Fravær fra arbejde
Fravær

SektorKønFraværsårsagArbejdsfunktionFraværsindikator

2013-2021 — -

Fravær

SektorKønFraværsårsagUddannelseFraværsindikator

2015-2021 — -

Fravær

SektorKønFraværsårsagBrancheFraværsindikator

2013-2021 — -

Fravær

SektorKønFraværsårsagOmrådeFraværsindikator

2013-2021 — -

Fravær

SektorKønFraværsårsagAlderFraværsindikator

2013-2021 — -

Fravær på statslige arbejdspladser

OmrådeKønFraværsårsagBranche (DB07)Fraværsindikator

2013-2021 — -

Fravær på statslige arbejdspladser

OmrådeKønFraværsårsagArbejdsfunktionFraværsindikator

2013-2021 — -

Fravær på kommunale arbejdspladser

OmrådeKønFraværsårsagArbejdsfunktionFraværsindikator

2013-2021 — -

Fravær på regionale arbejdspladser

OmrådeKønFraværsårsagArbejdsfunktionFraværsindikator

2013-2021 — -

Fravær på arbejdspladser i virksomheder og organisationer

Branche (DB07)ArbejdsfunktionKønStørrelsesgruppeFraværsindikatorFraværsårsag

2013-2021 — -

Fravær på arbejdspladser i virksomheder og organisationer

ArbejdsfunktionKønFraværsindikatorFraværsårsag

2013-2021 — -

Fravær i forbindelse med egen sygdom

SektorKønFraværsindikatorPeriodelængde

2013-2021 — -

Ligestillingsindikator for fraværsdagsværk ved barns sygdom (gennemsnitlig)

IndikatorSektorIndkomst

2013-2021 — Antal

Ligestillingsindikator for fraværsdagsværk ved barns sygdom (gennemsnitlig)

IndikatorSektorBranche

2013-2021 — Antal

Ligestillingsindikator for fraværsdagsværk ved egen sygdom (gennemsnitlig)

IndikatorSektorArbejdsfunktionAlder

2013-2021 — Antal

Ligestillingsindikator for fraværsdagsværk ved egen sygdom (gennemsnitlig)

IndikatorSektorArbejdsfunktionFamilietype

2013-2021 — Antal

Strejker og lockout
Arbejdsstandsninger

BrancheEnhed

1996-2022 — Antal