Energiforbrug
Industriens energiforbrug

Branche (DB07)

2012-2020 — 1.000 GJ (gigajoule)

Industriens energiforbrug

Kommune

2012-2020 — 1.000 GJ (gigajoule)

Industriens energiforbrug

Energitype

2012-2020 — 1.000 GJ (gigajoule)

Naturgaslagre (eksperimentel statistik)

Uge

2019-2022 — TJ (terajoule)

Naturgasforbrug ekskl. bionaturgas pr. uge (eksperimentel statistik)

Uge

2019-2022 — TJ (terajoule)

El- og naturgaspriser
Priser på elektricitet for husholdningskunder

ÅrsforbrugPrisdefinitionEnergienhed

2015H1-2021H2 — Kr. pr. enhed

Priser på elektricitet for erhvervskunder

ÅrsforbrugPrisdefinitionEnergienhed

2015H1-2021H2 — Kr. pr. enhed

Priser på naturgas for husholdningskunder

ÅrsforbrugPrisdefinitionEnergienhed

2015H1-2021H2 — Kr. pr. enhed

Priser på naturgas for erhvervskunder

ÅrsforbrugPrisdefinitionEnergienhed

2015H1-2021H2 — Kr. pr. enhed