Trafik
Motorkøretøjer pr. døgn

Vejstrækning

1988-2020 — Antal

Trafikarbejdet med danske køretøjer på danske veje

Transportmiddel

2000-2020 — Mio. køretøjskm

Trafikarbejde med tog

Transporttype

1990-2021 — 1.000 togkm

Fragtskibes anløb på større havne

FlagstatSkibstypeEnhed

1997-2021 — -

Skibsanløb på danske havne

HavnSkibstypeBruttotonnage (BT)

2007-2021 — Antal

Fragtskibes og krydstogtskibes anløb på større danske havne

HavnSkibstype

1997-2021 — Antal

Hverdagspassagerindeks i Københavns metro (eksperimentel statistik)

Sæsonkorrigering

2020U01-2022U23 — Indeks

Vejtrafikindeks (eksperimentel statistik) (tilsvarende uge i 2019=100)

KøretøjstypeOmrådeIndikatortype

2020U10-2021U38 — Indeks

Anløbsaktivitet i danske havne (eksperimentel statistik)

LandsdelSæsonkorrigeringEnhed

2017M01-2022M08 — -

Vejnet
Vejnet

LandsdelVejtype

2007-2021 — Km

Investeringer i vejnettet

InvesteringstypeEnhed

1990-2020 — Mio. kr.

Jernbanenet
Jernbanenettet pr. 1. januar

BanenetEnhed

1990-2022 — -

Investeringer i jernbanenettet

InvesteringstypeEnhed

1990-2021 — Mio. kr.

Investeringer i rullende materiel

InvesteringstypeEnhed

1990-2021 — Mio. kr.

Havne
Trafikhavnenes skibsanløb, passagerer og godsomsætning

HavnEnhed

2007-2021 — -

Investeringer i havne

PrisenhedInvesteringstype

1992-2020 — Mio. kr.

Lufthavne
Offentlige betjente lufthavne

LufthavnBanelængde

1997-2021 — -

Faste investeringer i lufthavne

InvesteringstypeEnhed

1992-2020 — Mio. kr.

Aktivitet på offentlige betjente lufthavne

LufthavnEnhed

1990-2021 — -

Flyoperationer på større, betjente danske lufthavne

LufthavnFlyvningTransporttype

1990-2021 — 1.000 stk.

Rørledninger
Rørledningsnettet

Rørledningstype

1981-2021 — Km

Investeringer i rørledningsnettet

RørledningstypeEnhed

1980-2021 — Mio. kr.