Ejendomssalg
Prisindeks for ejendomssalg

RegionEjendomskategoriEnhed

2006M01-2021M06 — Indeks

Versionstabel EJ14 - Prisindeks for ejendomssalg

VersionRegionEjendomskategoriEnhed

2006M01-2021M06 — Indeks

Prisindeks for ejendomssalg

EjendomskategoriEnhed

1992K1-2021K2 — Indeks

Prisindeks for ejendomssalg

OmrådeEjendomskategoriEnhed

1992K1-2021K2 — Indeks

Versionstabel EJ55 - Prisindeks for ejendomssalg

VersionOmrådeEjendomskategoriEnhed

1992K1-2021K2 — Indeks

Sæsonkorrigerede ejendomssalg , almindelig fri handel

RegionEjendomskategoriEnhed

2005K1-2021K2 — -

Prisindeks for ejendomssalg

EjendomskategoriEnhed

1992-2020 — Indeks

Prisindeks for ejendomssalg

OmrådeEjendomskategoriEnhed

1992-2020 — Indeks

Versionstabel EJ66 - Prisindeks for ejendomssalg

VersionOmrådeEjendomskategoriEnhed

1992-2020 — Indeks

Ejendomssalg

RegionEjendomskategoriNøgletal

2006M01-2021M06 — -

Ejendomssalg

OmrådeEjendomskategoriNøgletalOverdragelsesformer

1992K1-2021K2 — -

Ejendomssalg

OmrådeEjendomskategoriNøgletalOverdragelsesformer

1992-2020 — -

Enfamiliehuse og ejerlejligheder

Salg og indeksEjendomskategori

1992-2020 — -

Versionstabel EJ12 - Sæsonkorrigerede ejendomssalg , almindelig fri handel

VersionRegionEjendomskategoriEnhed

2005K1-2021K2 — -

EU-harmoniseret boligprisindeks (HPI)

UrbaniseringsgradUdgiftstype

2002K4-2021K1 — Indeks

Tvangsauktioner
Bekendtgjorte tvangsauktioner

Type

1993M01-2021M08 — Antal

Bekendtgjorte tvangsauktioner

Type

1979K1-2021K2 — Antal

Bekendtgjorte tvangsauktioner

Område

2012-2020 — Antal