Arealopgørelser
Areal 1. januar

Område

2007-2022 — Km2

Areal

ArealdækkeOmrådeEnhed

2011-2018 — -

Arealanvendelse

Branche (19a2-gruppering)OmrådeEnhed

2016-2016 — -