Nøgletal for nationalregnskabet (BNP)
Forsyningsbalance, bruttonationalprodukt (BNP),økonomisk vækst, beskæftigelse mv.

TransaktionPrisenhed

1966-2022 — -

Versionstabel NAN1 - Forsyningsbalance (år)

VersionTransaktionPrisenhed

1966-2022 — -

Real disponibel bruttonationalindkomst mv.

TransaktionPrisenhed

1966-2022 — Mio. kr.

Forbrug, disponibel indkomst og opsparing for husholdninger og NPISH

TransaktionPrisenhed

1995-2022 — -

Forsyningsbalance, Bruttonationalprodukt (BNP), beskæftigelse mv.

TransaktionPrisenhedSæsonkorrigering

1990K1-2023K2 — -

Versionstabel NKN1 - Forsyningsbalance (kvartaler)

VersionTransaktionPrisenhedSæsonkorrigering

1990K1-2023K2 — -

Real disponibel bruttonationalindkomst mv.

TransaktionPrisenhedSæsonkorrigering

1990K1-2023K2 — Mio. kr.

Forbrug, disponibel indkomst og opsparing for husholdninger og NPISH, sæsonkorrigeret

TransaktionPrisenhed

1999K1-2023K2 — -

Samlet nationalregnskab
0 Varer og tjenester

TransaktionPrisenhed

1966-2022 — Mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse (hovedposter)

TransaktionPrisenhed

1966-2022 — Mio. kr.

5 Danmark og udlandet (hovedposter)

Transaktion

1966-2022 — Mio. kr.

0 Varer og tjenester

TransaktionPrisenhedSæsonkorrigering

1990K1-2023K2 — Mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse

TransaktionPrisenhedSæsonkorrigering

1990K1-2023K2 — Mio. kr.

2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering

TransaktionSæsonkorrigering

1990K1-2023K2 — Mio. kr.

5 Danmark og udlandet

TransaktionSæsonkorrigering

1990K1-2023K2 — Mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse (oversigt)

TransaktionPrisenhed

1995-2022 — Mio. kr.

2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (oversigt)

Transaktion

1966-2022 — Mio. kr.

5 Danmark og udlandet (oversigt)

Transaktion

1995-2022 — Mio. kr.

1 Produktion og BNP (detaljeret)

TransaktionPrisenhed

1995-2022 — Mio. kr.

2.1.1 Indkomstdannelse (detaljeret)

Transaktion

1995-2022 — Mio. kr.

2.1.2 Allokering af primær indkomst (detaljeret)

Transaktion

1995-2022 — Mio. kr.

2.2 Fordeling af sekundær indkomst (detaljeret)

Transaktion

1995-2022 — Mio. kr.

2.4.1 Anvendelse (forbrug og opsparing) af disponibel indkomst (detaljeret)

Transaktion

1995-2022 — Mio. kr.

3.1 Kapital, investering mv. (detaljeret)

Transaktion

1995-2022 — Mio. kr.

5 Danmark og udlandet (detaljeret)

Transaktion

1995-2022 — Mio. kr.

Husholdningers forbrug på dansk område (11 grp)

FormålPrisenhed

1966-2022 — Mio. kr.

Versionstabel NAHC21 - Husholdningers forbrug på dansk område (11 grp)

VersionFormålPrisenhed

1966-2022 — Mio. kr.

Husholdningers forbrug på dansk område (41 grp)

FormålPrisenhed

1966-2022 — Mio. kr.

Husholdningers forbrug på dansk område (72 grp)

FormålPrisenhed

1966-2019 — Mio. kr.

Husholdningers forbrug på dansk område

VarighedPrisenhed

1966-2022 — Mio. kr.

Husholdningers forbrug på dansk område (11 grp)

FormålPrisenhedSæsonkorrigering

1990K1-2023K2 — Mio. kr.

Husholdningers forbrug på dansk område

VarighedPrisenhedSæsonkorrigering

1990K1-2023K2 — Mio. kr.

Forbrugsudgift

ForbrugsartPrisenhed

1966-2022 — Mio. kr.

Individuelt forbrugsudgift

ForbrugsartFormålPrisenhed

1995-2019 — Mio. kr.

Kollektiv forbrugsudgift

ForbrugsartFunktionPrisenhed

1995-2019 — Mio. kr.

Forbrugsudgift

ForbrugsartPrisenhedSæsonkorrigering

1990K1-2023K2 — Mio. kr.

Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver

Beholdning / strømAktivPrisenhed

1966-2022 — Mio. kr.

Bruttoinvesteringer

AktivPrisenhed

1966-2022 — Mio. kr.

Bruttoinvesteringer

AktivPrisenhedSæsonkorrigering

1990K1-2023K2 — Mio. kr.

Nationalregnskabets finansielle konti, hele økonomien

KontoBalanceFinansielt instrument

2017-2022 — Mio. kr.

Nationalregnskabets finansielle konti, hele økonomien

KontoBalanceFinansielt instrument

2017K1-2023K2 — Mio. kr.

Beskæftigelse og befolkning

Socioøkonomisk status

1966-2022 — Antal

Beskæftigelse og befolkning

Socioøkonomisk statusSæsonkorrigering

1990K1-2023K2 — Antal

Branchefordelt nationalregnskab
Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering)

Socioøkonomisk statusBranche

1966-2022 — -

Versionstabel NABB10 Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering)

VersionSocioøkonomisk statusBranche

1966-2022 — -

Beskæftigelse og timer (19a2-gruppering)

Socioøkonomisk statusBranche

1966-2022 — -

Beskæftigelse og timer (36a2-gruppering)

Socioøkonomisk statusBranche

1966-2022 — -

Beskæftigelse og timer (69-gruppering)

Socioøkonomisk statusBranche

1966-2022 — -

Beskæftigelse og timer (117-gruppering)

Socioøkonomisk statusBranche

1966-2019 — -

Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering)

Socioøkonomisk statusBrancheSæsonkorrigering

1990K1-2023K2 — -

Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver (10a3-gruppering)

Beholdning / strømAktivBranchePrisenhed

1966-2022 — Mio. kr.

Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver (19a2-gruppering)

Beholdning / strømAktivBranchePrisenhed

1966-2022 — Mio. kr.

Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver (36a2-gruppering)

Beholdning / strømAktivBranchePrisenhed

1966-2022 — Mio. kr.

Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver (69-gruppering)

Beholdning / strømAktivBranchePrisenhed

1966-2022 — Mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering)

TransaktionBranchePrisenhed

1966-2022 — Mio. kr.

Versionstabel NABP10 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering)

VersionTransaktionBranchePrisenhed

1966-2022 — Mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering)

TransaktionBranchePrisenhedSæsonkorrigering

1990K1-2023K2 — Mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (19a2-gruppering)

TransaktionBranchePrisenhed

1966-2020 — Mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (36a2-gruppering)

TransaktionBranchePrisenhed

1966-2020 — Mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (69-gruppering)

TransaktionBranchePrisenhed

1966-2020 — Mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (117-gruppering)

TransaktionBranchePrisenhed

1966-2019 — Mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering)

TransaktionBranchePrisenhed

1966-2022 — Mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering)

TransaktionBranchePrisenhedSæsonkorrigering

1990K1-2023K2 — Mio. kr.

Sektorfordelt nationalregnskab
1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (hovedposter)

TransaktionSektor

1971-2022 — Mio. kr.

2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (hovedposter)

TransaktionSektor

1971-2022 — Mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (oversigtstabel)

TransaktionSektor

1999K1-2023K2 — Mio. kr.

2.1.2-3.1 Indkomst,forbrug, opsparing og investering (oversigtstabel)

TransaktionSektor

1999K1-2023K2 — Mio. kr.

2.3 + 2.4.2 Korrigeret disponibel indkomst og faktisk forbrug (supplerende tabel)

TransaktionSektor

1999K1-2023K2 — Mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (oversigtstabel)

TransaktionSektor

1995-2022 — Mio. kr.

Versionstabel NASO1 - Produktion, BVT og indkomstdannelse (oversigtstabel)

VersionTransaktionSektor

1995-2022 — Mio. kr.

2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (oversigtstabel)

TransaktionSektor

1995-2022 — Mio. kr.

Versionstabel NASO2 - 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (oversigtstabel)

VersionTransaktionSektor

1995-2022 — Mio. kr.

1 Produktion og BVT (detaljeret)

TransaktionSektor

1995-2022 — Mio. kr.

2.1.1 Indkomstdannelse (detaljeret)

TransaktionSektor

1995-2022 — Mio. kr.

2.1.2 Allokering af primær indkomst (detaljeret)

TransaktionSektor

1995-2022 — Mio. kr.

2.2 Fordeling af sekundær indkomst (detaljeret)

TransaktionSektor

1995-2022 — Mio. kr.

2.4.1 Anvendelse (forbrug og opsparing) af disponibel indkomst (detaljeret)

TransaktionSektor

1995-2022 — Mio. kr.

3.1 Kapital, investering mv. (detaljeret)

TransaktionSektor

1995-2022 — Mio. kr.

2.3 + 2.4.2 Korrigeret disponibel indkomst og faktisk forbrug (supplerende tabel)

TransaktionSektor

1995-2022 — Mio. kr.

Versionstabel NAS3 - 2.3 + 2.4.2 Korrigeret disponibel indkomst og faktisk forbrug (supplerende tabel)

VersionTransaktionSektor

1995-2022 — Mio. kr.

Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver,

Beholdning / strømAktivSektor

1995-2022 — Mio. kr.

Nationalregnskabets finansielle konti

SektorKontoBalanceFinansielt instrumentModpartssektor

2017-2022 — Mio. kr.

Versionstabel NASFK - Nationalregnskabets finansielle konti

VersionSektorKontoBalanceFinansielt instrumentModpartssektor

2017-2022 — Mio. kr.

Nationalregnskabets finansielle konti

SektorKontoBalanceFinansielt instrumentModpartssektor

2017K1-2023K2 — Mio. kr.

Versionstabel NKSFK - Nationalregnskabets finansielle konti

VersionSektorKontoBalanceFinansielt instrumentModpartssektor

2017K1-2023K2 — Mio. kr.

Regionalfordelt nationalregnskab
1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse

OmrådeTransaktionPrisenhed

1993-2021 — -

Versionstabel NRHP - Produktion, BNP og indkomstdannelse

VersionOmrådeTransaktionPrisenhed

1993-2021 — -

Befolkning

OmrådeSocioøkonomisk status

1993-2021 — Antal

Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering)

OmrådeSocioøkonomisk statusBranche

1993-2021 — -

Versionstabel NRBB10 - Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering)

VersionOmrådeSocioøkonomisk statusBranche

1993-2021 — -

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering)

OmrådeTransaktionBranchePrisenhed

1993-2021 — -

Versionstabel NRBP10 - Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering)

VersionOmrådeTransaktionBranchePrisenhed

1993-2021 — -

Investeringer (10a3-gruppering)

OmrådeBranchePrisenhed

2000-2020 — -

Husholdningernes indkomst

OmrådeTransaktionPrisenhed

2000-2021 — -

Versionstabel NRS - Husholdningernes indkomst

VersionOmrådeTransaktionPrisenhed

2000-2021 — -

Produktivitet
Arbejdsproduktivitet

BranchePrisenhed

1966-2022 — -

Produktivitetsudviklingen

BrancheTypePrisenhed

1967-2021 — Pct.

Vækstregnskab

BrancheTypePrisenhed

1967-2021 — Pct.

Produktivitetsudviklingen, KLEMS

BrancheTypePrisenhed

1967-2017 — Pct.

Input-output
Importkorrigerede vækstbidrag

Anvendelse

2006-2020 — Procentpoint

Input-output tabel. Tilgang fra brancher fordelt på anvendelse og prisenhed.

TilgangstypeTilgang fra brancheAnvendelsePrisenhed

1966-2019 — Mio. kr.

Input-output tabel. Tilgang fra brancher fordelt på anvendelse og prisenhed. (69-gruppering)

TilgangstypeTilgang fra brancheAnvendelsePrisenhed

1966-2020 — Mio. kr.

Input-output tabel. Ikke branchefordelt import efter anvendelse og prisenhed.

TilgangstypeAnvendelsePrisenhed

1966-2019 — Mio. kr.

Input-output tabel. Ikke branchefordelt import efter anvendelse og prisenhed. (69-gruppering)

TilgangstypeAnvendelsePrisenhed

1966-2020 — Mio. kr.

Input-output tabel. Primære input fordelt efter anvendelse og prisenhed.

TilgangstypeAnvendelsePrisenhed

1966-2019 — Mio. kr.

Input-output tabel. Primære input fordelt efter anvendelse og prisenhed. (69-gruppering)

TilgangstypeAnvendelsePrisenhed

1966-2020 — Mio. kr.

Input-output tabel. Totaler for tilgang fordelt efter anvendelse og prisenhed.

TilgangstypeAnvendelsePrisenhed

1966-2019 — Mio. kr.

Input-output tabel. Totaler for tilgang fordelt efter anvendelse og prisenhed. (69-gruppering)

TilgangstypeAnvendelsePrisenhed

1966-2020 — Mio. kr.

Beskæftigelse og timer

Socioøkonomisk statusBranche

1966-2019 — -

Beskæftigelse og timer (69-gruppering)

Socioøkonomisk statusBranche

1966-2022 — -

Produktionsmultiplikator

MultiplikatortypeBranchefordelt stødBranchefordelt effekt

2015-2019 — Mio. kr.

Produktionsmultiplikator

MultiplikatortypeAnvendelsesfordelt stødBranchefordelt effekt

2015-2019 — Mio. kr.

Beskæftigelsesmultiplikator

MultiplikatortypeBranchefordelt stødBranchefordelt effektBeskæftigelse

2015-2019 — Antal

Beskæftigelsesmultiplikator

MultiplikatortypeAnvendelsesfordelt stødBranchefordelt effektBeskæftigelse

2015-2019 — Antal

Inputmultiplikator

MultiplikatortypeBranchefordelt stødBranchefordelt effektInput

2015-2019 — Mio. kr.

Inputmultiplikator

MultiplikatortypeAnvendelsesfordelt stødBranchefordelt effektInput

2015-2019 — Mio. kr.

Historisk nationalregnskab
Syntetisk forhistorie for det aktuelle nationalregnskabs tal

VersionTransaktionPrisenhed

1930-2022 — Mio. kr.

Syntetisk forhistorie til aktuelle nationalregnskabstals befolkningstal

VersionPopulation

1870-2022 — 1.000

Historiske nationalregnskabstal

RegimeTransaktionPrisenhed

1870-1992 — Mio. kr.

Historisk nationalregnskabs middelfolketal

RegimePopulation

1870-2019 — 1.000