Offentlig sektors økonomi
Offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter

Udgifter/indtægterSektor

1971-2020 — Mio. kr.

Offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter

Udgifter/indtægter

1999K1-2021K1 — Mio. kr.

Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift

UdgifterSektor

1971-2020 — Mio. kr.

Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift

Udgifter

1999K1-2021K1 — Mio. kr.

Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift efter funktion samt individuel og kollektiv andel

FunktionForbrugsgruppe

1995-2020 — Mio. kr.

Offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger)

Indkomsttype

1989-2020 — Mio. kr.

Offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger)

IndkomsttypeSæsonkorrigering

1999K1-2021K1 — Mio. kr.

Offentlig forvaltning og service, subsidier (til virksomheder)

Tilskudsart

1971-2020 — Mio. kr.

Offentlig forvaltning og service, renter

Indtægt/udgift

1980-2020 — Mio. kr.

Offentlig forvaltning og service, skatter og afgifter

Skattetype

1971-2020 — Mio. kr.

Offentlig forvaltning og service, skatter og afgifter

SkattetypeSæsonkorrigering

1999K1-2021K1 — Mio. kr.

Offentlig forvaltning og service, funktionel fordeling af udgifter (COFOG)

Funktion

1995-2020 — Mio. kr.

Offentlig forvaltning og service, funktionel fordeling af udgiftstyper (krydsfordeling)

FunktionUdgiftstype

1998-2020 — Mio. kr.

Finansielle konti

KontoFinansielt instrumentAktiv/passivSektorKonsolideret/ukonsolideretModpartssektor

1995-2020 — Mio. kr.

Finansielle konti

KontoFinansielt instrumentAktiv/passivKonsolideret/ukonsolideretModpartssektor

1995K1-2021K1 — Mio. kr.

Statsfinanser og -gæld, beholdninger

Instrument

1990M12-2021M08 — Mia. kr.

Statsfinanser og -gæld, transaktioner

Instrument

1987M01-2021M08 — Mia. kr.

Den offentlige sektors finanser

SektorKonto

1993-2019 — Mio. kr.

Offentlige virksomheder

SektorKonto

1993-2019 — Mio. kr.

Budgetter for offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter

Udgifter/indtægter

2015-2022 — Mio. kr.

Budgetter for offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift

Udgifter

2015-2022 — Mio. kr.

Budgetter for offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger)

Indkomsttype

2015-2022 — Mio. kr.

Offentligt forskningsbudget

BevillingstypePrisenhed

2001-2021 — Mio. kr.

Finanslovens bevillinger til forskning og udvikling, mio. kr.

Forskningsformål SektorBevillingstype

2007-2021 — Mio. kr.

Finanslovens bevillinger til forskning og udvikling, mio. kr.

SektorBevillingstype

2007-2024 — Mio. kr.

Finanslovens bevillinger til forskning og udvikling, mio. kr.

Forskningsformål Bevillingstype

2007-2024 — Mio. kr.

Udgifter til offentligt forbrug

TransaktionPrisenhed

2007-2020 — Mio. kr.

Offentlig forvaltning og service

ForbrugsartFunktionPrisenhed

2008-2020 — Mio. kr.

Sociale udgifter
Sociale udgifter

ForanstaltningYdelsestype

2007-2019 — Mio. kr.

Sociale udgifter

FormålFinansieringskilde

2007-2019 — Mio. kr.

Udgifter til uddannelse
Udgifter til uddannelse

UddannelsesniveauUdgiftstypeEjerforhold

2016-2018 — Mio. kr.

Udgifter til uddannelse

UddannelsesniveauFinansieringskildeModsektor

2016-2018 — Mio. kr.

ØMU-gæld og ØMU-saldo
Offentligt underskud og gæld i EU-landene

LandFunktionEnhed

2000-2020 — -

Danmarks kvartalsvise ØMU-gæld

Funktion

2000K1-2021K1 — Mia. kr.

Restancer til det offentlige
Offentlige restancer

RestancetypePrisenhed

2013-2020 — Mio. kr.

Offentlige restancer

RestancetypeKonto

2019-2020 — Mio. kr.

Skatterestancer

RestancetypePrisenhed

2013-2020 — Mio. kr.

Skatterestancer

RestancetypeKonto

2019-2020 — Mio. kr.

Andre offentlige restancer

RestancetypePrisenhed

2013-2020 — Mio. kr.

Andre offentlige restancer

RestancetypeKonto

2019-2020 — Mio. kr.

Kommunernes regnskaber og budgetter
Udvalgte kommunale regnskabstal

OmrådeNøgletalBrutto-/nettoudgifterPrisenhed

2008-2020 — Kr.

Kommunernes regnskaber på hovedkonti

OmrådeHovedkontoDranstArtPrisenhed

2007-2020 — -

Kommunernes regnskaber på funktioner

OmrådeFunktionDranstArtPrisenhed

2007-2020 — -

Kommunernes balancer

OmrådeFunktion

2007-2020 — 1.000 kr.

Kommunernes regnskaber på gruppering uden tekst

OmrådeFunktionDranstEjerforholdGrupperingArtPrisenhed

2007-2020 — 1.000 kr.

Kommunernes regnskaber på gruppering med tekst

OmrådeDranst, funktion og grupperingEjerforholdArtPrisenhed

2018-2020 — -

Kommunernes foreløbige regnskaber på hovedkonti

HovedkontoDranstArt

2011-2020 — 1.000 kr.

Kommunernes foreløbige regnskaber på funktioner

FunktionDranstArt

2011-2020 — 1.000 kr.

Kommunernes finansielle aktiver og passiver

Funktion

2007K1-2021K2 — 1.000 kr.

Kommunernes likvide beholdninger (1000 kr.)

Funktion

2007K1-2021K2 — 1.000 kr.

Kommunernes langfristede gæld (1000 kr.)

Funktion

2007K1-2021K2 — 1.000 kr.

Kommunernes forskydninger i likvide aktiver (1000 kr.)

FunktionGruppering

2007K1-2021K2 — 1.000 kr.

Kommunernes langfristede låntagning (1000 kr.)

FunktionDranst

2007K1-2021K2 — 1.000 kr.

Kommunernes budgetter, hovedkonti

KommuneHovedkontoDranstArtPrisenhed

2007-2021 — -

Kommunernes budgetter, funktioner

KommuneFunktionDranstArtPrisenhed

2007-2021 — -

Kommunernes budgetter, grupperinger uden tekst -

OmrådeFunktionDranstEjerforholdGrupperingArtPrisenhed

2017-2021 — 1.000 kr.

Kommunernes budgetter, grupperinger med tekst -

OmrådeDranst, funktion og grupperingEjerforholdArtPrisenhed

2019-2021 — 1.000 kr.

Regionernes regnskaber og budgetter
Regionernes foreløbige regnskaber på funktioner

FunktionDranstArt

2011-2020 — 1.000 kr.

Regionernes regnskaber på hovedkonti

OmrådeHovedkontoDranstArtPrisenhed

2007-2020 — -

Regionernes regnskaber

RegionHovedkontoDranstArtPrisenhed

2007-2020 — 1.000 kr.

Regionernes balance (1000 kr.)

OmrådeFunktion

2007-2020 — 1.000 kr.

Regionernes regnskaber

RegionHovedkontoTværgående grupperingerArt

2007-2020 — 1.000 kr.

Regionernes finansielle aktiver og passiver

Funktion

2007K2-2021K2 — 1.000 kr.

Regionernes likvide beholdninger (1000 kr.)

Funktion

2007K2-2021K2 — 1.000 kr.

Regionernes langfristede gæld (1000 kr.)

Funktion

2007K2-2021K2 — 1.000 kr.

Regionernes åbningsbalance (1000 kr.)

OmrådeFunktion

2007-2007 — 1.000 kr.

Regionernes foreløbige regnskaber på hovedkonti

HovedkontoDranstArt

2011-2020 — 1.000 kr.

Region budgetter (1000 kr.)

RegionFunktionDranstArtPrisenhed

2007-2021 — -

Region budgetter (1000 kr.)

RegionHovedkontoDranstArtPrisenhed

2007-2021 — -

Skatter og afgifter
Skatter og afgifter

Type

1947-2020 — 1.000 kr.

Skatter der ikke indbetales, periodiseret

Skattetype

1995-2020 — Mio. kr.

Skattetryk

Nationalregnskabsgrupper

1971-2020 — Pct.

Personbeskatningen

OmrådeBeskatningsprocent

2007-2021 — -

Skatteydernes indkomster og skatter

Type

1987-2020 — Mio. kr.

Indkomster og fradrag ved slutligningen

Type

1994-2020 — Mio. kr.

Skattepligtige personer

Skattetype

1994-2020 — 1.000 personer

Slutskat

OmrådeIndkomstskattetype

2011-2020 — 1.000 kr.

Beskatningsværdier og ejendomsskatter

OmrådeBeskatningsgrundlag

2006-2020 — -

Ejendomsskatter

OmrådeSkattetype

2007-2020 — 1.000 kr.

Ejendomsskatter

OmrådeSkattepromille

2007-2021 — Skatte promille

Grundskyld

OmrådeEjendomstype

2007-2020 — 1.000 kr.

Selskaber mv.

TypeSkattepligtig indkomst

1996-2019 — Antal

Skatteydende selskaber mv.

TypeIndkomst og skat

1996-2019 — -

Selskabsskat fordelt - DB07

BrancheIndkomst og skat

1996-2019 — -