Banker og realkredit
Nøgletal for pengeinstitutter

NøgletalRapporterende institutSektor for korrigeret udlån

2003M03-2024M05 — -

Indlån i pengeinstitutter i alt

InstrumentDatatypeSektor i ind- og udlandLandValuta

2003M01-2024M05 — Mio. kr.

Indenlandsk indlån i pengeinstitutter

InstrumentDatatypeIndenlandsk sektorValutaLøbetid (oprindelig løbetid)

2003M01-2024M05 — -

Indenlandsk indlån i pengeinstitutter

DatatypeBranche

2013M09-2024M05 — Mio. kr.

Udlån fra pengeinstitutter i alt

DatatypeSektorLandValutaLøbetid (oprindelig løbetid)

2003M01-2024M05 — Mio. kr.

Indenlandsk udlån fra pengeinstitutter

InstrumentDatatypeIndenlandsk sektorValutaLøbetid (oprindelig løbetid)

2013M09-2024M05 — Mio. kr.

Indenlandsk udlån fra pengeinstitutter

DatatypeValutaBranche

2013M09-2024M05 — Mio. kr.

Indenlandsk udlån fra pengeinstitutter til husholdninger og erhverv

InstrumentDatatypeIndenlandsk sektorLøbetid (oprindelig løbetid)RestløbetidTid til næste rentefikseringFormål for udlån til husholdninger

2013M09-2024M05 — Mio. kr.

Indenlandsk udlån fra pengeinstitutter til husholdninger og erhverv

DatatypeIndenlandsk sektorVariabelt eller fast forrentetReferencerenteAfdragTid til næste rentefikseringFormål for udlån til husholdninger

2013M09-2024M05 — Mio. kr.

Indenlandsk udlån fra pengeinstitutter til husholdninger og erhverv

InstrumentDatatypeIndenlandsk sektorVariabelt eller fast forrentetReferencerenteAfdragFormål for udlån til husholdninger

2013M09-2024M05 — Mio. kr.

Realkreditinstitutternes resultatopgørelse

Indtægt/udgift

2001-2022 — Mio. kr.

Realkreditudlån til danske modparter

VærdierDatatypeSektorRentetypeAfdragValutaEjendomskategori

2022M12-2024M05 — Mio. kr.

Indenlandsk realkreditudlån fra realkreditinstitutter

DatatypeValutaBranche

2013M09-2024M05 — -

Indenlandsk realkreditudlån fra realkreditinstitutter

DatatypeIndenlandsk sektorEjendomskategoriVariabelt eller fast forrentetTid til næste rentefikseringReferencerenteAfdrag

2013M09-2024M05 — Mio. kr.

Nøgletal for MFI-sektoren

NøgletalSektor

2003M01-2024M05 — -

Indlån i den konsoliderede MFI-sektor i alt ekskl. Nationalbanken

InstrumentDatatypeSektorValuta

2003M01-2024M05 — Mio. kr.

MFI-sektorens balance, ekskl. Nationalbanken

Disaggregerede balanceposterDatatypeRapporterende institut

2003M01-2024M05 — Mio. kr.

MFI-sektorens balance, ekskl. Nationalbanken

Aggregerede balanceposterDatatypeRapporterende institut

2003M01-2024M05 — Mio. kr.

Udlån fra den konsoliderede MFI-sektor i alt ekskl. Nationalbanken

DatatypeSektorValuta

2003M01-2024M05 — Mio. kr.

Penge- og realkreditinstitutters udlån til husholdninger og ikke-finansielle virksomheder - lang tidsserie

DatatypeRapporterende institutSektorLandValuta

2003M01-2024M05 — Mio. kr.

Financial Soundness Indikatorer

Indikator

2005K1-2024K1 — Pct.

Nationalbankens internationale reserveaktiver

InstrumentAktivtypeDatatypeValuta

1999M12-2024M05 — Mia. kr.

Forudbestemte og betingede betalinger i relation til international likviditet

EgensektorInstrumentDatatypeBetalingsfrist

1999M12-2024M05 — Mia. kr.

Intervention, nettokøb af valuta - dagsobservationer

Instrument

1999M01D04-2022M12D30 — Mia. kr.

Specifikation til Nationalbankens balance

BalanceInstrument

2005M01D03-2024M07D16 — Mia. kr.

Specifikation til Nationalbankens balance - Transaktioner

SpecifikationInstrument

1987M01-2024M06 — Mia. kr.

Specifikation til Nationalbankens balance - Beholdninger

SpecifikationInstrument

1987M01-2024M06 — Mia. kr.

Reserveaktiver - beholdninger overfor udlandet

DatatypeInstrumentValuta

2015M01-2024M05 — Mio. kr.

Danmarks Nationalbanks resultatopgørelse

Indtægt/udgift

2002-2023 — Mio. kr.

Udlånsundersøgelse, kreditvilkår for private (Nettotal)

InstitutgruppeSpørgsmålPeriode

2008K4-2024K2 — -

Udlånsundersøgelse, kreditvilkår for erhvervsvirksomheder (Nettotal)

InstitutgruppeBrancheSpørgsmålPeriode

2008K4-2024K2 — -

Forbrugerkredit
Forbrugerkredit, ultimo kvartalet

Type

2018K1-2024K1 — Mio. kr.

Finansieringsselskaber
Finansieringsselskabernes anskaffelse af leasingaktiver, samt beholdning af leasingaktiver ultimo året

Type

2001-2022 — Mio. kr.

Finansieringsselskaber, resultatopgørelse

Indtægt/udgift

2001-2022 — Mio. kr.

Finansieringsselskaber

TypeNyudlån / beholdning ultimo

2001-2022 — Mio. kr.

Finansieringsselskaber, balance

Aktiv/passiv

2001-2022 — Mio. kr.

Investeringsfonde
Investeringsfondenes ultimobalance

BalancepostInvesteringsfondstype

2018M01-2024M05 — Mio. kr.

Investeringsfonde og investorernes formue

InvesteringsfondstypeHovedkategoriForvaltningstypeDatatype

2018M01-2024M05 — Mio. kr.

Investeringsfondenes investorer

InvestorlandInvestorsektorInvesteringsfondstypeHovedkategoriKategoriForvaltningstypeRisikoDatatype

2018M01-2024M05 — Mio. kr.

Investeringsfondenes investeringer

InvesteringsfondstypeVærdipapirtypeUdstedelseskategoriLandSektorValutaDatatype

2018M01-2024M05 — Mio. kr.

Forsikringsselskaber og pensionskasser
Forsikrings- og pensionssektorens balance

VirksomhedstypeVærdierBalancepost

2015K1-2024K1 — Mia. kr.

Forsikrings- og pensionssektorens hensættelser

VirksomhedstypeVærdierBalancepost

2015K1-2024K1 — Mia. kr.

Forsikrings- og pensionssektorens afkast af investeringer,

VirksomhedstypeVærdierInvesteringstypeSektorLand

2015M01-2024M05 — Mia. kr.

Forsikrings- og pensionssektorens afkast af investeringer

VirksomhedstypeVærdierInvesteringstypeSektorValuta

2015M01-2024M05 — Mia. kr.

Forsikrings- og pensionssektorens investeringer

VirksomhedstypeVærdierInvesteringstypeSektorLand

2015M01-2024M05 — Mia. kr.

Forsikrings- og pensionssektorens investeringer

VirksomhedstypeMarkedsværdierInvesteringstypeSektorValuta

2015M01-2024M05 — Mia. kr.

Forsikrings- og pensionssektorens valutaeksponering og -afdækning

VærdierValuta

2019M01-2024M05 — Mia. kr.

Livsforsikringsselskabernes resultatopgørelse

Indtægt/udgift

2001-2022 — Mio. kr.

Livsforsikringsselskabernes balance

Aktiv/passiv

2001-2022 — Mio. kr.

Skadesforsikringsselskabernes resultatopgørelse

Indtægt/udgift

2001-2022 — Mio. kr.

Skadesforsikringsselskabernes balance

Aktiv/passiv

2001-2022 — Mio. kr.

Pensionskasser

Aktiv/passivType

2000-2022 — Mio. kr.

Den finansielle sektor, hovedtal

InstitutionType

2001-2022 — Mia. kr.