Ejendomssalg
Prisindeks for ejendomssalg (endelig)

RegionEjendomskategoriEnhed

2006M01-2022M07 — Indeks

Prisindeks for ejendomssalg

EjendomskategoriEnhed

1992K1-2023K2 — Indeks

Prisindeks for ejendomssalg

OmrådeEjendomskategoriEnhed

1992K1-2023K2 — Indeks

Versionstabel EJ55 - Prisindeks for ejendomssalg

VersionOmrådeEjendomskategoriEnhed

1992K1-2023K2 — Indeks

Sæsonkorrigerede ejendomssalg , almindelig fri handel

RegionEjendomskategoriEnhed

2005K1-2023K2 — -

Prisindeks for ejendomssalg

EjendomskategoriEnhed

1992-2022 — Indeks

Prisindeks for ejendomssalg

OmrådeEjendomskategoriEnhed

1992-2022 — Indeks

Versionstabel EJ66 - Prisindeks for ejendomssalg

VersionOmrådeEjendomskategoriEnhed

1992-2022 — Indeks

Ejendomssalg (endelig)

RegionEjendomskategoriNøgletal

2006M01-2022M07 — -

Ejendomssalg

OmrådeEjendomskategoriNøgletalOverdragelsesformer

1992K1-2023K2 — -

Ejendomssalg

OmrådeEjendomskategoriNøgletalOverdragelsesformer

1992-2022 — -

Enfamiliehuse og ejerlejligheder

Salg og indeksEjendomskategori

1992-2022 — -

Versionstabel EJ12 - Sæsonkorrigerede ejendomssalg , almindelig fri handel

VersionRegionEjendomskategoriEnhed

2005K1-2023K2 — -

EU-harmoniseret boligprisindeks (HPI)

UrbaniseringsgradUdgiftstype

2002K4-2023K2 — Indeks

Husleje og ledige lejemål
Huslejeindeks for boliger

RegionEjendomskategoriEnhed

2021K1-2023K2 — Indeks

Tvangsauktioner
Bekendtgjorte tvangsauktioner

Type

1993M01-2023M08 — Antal

Bekendtgjorte tvangsauktioner

Type

1979K1-2023K2 — Antal

Bekendtgjorte tvangsauktioner

Område

2012-2022 — Antal