Arbejdsmarkedsstatus, AKU (interview)
Sæsonkorrigeret arbejdsmarkedstilknytning

Beskæftigelsesstatus

2008K1-2023K2 — 1.000 personer

Sæsonkorrigeret arbejdsmarkedstilknytning (procent)

Beskæftigelsesstatus

2008K1-2023K2 — Pct.

Arbejdsmarkedstilknytning

BeskæftigelsesstatusAlderKøn

2008K1-2023K2 — 1.000 personer

Arbejdsmarkedstilknytning (procent)

BeskæftigelsesstatusAlderKøn

2008K1-2023K2 — Pct.

Arbejdsmarkedstilknytning

BeskæftigelsesstatusOmråde

2008K1-2023K2 — 1.000 personer

Arbejdsmarkedstilknytning (procent)

BeskæftigelsesstatusOmråde

2008K1-2023K2 — Pct.

Arbejdsmarkedstilknytning

BeskæftigelsesstatusAlderKøn

2008-2022 — 1.000 personer

Arbejdsmarkedstilknytning (procent)

BeskæftigelsesstatusAlderKøn

2008-2022 — Pct.

Arbejdsmarkedstilknytning

BeskæftigelsesstatusUddannelsesniveau

2008-2022 — 1.000 personer

Arbejdsmarkedstilknytning (procent)

BeskæftigelsesstatusUddannelsesniveau

2008-2022 — Pct.

Personer uden for arbejdsstyrken

Selvopfattet statusKøn

2008-2022 — 1.000 personer

Arbejdsmarkedstilknytning

SæsonkorrigeringBeskæftigelsesstatus

2008M01-2023M08 — Pct.

Arbejdsmarkedsstatus, RAS (register)
Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser (ultimo november)

OmrådeHerkomstAlderKønFrekvens

2008-2021 — Pct.

Befolkningen (ultimo november)

OmrådeSocioøkonomisk statusHerkomstAlderKøn

2008-2021 — Antal

Befolkningen (ultimo november)

Socioøkonomisk statusAlderKøn

2008-2021 — Antal

Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser (ultimo november)

OprindelseslandFrekvensAlderKøn

2008-2021 — Pct.

Befolkningen (ultimo november)

OprindelseslandSocioøkonomisk statusAlderKøn

2008-2021 — Antal

Indvandrere 16-64 år (ultimo november)

OprindelseslandOpholdstidSocioøkonomisk statusKønAlder

2008-2021 — Antal

Befolkningen (ultimo november)

OprindelseslandSocioøkonomisk statusAlderKøn

2008-2021 — Antal

Befolkningen (ultimo november)

OmrådeUddannelseSocioøkonomisk statusAlderKøn

2008-2021 — Antal

Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser

OmrådeHerkomstAlderKønFrekvensPeriode

2017-2021 — Pct.

Befolkningen

OmrådeSocioøkonomisk statusHerkomstAlderKønPeriode

2017-2021 — Antal

Befolkningen

Socioøkonomisk statusAlderKønPeriode

2017-2021 — Antal

Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser

OprindelseslandFrekvensAlderKønPeriode

2017-2021 — Pct.

Befolkningen

OprindelseslandSocioøkonomisk statusAlderKønPeriode

2017-2021 — Antal

Befolkningen

OprindelseslandSocioøkonomisk statusAlderKønPeriode

2017-2021 — Antal

Befolkningen

OmrådeUddannelseSocioøkonomisk statusAlderKønPeriode

2017-2021 — Antal

Arbejdsmarkedsregnskab
Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet (fuldtidspersoner)

OmrådeSocioøkonomisk statusKønAlder

2008-2021 — Antal

Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet (fuldtidspersoner)

Socioøkonomisk statusKønAlderHerkomst

2008-2021 — Antal

Befolkningens skift af socioøkonomisk status

Tidligere socioøkonomisk statusNy socioøkonomisk statusBevægelseKønAlder

2020-2021 — Antal

Befolkningens skift af socioøkonomisk status

BopælskommuneTidligere socioøkonomisk statusNy socioøkonomisk statusBevægelseKønAlder

2020-2021 — Antal

Unge uden for beskæftigelse og uddannelse (NEET)
Befolkningen (16-24 år)

NEET-statusKønBopælsområdeSocioøkonomisk status

2008-2021 — Antal

Befolkningen (16-24 år)

NEET-statusBopælsområdeKønAlder

2008-2021 — Antal

Andel af unge (16-24 år) uden for beskæftigelse og uddannelse (NEET)

KommunegruppeAlder

2008-2021 — Pct.

Lønmodtagerorganisationer
Lønmodtagerorganisationernes medlemstal pr. 31.12 (Enkelte organisationer)

MedlemsorganisationerKøn

2007-2022 — Antal

Lønmodtagerorganisationernes medlemstal pr. 31.12 (Hovedorganisationer)

MedlemsorganisationerKøn

2007-2022 — Antal