Arbejdsmarkedsstatus, AKU (interview)
Sæsonkorrigeret arbejdsmarkedstilknytning

Beskæftigelsesstatus

2008K1-2021K2 — 1.000 personer

Sæsonkorrigeret arbejdsmarkedstilknytning (procent)

Beskæftigelsesstatus

2008K1-2021K2 — Pct.

Arbejdsmarkedstilknytning

BeskæftigelsesstatusAlderKøn

2008K1-2021K2 — 1.000 personer

Arbejdsmarkedstilknytning (procent)

BeskæftigelsesstatusAlderKøn

2008K1-2021K2 — Pct.

Arbejdsmarkedstilknytning

BeskæftigelsesstatusOmråde

2008K1-2021K2 — 1.000 personer

Arbejdsmarkedstilknytning (procent)

BeskæftigelsesstatusOmråde

2008K1-2021K2 — Pct.

Arbejdsmarkedstilknytning

BeskæftigelsesstatusAlderKøn

2008-2020 — 1.000 personer

Arbejdsmarkedstilknytning (procent)

BeskæftigelsesstatusAlderKøn

2008-2020 — Pct.

Arbejdsmarkedstilknytning

BeskæftigelsesstatusUddannelsesniveau

2008-2020 — 1.000 personer

Arbejdsmarkedstilknytning (procent)

BeskæftigelsesstatusUddannelsesniveau

2008-2020 — Pct.

Personer uden for arbejdsstyrken

Selvopfattet statusKøn

2008-2020 — 1.000 personer

Arbejdsmarkedstilknytning

SæsonkorrigeringBeskæftigelsesstatusAlderKøn

2008M01-2021M07 — 1.000 personer

Arbejdsmarkedstilknytning (procent)

SæsonkorrigeringBeskæftigelsesstatusAlderKøn

2008M01-2021M07 — Pct.

Arbejdsmarkedsstatus, RAS (register)
Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser (ultimo november)

OmrådeHerkomstAlderKønFrekvens

2008-2019 — Pct.

Befolkningen (ultimo november)

OmrådeSocioøkonomisk statusHerkomstAlderKøn

2008-2019 — Antal

Befolkningen (ultimo november)

Socioøkonomisk statusAlderKøn

2008-2019 — Antal

Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser (ultimo november)

OprindelseslandFrekvensAlderKøn

2008-2019 — Pct.

Befolkningen (ultimo november)

OprindelseslandSocioøkonomisk statusAlderKøn

2008-2019 — Antal

Indvandrere 16-64 år (ultimo november)

OprindelseslandOpholdstidSocioøkonomisk statusKønAlder

2008-2019 — Antal

Befolkningen (ultimo november)

OprindelseslandSocioøkonomisk statusAlderKøn

2008-2019 — Antal

Befolkningen (ultimo november)

OmrådeUddannelseSocioøkonomisk statusAlderKøn

2008-2019 — Antal

Folketal 1. januar (15 år+)

SognSocioøkonomisk statusFolkekirkemedlemsskab

2016-2020 — Antal

Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser

OmrådeHerkomstAlderKønFrekvensPeriode

2017-2019 — Pct.

Befolkningen

OmrådeSocioøkonomisk statusHerkomstAlderKønPeriode

2017-2019 — Antal

Befolkningen

Socioøkonomisk statusAlderKønPeriode

2017-2019 — Antal

Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser

OprindelseslandFrekvensAlderKønPeriode

2017-2019 — Pct.

Befolkningen

OprindelseslandSocioøkonomisk statusAlderKønPeriode

2017-2019 — Antal

Befolkningen

OprindelseslandSocioøkonomisk statusAlderKønPeriode

2017-2019 — Antal

Befolkningen

OmrådeUddannelseSocioøkonomisk statusAlderKønPeriode

2017-2019 — Antal

Arbejdsmarkedsregnskab
Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet (fuldtidspersoner)

OmrådeSocioøkonomisk statusKønAlder

2008-2019 — Antal

Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet (fuldtidspersoner)

Socioøkonomisk statusKønAlderHerkomst

2008-2019 — Antal

Unge uden for beskæftigelse og uddannelse (NEET)
Befolkningen (16-24 år)

Status (NEET)KønBopælsområdeSocioøkonomisk status

2008-2019 — Antal

Befolkningen (16-24 år)

Status (NEET)BopælsområdeKønAlder

2008-2019 — Antal

Lønmodtagerorganisationer
Lønmodtagerorganisationernes medlemstal pr. 31.12 (Enkelte organisationer)

MedlemsorganisationerKøn

2007-2020 — Antal

Lønmodtagerorganisationernes medlemstal pr. 31.12 (Hovedorganisationer)

MedlemsorganisationerKøn

2007-2020 — Antal