Befolkningens højest fuldførte uddannelse
Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-69 år)

BopælsområdeHerkomstHøjest fuldførte uddannelseAlderKøn

2008-2022 — Antal

Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-69 år)

BopælsområdeHøjest fuldførte uddannelseSocioøkonomisk statusBrancheAlderKøn

2008-2021 — Antal

Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-29 år)

BopælsområdeHerkomstHøjest fuldførte uddannelseIgangværende uddannelseAlderKøn

2008-2022 — Antal

Befolkningens højest fuldførte uddannelse (15-69 år)

KommunegruppeHøjeste fuldførte uddannelseAlder

2008-2022 — Antal

Unges status på ungdomsuddannelser
18 - 25 åriges ungdomsuddannelser

UddannelsesstatusAlderKøn

2005-2021 — Antal

18-25 årige

Status for ungdomsuddannelseAlderForældres højest fuldførte uddannelse

2005-2021 — Antal

18-25 årige

StatusAlderForældres indkomstniveau

2005-2021 — Antal

18-25 årige

Status for ungdomsuddannelseAlderForældres beskæftigelsesstatus

2005-2021 — Antal

18-25 årige

Status for ungdomsuddannelseAlderGns. grundskolekarakter for dansk og matematik

2005-2021 — Antal

18-25 årige

Status for ungdomsuddannelseAlderGrundskoleinstitutionstype

2005-2021 — Antal

18-25 årige

Status for ungdomsuddannelseAlderKønGrundskolens beliggenhedHerkomst

2005-2021 — Antal

Voksnes status på videregående uddannelser
25 - 45 åriges videregående uddannelse

UddannelsesstatusAlderKøn

2005-2021 — Antal

25-45 årige

Status for videregående uddannelseAlderForældres højest fuldførte uddannelse

2005-2021 — Antal

25-45 årige

Status for videregående uddannelseAlderForældres indkomstniveau

2005-2021 — Antal

25-45 årige

Status for videregående uddannelseAlderForældres beskæftigelsesstatus

2005-2021 — Antal

25-45 årige

Status for videregående uddannelseAlderUngdomsuddannelses karakter

2005-2021 — Antal

25-45 årige

Status for videregående uddannelseAlderKønGrundskolens beliggenhedHerkomst

2005-2021 — Antal