Valutakurser
Valutakurser

ValutaKurstype

1977M01D03-2024M02D23 — -

Valutakurser

ValutaKurstypeOpgørelsesmetode

1970M01-2024M01 — -

Valutakurser

ValutaKurstypeOpgørelsesmetode

1970K1-2023K4 — Indeks

Valutakurser

ValutaKurstypeOpgørelsesmetode

1970-2023 — -

Renter og bidrag
Reference rente compounded index - dagsobservationer

InstrumentOpgørelsesmetode

2022M04D01-2024M02D23 — Indeks

Rentesatser og aktieindeks (dagsobservationer)

InstrumentLandOpgørelsesmetode

1983M05D10-2024M02D23 — Pct.

Rentesatser og aktieindeks (månedsobservationer)

InstrumentLandOpgørelsesmetode

1985M10-2024M01 — -

Rentesatser og aktieindeks (årsobservationer)

InstrumentLandOpgørelsesmetode

1985-2023 — Pct.

Rentesatser, ultimo (pct p.a.)

Type

1985M01-2024M01 — Pct. pro anno

Gennemsnitsrenter i pengeinstitutterne (pct. p.a.)

SektorUd-/indlån

2002K1-2023K4 — Pct. pro anno

Effektiv rente af statsobligationer

Land

1989-2023 — Pct. pro anno

Udestående indenlandsk udlån fra MFI-sektoren ekskl. Nationalbanken

InstrumentDatatypeIndenlandsk sektorValutaLøbetid (oprindelig løbetid)Formål

2003M01-2023M12 — -

Udestående indenlandsk udlån fra pengeinstitutter

InstrumentDatatypeIndenlandsk sektorValutaLøbetid (oprindelig løbetid)Formål

2003M01-2023M12 — -

Udestående indenlandsk udlån fra realkreditinstitutter

DatatypeIndenlandsk sektorValuta

2003M01-2023M12 — -

Udestående indenlandsk indlån i pengeinstitutter

InstrumentDatatypeIndenlandsk sektorValutaLøbetid (oprindelig løbetid)

2003M01-2023M12 — -

Udestående indenlandsk indlån i MFI-sektoren ekskl. Nationalbanken

DatatypeIndenlandsk sektorValutaLøbetid (oprindelig løbetid)

2003M01-2023M12 — -

Nye indenlandske udlån ekskl. kassekreditter o.l. fra MFI-sektoren ekskl. Nationalbanken

FormålDatatypeIndenlandsk sektorValutaLøbetid (oprindelig løbetid)RentefikseringLånstørrelse

2003M01-2023M12 — -

Nye indenlandske udlån ekskl. kassekreditter o.l. fra pengeinstitutter

FormålDatatypeIndenlandsk sektorValutaLøbetid (oprindelig løbetid)Oprindelig rentefikseringLånstørrelse og repoforretninger

2003M01-2023M12 — -

Nye indenlandske udlån fra realkreditinstitutter

DatatypeIndenlandsk sektorValutaLøbetid (oprindelig løbetid)Oprindelig rentefikseringLånstørrelse

2003M01-2023M12 — -

Nye indenlandske indlån i MFI-sektoren ekskl. Nationalbanken

InstrumentDatatypeIndenlandsk sektorValutaLøbetid (oprindelig løbetid)

2003M01-2023M12 — -

Nye indenlandske indlån i pengeinstitutter

InstrumentDatatypeIndenlandsk sektorValutaLøbetid (oprindelig løbetid)

2003M01-2023M12 — -

Pengeinstitutternes udestående indenlandske forretninger fordelt på 10 pct. percentiler

InstrumentIndenlandsk sektor

2003M01-2023M12 — Pct.

Pengeinstitutternes udestående indenlandske forretninger - Rentemarginaler

InstituttypeDatatypeIndenlandsk sektorValuta

2003M01-2023M12 — Pct.

Pengeinstitutternes nye og udestående indenlandske forretninger - Gruppeinddelt

InstrumentInstituttypeIndenlandsk sektorValutaFormål

2003M01-2023M12 — Pct.

Realkreditinstitutternes udestående indenl. realkreditudlån - Kvartalsvis ydelse

DatatypeIndenlandsk sektorValuta

2013K4-2023K4 — Pct.

Værdipapirer
Værdipapirstatistik

PapirtypeKuponValutaLøbetidUdstedersektorInvestorsektorVærdiansættelseDatatype

1999M12-2023M12 — Mio. kr.

Realkreditpapirstatistik

PapirtypeKuponValutaLøbetidInvestorsektorVærdiansættelseDatatype

1999M12-2023M12 — Mio. kr.

Danske realkreditobligationer

Type af realkreditobligationOprindelig løbetidRestløbetidKupon (nominel rente)ValutaUdstederInvestorsektorDækkedeDatatype

1999M12-2023M12 — Mio. kr.

Udbytter for VP-registrerede værdipapirer

PapirtypeUdstedersektor

1999M12-2023M12 — Mio. kr.

Værdipapirstatistik

ISIN_NAVNInvestorsektor

2005M01-2023M12 — Mio. kr.

VP-registrerede papirer

PapirtypeValutaUdstederbrancheInvestorbrancheVærdiansættelseDatatype

2008M11-2023M12 — Mio. kr.

Ejerkoncentration i realkreditobligationer

ISIN

2005M01-2023M12 — Koncentrationsmål

Strukturerede obligationer fordelt på forskellige karakteristika

Underliggende aktivtypeOptionstyperHovedstolsgarantiLøbetid (oprindelig løbetid)KupontypeVærdiansættelseDatatype

1999M12-2023M12 — Mio. kr.

Strukturerede obligationer fordelt på underliggende aktivtype og investorsektor

Underliggende aktivtypeInvestorsektorVærdiansættelseDatatype

1999M12-2023M12 — Mio. kr.

Papirer udstedt i udlandet

PapirtypeKuponValutaLøbetidUdstedersektorUdstedelseslandVærdiansættelseDatatype

2003M01-2023M12 — Mio. kr.

Aktieindeks ultimo

Type

1996M01-2023M12 — Indeks

Danske realkreditobligationer holdt af eurolande (SHS)

Type af realkreditobligationInvestorlandDatatype

2019K1-2023K3 — Mio. kr.

Penge-, valuta- og derivatmarked
Bankers køb og salg af DKK opdelt på valuta, modpartssektor eller løbetid

TransaktionstypeDimension

2023M04-2024M01 — Mio. kr.

Bankers køb og salg af FX swaps i DKK opdelt på valuta, modpartssektor eller løbetid

TransaktionstypeDimension

2023M04-2024M01 — Mio. kr.

Bankers køb og salg af renteswaps i DKK opdelt på modpartssektor, løbetid eller referencerente

TransaktionstypeDimension

2023M04-2024M01 — Mio. kr.

Bankers sikrede indlån og udlån i DKK opdelt på modpartssektor, løbetid eller sikkerhedsstillelse

TransaktionstypeDimension

2023M04-2024M01 — Mio. kr.

Bankers usikrede indlån og udlån i DKK opdelt på modpartssektor eller løbetid

Dimension

2023M04-2024M01 — Mio. kr.