledningMultiplikatorPrisenhed

2010-2020 — -

Direkte og indirekte udledning af spildevand

AnvendelseUdledningMultiplikatorPrisenhed

2010-2020 — -

Direkte og indirekte udledning af spildevand

BrancheUdledningÅrsagPrisenhed

2010-2020 — 1.000 m3

Materiale- og affaldsregnskaber
Materialestrømsregnskab

MaterialetypeIndikator

1993-2020 — Ton

Materialestrømme opgjort i råstofækvivalenter

RåstoftypeIndikator

2008-2018 — 1.000 ton

Råstofækvivalenter

RåstoftypeIm- og eksportVarer og tjenester

2008-2018 — 1.000 ton

Tilgang af naturressourcer, varer og affald (25 materialetyper, 22 tilgangskategorier)

MaterialetypeKategori

2016-2016 — Ton

Detaljeret materialestrømsregnskab, oversigt (25 materialetyper, 14 kategorier)

MaterialetypeKategori

2016-2016 — Ton

Anvendelse af naturressourcer, varer og affald (25 materialetyper, 22 anvendelseskategorier)

MaterialetypeKategori

2016-2016 — Ton

Detaljeret materialestrømsregnskab, oversigt (57 materialetyper, 16 kategorier)

MaterialetypeKategori

2016-2016 — Ton

Tilgang af naturressourcer, varer og affald (57 materialetyper, 29 tilgangskategorier)

MaterialetypeKategori

2016-2016 — Ton

Anvendelse af naturressourcer, varer og affald (57 materialetyper, 29 anvendelseskategorier)

MaterialetypeKategori

2016-2016 — Ton

Tilgang af naturressourcer, varer og affald (182 materialetyper, 76 tilgangskategorier)

MaterialetypeKategori

2016-2016 — Ton

Detaljeret materialestrømsregnskab, oversigt (182 materialetyper, 16 kategorier)

MaterialetypeKategori

2016-2016 — Ton

Anvendelse af naturressourcer, varer og affald (182 materialetyper, 76 anvendelseskategorier)

MaterialetypeKategori

2016-2016 — Ton

Affaldsproduktion

BrancheBehandlingsformAffaldsfraktion

2011-2019 — Ton

Affaldsproduktion

BrancheAffaldsfraktion

2011-2019 — Ton

Affaldsproduktion

BrancheBehandlingsform

2011-2019 — Ton

Affaldsproduktion

BrancheFarlighed

2011-2019 — Ton

Im- og eksport af affald

AffaldsfraktionBehandlingsformIm- og eksport

2011-2019 — Ton

Direkte og indirekte affaldsproduktion

BrancheAffaldsfraktionMultiplikatorPrisenhed

2011-2019 — -

Direkte og indirekte affaldsproduktion efter endelig anvendelse

AnvendelseAffaldsfraktionMultiplikatorPrisenhed

2011-2019 — -

Affaldsproduktion i brancher forårsaget af endelig anvendelse

BrancheAffaldsfraktionÅrsagPrisenhed

2011-2019 — Ton

Direkte og indirekte affaldsproduktion

BrancheBehandlingsformMultiplikatorPrisenhed

2011-2019 — -

Direkte og indirekte affaldsmængder efter endelig anvendelse

AnvendelseBehandlingsformMultiplikatorPrisenhed

2011-2019 — -

Affaldsproduktion i brancher forårsaget af endelig anvendelse

BrancheBehandlingsformÅrsagPrisenhed

2011-2019 — Ton

Direkte og indirekte energiforbrug

BrancheFarlighedMultiplikatorPrisenhed

2011-2019 — -

Direkte og indirekte affaldsproduktion efter endelig anvendelse

AnvendelseFarlighedMultiplikatorPrisenhed

2011-2019 — -

Affaldsproduktion i brancher forårsaget af endelig anvendelse

BrancheFarlighedÅrsagPrisenhed

2011-2019 — Ton