Energiforbrug og energipriser
Gennemsnitlig pris på nordsøolie

Enhed

2022-2022 — USD

Energiforbrug
Industriens energiforbrug

Branche (DB07)Enhed

2012-2022 — -

Industriens energiforbrug

Kommune

2012-2022 — 1.000 GJ (gigajoule)

Industriens energiforbrug

EnergitypeEnhed

2012-2022 — -

Naturgaslagre (eksperimentel statistik)

Uge

2019-2023 — TJ (terajoule)

Naturgasforbrug ekskl. bionaturgas pr. uge (eksperimentel statistik)

Uge

2019-2023 — TJ (terajoule)

Energipriser
Priser på elektricitet for husholdningskunder

ÅrsforbrugPrisdefinitionEnergienhed

2015H1-2023H1 — Kr. pr. enhed

Priser på elektricitet for erhvervskunder

ÅrsforbrugPrisdefinitionEnergienhed

2015H1-2023H1 — Kr. pr. enhed

Priser på naturgas for husholdningskunder

ÅrsforbrugPrisdefinitionEnergienhed

2015H1-2023H1 — Kr. pr. enhed

Priser på naturgas for erhvervskunder

ÅrsforbrugPrisdefinitionEnergienhed

2015H1-2023H1 — Kr. pr. enhed