Økonomi for landbrug og gartneri
Landbrugets bruttofaktorindkomst

Type

1990-2020 — Mio. kr.

Landbrugets bruttofaktorindkomst, regionalt

RegionType

2007-2019 — Mio. kr.

Pris- og mængdeindeks for landbrugets salg og forbrug i produktionen

ProduktIndekstype

2015-2020 — Indeks

Direkte tilskud til landbrugssektoren

Tilskudsart

2015-2020 — Mio. kr.

Direkte skatter og afgifter i landbruget

Type

1990-2020 — Mio. kr.

Jordbrugets faste bruttoinvesteringer

InvesteringstypeBeløb

2010-2019 — Mio. kr.

Jordbrugets afskrivninger og nettoinvesteringer

Investeringstype

2005-2019 — Mio. kr.

Jordbrugets renteudgifter og gæld

Udgiftstype

2006-2019 — Mio. kr.

Resultatopgørelse for alle bedrifter (gennemsnit)

Bedriftstype, region, standardoutputKvartilgruppeRegnskabsposter

2008-2020 — Gns.

Resultatopgørelse for heltidsbedrifter (gennemsnit)

Bedriftstype, årsværkKvartilgruppeRegnskabsposter

2008-2020 — Gns.

Resultatopgørelse for deltidsbedrifter (gennemsnit)

BedriftstypeKvartilgruppeRegnskabsposter

2008-2020 — Gns.

Nøgletal for alle bedrifter (gennemsnit)

Bedriftstype, region, standardoutputKvartilgruppeRegnskabsposter

2008-2020 — Gns.

Nøgletal for alle heltidsbedrifter (gennemsnit)

Bedriftstype, årsværkKvartilgruppeRegnskabsposter

2008-2020 — Gns.

Nøgletal for deltidsbedrifter (gennemsnit)

BedriftstypeKvartilgruppeRegnskabsposter

2008-2020 — Gns.

Familiernes økonomi for heltidsbedrifter (gennemsnit)

BedriftstypeKvartilgruppeRegnskabsposter

2008-2019 — Gns.

Familiernes økonomi for deltidsbedrifter (gennemsnit)

BedriftstypeKvartilgruppeRegnskabsposter

2008-2019 — Gns.

Dækningsbidrag og jordrente

Regnskabsposter for planterProduktionsgrene

2008-2019 — -

Dækningsbidrag og nettooverskud

Regnskabsposter for husdyrProduktionsgrene

2008-2019 — -

Energiforbrug for heltidsbedrifter (gennemsnit)

BedriftstypeKvartilgruppeRegnskabsposter

2008-2019 — Gns.

Regnskabsstatistik i 100 år

BedriftstypeEnhedRegnskabsposter

1916-2019 — -

Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (år)

VaregruppeIndekstype

2015-2020 — -

Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (kvartal)

VaregruppeIndekstype

2015K1-2021K2 — -

Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (måned)

VaregruppeIndekstype

2015M01-2021M07 — Indeks

Salgspriser på udvalgte landbrugsprodukter

ProduktEnhed

2005M01-2021M07 — -

Salgspriser på potteplanter

PotteplanteEnhed

2010M01-2021M08 — -

Prisindeks for jordbrugets salg og køb

ProduktEnhed

2010K1-2021K2 — -

Prisindeks for jordbrugets salg

ProduktEnhed

2015-2020 — -

Prisindeks for jordbrugets forbrug og investeringer

ProduktEnhed

2015-2020 — -

Priser for jordbrugets salgsprodukter

ProduktEnhed

2015-2020 — -

Priser for jordbrugets produktionsfaktorer

ProduktEnhed

2015-2020 — -

Priser for landbrugsjord og forpagtning

RegionProduktEnhed

2015-2020 — -

Kapitelstakster

KapitelstakstområderKornart

1985-2020 — Kr. pr. 100 kg

Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri
Bedrifter

OmrådeEnhedBedriftstypeAreal

2010-2020 — -

Bedrifter

OmrådeTypeAlder

2006-2020 — -

Bedrifter med forpagtning

OmrådeTypeAreal

2006-2020 — -

Bedrifter

OmrådeUdvalgte bedrifter, afgrøder og husdyr

2010-2020 — -

Bedrifter (historisk)

OmrådeAreal

1970-1981 — Antal

Bedrifter

VirksomhedsformBedriftstype

2006-2020 — Antal

Bedrifter

VirksomhedsformBedriftsstørrelser

2006-2020 — Antal

Bedrifter med forpagtning

EnhedArealForpagtning

1982-2020 — -

Bedrifter med forpagtning

EnhedLandmandens alderForpagtning

1982-2020 — -

Beskæftigede i landbruget

OmrådeEnhedTypeArbejdstid

2007-2020 — Antal

Medhjælpere i landbruget

OmrådeAntal ansatteBedriftstype

1982-2020 — Antal

Medhjælpere i landbruget

ArealAntal ansatteBedriftstype

1982-2020 — -

Bedrifter

OmrådeBeskæftigede uden for bedriften

2007-2020 — -

Bedrifter med andre aktiviteter end landbrug

OmrådeAktivitet

2007-2020 — Antal

Bedrifter med gårdbutik

OmrådeBedriftstype

2012-2017 — Antal

Bedrifter med gårdbutik

BedriftsstørrelserBedriftstype

2012-2017 — Antal

Det dyrkede areal
Det dyrkede areal

OmrådeEnhedAfgrøde

2006-2021 — -

Afgrøder

AfgrødeEnhedAreal

1982-2020 — -

Bedrifter og arealer med udvalgte afgrøder

OmrådeAreal med afgrødenEnhed

2006-2020 — -

Bedrifter og arealer med udvalgte afgrøder

OmrådeAreal med afgrødenEnhed

1982-2020 — -

Bedrifter med korn

Område(2)BedriftstypeAreal

1982-2020 — -

Nettoareal og trætæthed for æbler og pærer

EnhedSortTræernes alder

2002-2017 — -

Kulturer i væksthuse

EnhedKulturer

2015-2020 — -

Bestanden af husdyr
Husdyrbestanden

OmrådeEnhedArt

2006-2020 — -

Husdyrbestanden

ArealEnhedArt

1982-2020 — -

Husdyrbestanden

EnhedBesætningsstørrelse

2012-2020 — Antal

Husdyrbestanden (historisk)

Husdyrtype

1920-1981 — 1.000 stk.

Besætningskombinationer med kvæg og svin

OmrådeTypeEnhed

2006-2020 — Antal

Kvægbestanden

OmrådeArt

2008K1-2021K2 — Antal

Svinebestanden

Type

1998K1-2021K3 — 1.000 stk.

Bedrifter med pelsdyr

BedriftsoplysningerBesætningsstørrelse

2010-2020 — Antal

Bedrifter med pelsdyr

OmrådeBedriftsoplysninger

2010-2020 — Antal

Bedrifter med pelsdyr

OmrådeBedriftsoplysninger

2010-2020 — Antal

Bedrifter med pelsdyr

ArealstørrelseBedriftsoplysninger

2010-2020 — -

Animalsk produktion
Samlede værdier og indeks for animalske landbrugsprodukter (kvartal)

Indekstype

2015K1-2021K2 — -

Samlede værdier og indeks for animalske landbrugsprodukter (år)

Indekstype

1995-2020 — Mio. kr.

Slagtninger og produktion af kvæg

KategoriEnhed

1990-2020 — -

Slagtninger og produktion af kvæg

KategoriEnhed

1995M01-2021M07 — -

Slagtninger og produktion af svin

KategoriEnhed

1990-2020 — -

Slagtninger og produktion af svin

KategoriEnhed

1995M01-2021M07 — -

Slagtninger og produktion af fjerkræ

KategoriEnhed

1990-2020 — -

Slagtninger og produktion af fjerkræ

KategoriEnhed

1995K1-2021K2 — -

Slagtninger og eksport

KategoriEnhed

2005-2020 — 1.000 stk.

Mælkeproduktion og anvendelse

Enhed

1990-2020 — -

Mælkeproduktion og anvendelse

Enhed

1995M01-2021M07 — -

Ægproduktion og produktionsformer

Enhed

1990-2020 — -

Ægproduktion og produktionsformer

Enhed

1995K1-2021K2 — -

Produktion af skind

Dyreart

1990-2020 — 1.000 stk.

Vegetabilsk produktion
Frøproduktion

AfgrødeEnhed

1989-2020 — -

Halmudbytte og halmanvendelse

OmrådeAfgrødeEnhedAnvendelse

2006-2020 — -

Prognose for vinterafgrøder til høst

AfgrødeEnhed

2000-2021 — 1.000 ha

Høstresultat

OmrådeAfgrødeEnhed

2006-2020 — -

Høstresultat (historisk)

Afgrøde

1920-1981 — -

Anvendelsen af korn

AfgrødePeriodeOprindelseType

1995-2020 — Mio. kg

Lager og omsætning af korn

AfgrødeAktører

2000H1-2020H2 — Mio. kg

Væksthuse

OmrådeStrukturforhold

1993-2017 — -

Væksthussektorens forbrug

ProduktionVæksthusareal i kvadratmeter (m2)Areal og forbrug

2002-2017 — -

Produktion af frugt og grønt

OmrådeEnhedAfgrøde

2003-2019 — -

Foder, gødning og pesticider
Foderforbruget

FodermiddelOprindelseEnhed

1990:1991-2019:2020 — -

Fordeling af foder

FodermiddelAnvendelse

1992-2020 — Mio. kg

Produktion af foder

FoderblandingPeriode

1990-2020 — Mio. kg

Foderbalance efter fodermiddel, periode og anvendelse

FodermiddelPeriodeAnvendelse

2000-2020 — Mio. kg

Værdiberegning for foderstoffer

FoderEnhed

2000-2020 — -

Den samlede handelsgødningsforsyning/Indhold af rene næringsstoffer

StoftypeMåleenhed

1983:1984-2018:2019 — -

Salget af pesticider til anvendelse i landbrugets planteavl samt behandlingshyppighed

PesticidgruppeMåleenhed

1981-2019 — -

Det samlede pesticidsalg

PesticidtypeMåleenhed

1981-2019 — -

Skovbrug
Skovarealet

OmrådeBevoksning

1990-2019 — Ha

Hugsten i skove og plantager i Danmark

OmrådeTræsort

1950-1989 — 1.000 m3

Hugsten i skove og plantager i Danmark

OmrådeTræsort

2006-2019 — 1.000 m3

Hugsten i skove og plantager i Danmark

OmrådeTræsortAreal

1990-2019 — 1.000 m3

Skovbedrifter

OmrådeSkovbedriftens arealDyrkning og hugst

2012-2019 — Antal