Godstransport med lastbil
National vejgodstransport

EnhedKørselsartVogntype/totalvægtBilens alderTurlængde

1999-2023 — -

National vejgodstransport

KørselsartEnhed

1999K1-2024K1 — -

Danske lastbiler kapacitetsudnyttelse ved national transport

EnhedTurlængdeVogntype/kørselsartLæs

1999-2023 — Pct.

National vejgodstransport

KørselsartGodsartEnhed

2008K1-2024K1 — -

National vejgodstransport mellem regioner

EnhedPålæsningsregionAflæsningsregionGodsart

2008-2023 — -

Danske lastbilers kapacitetsudnyttelse ved national vejgodstransport

EnhedKørselsartLæs

1999K1-2024K1 — -

National vejgodstransport med farligt gods

EnhedPålæsningsregionAflæsningsregionGodsart

2007-2023 — -

National vejgodstransport

EnhedLasttypeGodsart

2008-2023 — -

Vejgodstransport med udenlandsk lastbil

EnhedRegistreringslandKørselsart

2000-2022 — -

International vejgodstransport med dansk lastbil

KørselsartEnhed

1999K1-2024K1 — -

International vejgodstransport

EnhedKørselsartLasttypeGodsart

2008-2023 — -

International godstransport med dansk lastbil

KørselsartGodsartEnhed

2008K1-2024K1 — -

International vejgodstransport med dansk lastbil

KørselsartLandEnhed

1999K1-2024K1 — -

Danske lastbilers kapacitetsudnyttelse ved international transport

EnhedTurlængdeKørselsart/vogntypeLæs

1999-2023 — -

Danske lastbilers kapacitetsudnyttelse ved international vejgodstransport

KørselsartLæsEnhed

1999K1-2024K1 — -

International vejgodstransport

EnhedStartlandSlutland

1999-2023 — -

International vejgodstransport mellem lande

EnhedPålæsningslandAflæsningslandGodsart

2008-2023 — -

International vejgodstransport

EnhedVogntype/totalvægtBilens alderTurlængde

1999-2023 — -

International vejgodstransport med farligt gods

EnhedKørselsartGodsart

1999-2023 — -

Vejgodstransport (faktiske tal)

KørselsartEnhed

1998K1-2024K1 — -

Vejgodstransport (sæsonkorrigeret)

KørselsartEnhed

2010K1-2024K1 — -

Godstransport med tog
Jernbanetransport af gods

EnhedTransporttypeBanenet

1990-2022 — -

Jernbanetransport af gods

EnhedTransporttypeGodsart

2008-2022 — -

National jernbanetransport af gods

EnhedPålæsningsregionAflæsningsregion

2007-2022 — -

Jernbanetransport af farligt gods

TransporttypeGodsartEnhed

2004-2022 — -

Jernbanetransport af intermodale lasteenheder

TransporttypeLasteenhedEnhed

2004-2022 — -

International jernbanetransport af gods

RetningEnhedLand

2000-2022 — -

Jernbanetransport af gods

EnhedTransporttype

2013K1-2024K1 — -

Godstransport med skib
Godstransport over danske havne

Enhed

1990-2023 — 1.000 ton

Godsomsætning på danske havne

HavnEnhed

2007-2023 — 1.000 ton

International godsomsætning på danske havne

HavnRetningGodsart

2007-2023 — 1.000 ton

International godsomsætning på større danske havne

HavnRetningLand

2004-2023 — 1.000 ton

National godsomsætning på danske havne

HavnRetningGodsart

2007-2023 — 1.000 ton

National godsomsætning på danske havne

HavnRetningLandsdel

2007-2023 — 1.000 ton

Fragtskibes godsomsætning på større danske havne

FlagstatRetningGodsart

1997-2023 — 1.000 ton

Godstransport med skib mellem danske landsdele

PålæsningsregionAflæsningsregionEnhed

2007-2023 — -

Godsomsætning af container- og ro-ro-gods på større danske havne

HavnRetningLasteenhedEnhed

1997-2023 — -

International godsomsætning på større danske havne

RetningLandGodsart

2004-2023 — 1.000 ton

Godsomsætning på større danske havne

HavnRetningGodsart

2000K1-2024K1 — 1.000 ton

Omsætning af container- og ro-ro-enheder på større danske havne

RetningLasteenhedTransport enhed

2000K1-2024K1 — -

Godsomsætning på større havne

LandegrupperGodsart

2000K1-2024K1 — 1.000 ton

Godstransport med fly
Lufttransport af gods over betjente danske lufthavne

LufthavnTransporttype

1990-2023 — 100 ton

Godstransport med rørledning
Transport i rørledninger

ProduktEnhed

1982-2022 — -