Folkebiblioteker
Folkebibliotekernes nøgletal

OmrådeNøgletal

2009-2022 — Antal

Folkebiblioteker

OmrådeAktivitet

2009-2022 — Antal

Folkebibliotekernes fysiske materiale

OmrådeSamlingOpgørelseMaterialetype

2009-2022 — Antal

Folkebibliotekernes fysiske materialer

OmrådeSamlingOpgørelseMaterialetypeAlder

2010-2022 — Pct.

Folkebibliotekernes bestand og brug af elektroniske ressourcer

OmrådeOpgørelseElektronisk materialetype

2014-2022 — Antal

Folkebibliotekernes interurbanind- og udlån fordelt

OmrådeOpgørelseMaterialetype

2009-2022 — Antal

Folkebibliotekernes økonomi

OmrådeIndtægt/udgift

2009-2022 — 1.000 kr.

Aktivitet på biblioteker

OmrådeTypeAktivitet

2009-2022 — Antal

Årsværk på folkebiblioteker

OmrådePersonalekategori

2009-2022 — Antal

Sammenlignende folkebiblioteksstatistik

OmrådeNøgletal

2009-2022 — Antal

Udlån og lånere

OmrådeUdlånsstedKønKategori

2020K1-2023K3 — Antal

Udlån og lånere

OmrådeUdlånsstedKønKategori

2020-2022 — Antal

Udlån og lånere

OmrådeUdlånsstedAlderKategori

2020K1-2023K3 — Antal

Udlån og lånere

OmrådeUdlånsstedAlderKategori

2020-2022 — Antal

Udlån og lånere

OmrådeUdlånsstedHøjest fuldførte uddannelseKategori

2020K1-2023K3 — Antal

Udlån og lånere

OmrådeUdlånsstedHøjest fuldførte uddannelseKategori

2020-2022 — Antal

Udlån og lånere

OmrådeAfstand fra bopæl til folkebiblioteketKategori

2020K1-2023K3 — Antal

Udlån og lånere

OmrådeAfstand fra bopæl til folkebiblioteketKategori

2020-2022 — Antal

Besøg på bibliotek (år)

FormålKønAlder

2018-2022 — Pct.

Besøg på bibliotek (kvartal)

FormålAlder og køn

2018K3-2023K2 — Pct.

Online biblioteksbesøg (år)

Digitale tjenesterKønAlder

2018-2022 — Pct.

Online biblioteksbesøg (kvartal)

Digitale tjenesterAlder og køn

2018K3-2023K2 — Pct.

Forskningsbiblioteker
Forskningsbiblioteker med særlige forpligtelser

BibliotekAktivitet

2009-2022 — Antal

Økonomi på forskningsbiblioteker med særlige forpligtelser

BibliotekAktivitet

2009-2022 — 1.000 kr.

Udlån på forskningsbiblioteker med særlige forpligtelser

BibliotekOpgørelseModtagertype

2009-2022 — Antal

Bestand af fysiske materialer på forskningsbiblioteker med særlige forpligtelser

BibliotekMaterialetype

2009-2022 — Antal

Interurbanindlån på forskningsbiblioteker med særlige forpligtelser

BibliotekKilde

2009-2022 — Antal

Sammenlignende forskningsbiblioteksstatistik

BibliotekNøgletal

2009-2022 — Antal

Bestand og brug af elektroniske ressourcer på forskningsbiblioteker med særlige forpligtelser

BibliotekOpgørelseElektronisk materialetypePlacering

2014-2022 — Antal