Industriens konjunkturbarometer
Udviklingsforløb i industrien, kvartalsvis

Branche (DB07)IndikatorBedømmelseForløb

2005K1-2024K1 — Pct.

Vurderinger i industrien, kvartalsvis

Branche (DB07)IndikatorBedømmelse

2005K1-2024K1 — Pct.

Produktionsbegrænsninger i industrien

Branche (DB07)Type

2005K1-2024K1 — Pct.

Kapacitetsudnyttelse i industrien

Branche (DB07)

2005K1-2024K1 — Pct.

Udviklingsforløb i industrien, månedlig

Branche (DB07)IndikatorBedømmelseForløb

2005M01-2024M02 — Pct.

Vurderinger i industrien, månedlig

Branche (DB07)IndikatorBedømmelse

2005M01-2024M02 — Pct.

Sammensat konjunkturindikator for industrien

IndikatorSæsonkorrigering

2005M01-2024M02 — Pct.

Varighed af produktion, i antal måneder, dækket af nuværende ordrebeholdning

Branche (DB07)

2005K1-2024K1 — Antal

Udviklingsforløb i industrien, nettotal, kvartalsvis (sæsonkorrigeret)

IndikatorSæsonkorrigeringForløb

2005K1-2024K1 — Pct.

Vurderinger i industrien, nettotal, kvartalsvis (sæson- og brudkorrigeret)

IndikatorSæsonkorrigering

2005K1-2024K1 — Pct.

Udviklingsforløb i industrien, nettotal, månedlig (sæsonkorrigeret),

IndikatorSæsonkorrigeringForløb

2005M01-2024M02 — Pct.

Vurderinger i industrien, nettotal, månedlig (sæson- og brudkorrigeret)

IndikatorSæsonkorrigering

2005M01-2024M02 — Pct.

Sammensat konjunkturindikator for industrien (brudkorrigeret)

IndikatorSæsonkorrigering

2005M01-2024M02 — Pct.

Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer
Udviklingsforløb for bygge og anlæg

Branche (DB07)IndikatorBedømmelseForløb

2005M01-2024M02 — Pct.

Vurdering af ordrebeholdningen i bygge og anlæg

Branche (DB07)Bedømmelse

2005M01-2024M02 — Pct.

Produktionsbegrænsninger i bygge og anlæg

Branche (DB07)Type

2005M01-2024M02 — Pct.

Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg

IndikatorSæsonkorrigering

1998M01-2024M02 — Pct.

Varighed af arbejde, i antal måneder, dækket af nuværende ordrebeholdning

Branche (DB07)

2005M01-2024M02 — Antal

Udviklingsforløb i bygge og anlæg, nettotal (sæsonkorrigeret)

Branche (DB07)IndikatorSæsonkorrigeringForløb

2005M01-2024M02 — Pct.

Vurdering af ordrebeholdningen i bygge og anlæg, nettotal (sæson- og brudkorrigeret)

Branche (DB07)IndikatorSæsonkorrigering

2005M01-2024M02 — Pct.

Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg (brudkorrigeret)

IndikatorSæsonkorrigering

2005M01-2024M02 — Pct.

Detailhandlens konjunkturbarometer
Udviklingsforløb i detailhandlen

Branche (DB07)IndikatorBedømmelseForløb

2011M05-2024M02 — Pct.

Vurdering af varelagre i detailhandlen

Branche (DB07)Bedømmelse

2011M05-2024M02 — Pct.

Sammensat konjunkturindikator for detailhandel

IndikatorSæsonkorrigering

2011M05-2024M02 — Pct.

Udviklingsforløb i detailhandlen, nettotal (sæsonkorrigeret)

BrancheIndikatorSæsonkorrigeringForløb

2011M05-2024M02 — Pct.

Vurdering af varelagre i detailhandlen, nettotal, (sæson- og brudkorrigeret)

BrancheIndikatorSæsonkorrigering

2011M05-2024M02 — Pct.

Sammensat konjunkturindikator for detailhandel (brudkorrigeret)

IndikatorSæsonkorrigering

2011M05-2024M02 — Pct.

Serviceerhvervs konjunkturbarometer
Udviklingsforløb i serviceerhverv

Branche (DB07)IndikatorBedømmelseForløb

2011M05-2024M02 — Pct.

Produktionsbegrænsninger i serviceerhverv

Branche (DB07)Type

2011M05-2024M02 — Pct.

Kapacitetsudnyttelse i serviceerhverv (ultimo måneden før)

Branche (DB07)

2011M05-2024M02 — Pct.

Sammensat konjunkturindikator for serviceerhverv

IndikatorSæsonkorrigering

2011M05-2024M02 — Pct.

Udviklingsforløb i serviceerhverv, nettotal

IndikatorSæsonkorrigeringForløb

2011M05-2024M02 — Pct.

Investeringsforventninger for erhvervene
Industriens investeringsforventninger

Branche (DB07)Opgørelse (målingstidspunkt)Bedømmelse

2010-2024 — Pct.

Industriens investeringsforventninger

Branche (DB07)Påvirkende forhold

2010-2024 — Pct.

Industriens investeringsforventninger

Branche (DB07)Formål

2010-2024 — Pct.

Industriens investeringsforventninger

Branche (DB07)Bedømmelse

2010-2024 — Pct.

Industriens investeringsforventninger

Branche (DB07)Opgørelse (målingstidspunkt)InvesteringstypeBedømmelse

2010-2024 — Pct.

Industriens investeringsforventninger

Branche (DB07)InvesteringstypeBedømmelse

2010-2023 — Pct.

Serviceerhvervets investeringsforventninger

Branche (DB07)Opgørelse (målingstidspunkt)Bedømmelse

2021-2024 — Pct.

Serviceerhvervets investeringsforventninger

Branche (DB07)Påvirkende forhold

2021-2024 — Pct.

Serviceerhvervets investeringsforventninger

Branche (DB07)Formål

2021-2024 — Pct.

Servicerhvervets investeringsforventninger

Branche (DB07)Bedømmelse

2021-2024 — Pct.

Serviceerhvervets investeringsforventninger

Branche (DB07)Opgørelse (målingstidspunkt)InvesteringstypeBedømmelse

2021-2024 — Pct.

Serviceerhvervets investeringsforventninger

Branche (DB07)InvesteringstypeBedømmelse

2021-2023 — Pct.

Tillidsindikatorer for erhvervene
Tillidsindikatorer for erhvervene

Indikator

1990M01-2024M02 — Indeks

Konjunkturcyklus
Konjunkturcyklus

BrancheEnhed

1998M02-2024M02 — -