Byggeaktivitet
Den samlede byggeaktivitet (ikke korrigeret for forsinkelser)

OmrådeByggefaseAnvendelseBygherreforhold

2006K1-2023K4 — M2

Fuldført byggeri (ikke korrigeret for forsinkelser)

OmrådeEnhedPåbegyndelsesårByggesagstypeAnvendelse

2006K1-2023K4 — -

Boliger i det samlede boligbyggeri (ikke korrigeret for forsinkelser)

OmrådeByggefaseAnvendelseBygherreforhold

2006K1-2023K4 — Antal

Det samlede etageareal (korrigeret for forsinkelser)

ByggefaseAnvendelse

1998M01-2023M12 — M2

Det samlede etageareal (korrigeret for forsinkelser)

ByggefaseAnvendelseBygherreforholdSæsonkorrigering

1998M01-2023M12 — M2

Boliger i det samlede boligbyggeri (korrigeret for forsinkelser)

ByggefaseAnvendelse

1998M01-2023M12 — Antal

Boliger i det samlede boligbyggeri (korrigeret for forsinkelser)

ByggefaseAnvendelseBygherreforholdSæsonkorrigering

1998M01-2023M12 — Antal

Ændring i indberetninger fra første til seneste indberetning

Byggefase

2006K1-2023K4 — Pct.

Landstal for den samlede byggeaktivitet (ikke korrigeret for forsinkelser)

ByggefaseAnvendelseBygherreforhold

1982-2023 — M2

Landstal for fuldført byggeri (ikke korrigeret for forsinkelser)

PåbegyndelsesårEnhedByggesagstypeAnvendelse

1998-2023 — -

Landstal for boliger i det samlede boligbyggeri (ikke korrigeret for forsinkelser)

ByggefaseAnvendelseBygherreforhold

1981-2023 — Antal

Den samlede byggeaktivitet (historisk oversigt)

ByggefaseAnvendelse

1939-2023 — M2

Det samlede boligbyggeri (historisk oversigt)

ByggefaseAnvendelse

1917-2023 — Antal

Det samlede boligbyggeri (historisk oversigt)

ByggefaseBygherreforhold

1917-2023 — Antal

Gennemsnitligt samlet areal i nyopførte boliger (historisk oversigt)

Anvendelse

1916-2023 — M2

Byggeriets omsætning
Omsætning i byggeri og anlæg

Branche (DB07)Arbejdets art

2015K1-2023K3 — Mio. kr.

Omsætning i byggeri og anlæg

Branche (DB07)Arbejdets art

2015-2022 — Mio. kr.

Bestanden af bygninger
Bygninger

OmrådeEjerforholdAnvendelseArealintervaller

2011-2023 — Antal

Bygningsbestandens areal

OmrådeAnvendelseArealtypeOpførelsesår

2011-2023 — 1.000 m2

Bygninger og deres opvarmede areal

OmrådeEnhedOpvarmingsformAnvendelseOpførelsesår

2011-2023 — -

Bygninger og deres bebyggede areal

OmrådeEnhedTagdækningsmaterialeAnvendelseOpførelsesår

2011-2023 — -

Bygninger og deres etageareal

OmrådeEnhedAnvendelse

2021-2023 — -

Bygninger og deres etageareal

OmrådeEnhedYdrevægsmaterialeAnvendelseOpførelsesår

2011-2023 — -

Beskæftigede ved byggeri og anlæg
Beskæftigede ved bygge og anlæg

Branche (DB07)ArtSæsonkorrigering

2000K1-2023K4 — Antal

Indeks for byggeri og anlæg
Omkostningsindeks for anlæg

IndekstypeEnhed

1986K3-2023K3 — Indeks

Omkostningsindeks for anlæg

IndekstypeEnhed

1987-2022 — -

Byggeomkostningsindeks for boliger

HovedindeksArtEnhed

1940-2022 — -

Byggeomkostningsindeks for boliger

HovedindeksDelindeksArtEnhed

2003K1-2023K3 — -

Byggeomkostningsindeks for boliger

HovedindeksDelindeksArtEnhed

2003-2022 — -

Producentprisindeks for byggeri af boliger

BoligtypeEnhed

2015K1-2023K3 — Indeks

Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse

Arbejdets artEnhed

2014-2022 — -

Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren

Branche

2000M01-2023M12 — Indeks