Person- og familieindkomster
Hovedtabel personindkomster

IndkomsttypeKønAlderPopulationPrisenhedEnhed

1996-2022 — -

Personer

OmrådeEnhedKønIndkomsttype

1987-2022 — -

Indkomst i alt

RegionEnhedKønIndkomstinterval

1987-2022 — -

Personindkomster

LandsdelEnhedKønSocioøkonomisk statusIndkomsttype

1994-2022 — -

Disponibel indkomst

OmrådeEnhedKønAlderIndkomstinterval

1987-2022 — -

Personindkomster

OmrådeEnhedKønUddannelsesniveauIndkomsttype

2004-2022 — -

Indkomster for personer over 14 år

Region/landsdelEnhedKønAlderHerkomstIndkomsttype

2008-2022 — -

Indkomster

Region/landsdelEnhedKønAlderIndkomsttype

1992-2022 — -

Personlig indkomst før skat for personer over 14 år

KønAlderPrisenhedIndkomstinterval

1995-2022 — Antal

Personlig indkomst før skat for personer over 14 år

OmrådeKønAlderIndkomstintervalPrisenhed

2000-2022 — Antal

Disponibel indkomst

RegionEnhedKønIndkomstinterval

1987-2022 — -

Indkomst i alt

OmrådeEnhedKønAlderIndkomstinterval

1987-2022 — -

Personer med offentlige overførsler som hovedindkomstkilde

KommunegruppeAlder

2005-2022 — Andel i pct.

Hovedtabel familieindkomster

IndkomsttypeFamilietypePopulationPrisenhedEnhed

2004-2022 — -

Antal familier i indkomststatistikken

OmrådeFamilietype

1987-2022 — Antal

Familiernes indkomster

OmrådeEnhedEjer/lejer af boligIndkomsttype

2000-2022 — -

Familiernes indkomst før skat

OmrådeEnhedEjer/lejer af boligFamilietypeIndkomstinterval

2000-2022 — -

Familiernes indkomster

OmrådeEnhedSocioøkonomisk statusIndkomsttype

1993-2022 — -

Højeste fuldførte uddannelse i familien

OmrådeEnhedFamilietypeUddannelsesniveauIndkomsttype

2000-2022 — -

Familiernes indkomster

OmrådeEnhedFamilietypeIndkomsttype

1991-2022 — -

Familiernes indkomster

OmrådeEnhedFamilietypeAntal børnIndkomsttype

1993-2022 — -

Familiernes indkomst i alt

OmrådeEnhedFamilietypeIndkomstinterval

1987-2022 — -

Disponibel familieindkomst

OmrådeEnhedFamilietypeIndkomstinterval

1987-2022 — -

A-indkomst

OmrådeEnhedKønIndkomsttype

2012-2022 — -

A-indkomst i alt

OmrådeEnhedKønAlderIndkomstinterval

2012-2022 — -

Udbetalt A-indkomst

OmrådeEnhedKønAlderIndkomstinterval

2012-2022 — -

Indkomstulighed
Gennemsnitlig ækvivalret disponibel indkomst

Decil gennemsnitKommune

1987-2022 — Gns.

Personer i Lavindkomst familier

KommuneIndkomstniveau

2000-2022 — Pct.

Lavindkomst grænse. Månedlige disponible indkomst

Voksne 15 år og deroverBørn under 15 årIndkomstniveau

1987-2022 — Kr. pr. familie

Personer i Lavindkomst familier

KommuneIndkomstniveau

2000-2022 — Antal

Lavindkomst familier

Indkomstniveau Socioøkonomisk status

2000-2022 — Pct.

Personer i Lavindkomst familier

Indkomstniveau Socioøkonomisk status

2000-2022 — Antal

Relativ fattigdom (andel af befolkningen)

KommunegruppeAlder

2015-2022 — Pct.

Relativ fattigdom

AlderEnhedVarighed

2015-2022 — -

Indkomstdecilers sammensætning

IndkomstdecilSocioøkonomisk statusEnhed

2000-2022 — -

Gennemsnitlig disponibel indkomst

KommunegruppeAlder

2004-2022 — Kr.

Gennemsnitlig ækvivalleret disponibel indkomst

Decil gennemsnitSocioøkonomisk status

2000-2022 — Kr.

Indkomstdecilers sammensætning

IndkomstdecilAlderEnhed

2000-2022 — -

Ulighedsmål målt på ækvivaleret disponibel indkomst

UlighedsmålKommune

1987-2022 — Procentpoint

Decilgrænser på ækvivaleret disponibel indkomst

DecilgrænseKommune

1987-2022 — Kr.

Decilgrænser på ækvivaleret disponibel indkomst

DecilgrænseSocioøkonomisk status

2000-2022 — Kr.

Lønindeks
Standardberegnet lønindeks

Branche (DB07)SektorEnhed

2016K1-2023K3 — -

Standardberegnet lønindeks

ArbejdsfunktionSektorEnhed

2016K1-2023K3 — Indeks

Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer

BrancheSæsonkorrigering

2005K1-2023K3 — Indeks

Årlig ændring i timefortjenesten for virksomheder og organisationer

Branche

2005K1-2023K3 — Pct.

Implicit lønindeks for den statslige sektor

Branche (DB07)

2005K1-2023K3 — Indeks

Årlig procentvis ændring i timefortjenesten for statsansatte

Branche (DB07)

2005K1-2023K3 — Pct.

Implicit lønindeks for kommuner og regioner

Branche (DB07)

2005K1-2023K3 — Indeks

Årlig procentvis ændring i timefortjenesten for ansatte i kommuner og regioner

Branche (DB07)

2005K1-2023K3 — Pct.

Implicit lønindeks og ændring i timefortjenesten for kommuner

EnhedBranche (DB07)

2007K1-2023K3 — -

Implicit lønindeks og ændring i timefortjenesten for regioner

EnhedBranche (DB07)

2007K1-2023K3 — -

Lønniveau
Løn

ArbejdsfunktionSektorAflønningsformLønmodtagergruppeLønkomponenterKøn

2013-2022 — Kr.

Løn

OmrådeSektorAflønningsformLønmodtagergruppeLønkomponenterKøn

2013-2022 — Kr.

Løn

Branche (DB07)SektorAflønningsformLønmodtagergruppeLønkomponenterKøn

2013-2022 — Kr.

Fortjeneste pr. præsteret time

Branche (DB07)AlderKønLønkomponenter

2002-2022 — Kr.

Løn

AlderSektorAflønningsformLønmodtagergruppeLønkomponenterKøn

2013-2022 — Kr.

Løn

UddannelseSektorAflønningsformLønmodtagergruppeLønkomponenterKøn

2015-2022 — Kr.

Ligestillingsindikator for løngab

Indikator

2004-2022 — Pct.

Ligestillingsindikator for løngab

IndikatorArbejdsfunktionAlder

2010-2022 — -

Ligestillingsindikator for løngab

IndikatorArbejdstidens omfangAlder

2009-2022 — -

Lønniveau

Arbejdssted/bopælOmrådeAlderKønFamilietype

2009-2022 — Kr.