Ejendomssalg
Prisindeks for ejendomssalg

EjendomskategoriEnhed

1992K1-2024K1 — Indeks

Prisindeks for ejendomssalg

OmrådeEjendomskategoriEnhed

1992K1-2024K1 — Indeks

Sæsonkorrigerede ejendomssalg , almindelig fri handel

RegionEjendomskategoriEnhed

2005K1-2024K1 — -

Prisindeks for ejendomssalg

EjendomskategoriEnhed

1992-2023 — Indeks

Prisindeks for ejendomssalg

OmrådeEjendomskategoriEnhed

1992-2023 — Indeks

Prisindeks for andelsboliger og ejerboliger

EjendomskategoriEnhed

2015K1-2024K1 — -

Ejendomssalg (endelig)

RegionEjendomskategoriNøgletal

2006M01-2023M04 — -

Ejendomssalg

OmrådeEjendomskategoriNøgletalOverdragelsesformer

1992K1-2024K1 — -

Ejendomssalg

OmrådeEjendomskategoriNøgletalOverdragelsesformer

1992-2023 — -

Nøgletal for andelsboligsalg

Vurderingsprincip

2015K1-2024K1 — -

Ejendomssalg

KommunegruppeEjendomskategoriNøgletal

2012-2023 — -

EU-harmoniseret boligprisindeks (HPI)

UrbaniseringsgradUdgiftstype

2002K4-2024K1 — Indeks

Huslejeindeks
Huslejeindeks for boliger

RegionEjendomskategoriEnhed

2021K1-2024K2 — Indeks

Lejeindeks for erhvervsejendomme (eksperimentel statistik)

EjendomskategoriEnhed

2021K1-2024K2 — Indeks

Huslejeindeks for boliger

KommunegruppeEnhed

2021K1-2024K2 — -

Tvangsauktioner
Bekendtgjorte tvangsauktioner

Type

1993M01-2024M06 — Antal

Bekendtgjorte tvangsauktioner

Type

1979K1-2024K2 — Antal

Bekendtgjorte tvangsauktioner

Område

2012-2023 — Antal