Befolkningens højest fuldførte uddannelse
Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-69 år)

BopælsområdeHerkomstHøjest fuldførte uddannelseAlderKøn

2008-2023 — Antal

Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-69 år)

BopælsområdeHøjest fuldførte uddannelseSocioøkonomisk statusBrancheAlderKøn

2008-2022 — Antal

Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-29 år)

BopælsområdeHerkomstHøjest fuldførte uddannelseIgangværende uddannelseAlderKøn

2008-2023 — Antal

Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-69 år) (antal)

KommunegruppeHøjest fuldførte uddannelseAlder

2008-2023 — Antal

Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-69 år) (andel i procent))

KommunegruppeHøjest fuldførte uddannelse

2008-2023 — Andel i pct.

Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år)

BopælsområdeHerkomstHøjest fuldførte uddannelseAlderKøn

2005-2023 — Antal

Ligestillingsindikator for befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år)

Højest fuldførte uddannelseIndikatorAlderBopælsområdeHerkomst

2005-2023 — -

Ligestillingsindikator for befolkningens højeste fuldførte uddannelse

Højest fuldførte uddannelseIndikatorAlder

1986-2023 — -

Unges status på ungdomsuddannelser
18-25 åriges ungdomsuddannelser

UddannelsesstatusUddannelseAlderKønHerkomst

2008-2023 — Antal

18-25 årige

UddannelsesstatusUddannelseAlderForældres højest fuldførte uddannelse

2008-2023 — Antal

18-25 årige

UddannelsesstatusAlderForældres indkomstniveau

2008-2023 — Antal

18-25 årige

UddannelsesstatusAlderForældres beskæftigelsesstatus

2008-2023 — Antal

18-25 årige

UddannelsesstatusAlderGrundskoleinstitutionstype

2008-2023 — Antal

18-25 årige

UddannelsesstatusUddannelseGrundskolens beliggenhed

2008-2023 — Antal

18-25 årige

UddannelsesstatusAlderGns. grundskolekarakter for dansk og matematik

2008-2023 — Antal

20-åriges ungdomsuddannelser (andel i procent)

KommunegruppeUddannelsesstatus

2008-2023 — Andel i pct.

18-25 åriges ungdomsuddannelser

UddannelsesstatusUddannelseAlderKommunegruppe

2008-2023 — Antal

Voksnes status på videregående uddannelser
25 - 45 åriges videregående uddannelse

UddannelsesstatusUddannelseAlderKønHerkomst

2008-2023 — Antal

25-45 årige

Status for videregående uddannelseAlderForældres højest fuldførte uddannelse

2008-2023 — Antal

25-45 årige

UddannelsesstatusAlderForældres indkomstniveau

2008-2023 — Antal

25-45 årige

UddannelsesstatusAlderForældres beskæftigelsesstatus

2008-2023 — Antal

25-45 årige

UddannelsesstatusUddannelseGrundskolens beliggenhed

2008-2023 — Antal

25-45 årige

UddannelsesstatusAlderUngdomsuddannelses karakter

2008-2023 — Antal