Anmeldte forbrydelser
Anmeldte forbrydelser

Overtrædelsens art

1995K1-2022K2 — Antal

Anmeldte forbrydelser

OmrådeOvertrædelsens art

2007K1-2022K2 — Antal

Anmeldte forbrydelser, sæsonkorrigeret

Overtrædelsens art

1995K1-2022K2 — Antal

Anmeldte forbrydelser og sigtelser

Overtrædelsens artAnmeldte og sigtede

1995-2021 — Antal

Anmeldte forbrydelser og sigtelser

OmrådeOvertrædelsens artAnmeldte og sigtede

2007-2021 — Antal

Anmeldte forbrydelser pr. 100.000 indbyggere

Overtrædelsens art

2018-2021 — Antal

Ofre for anmeldte forbrydelser
Ofre for anmeldte forbrydelser

Overtrædelsens artAlderKøn

2001-2021 — Antal

Domme
Strafferetlige afgørelser

Overtrædelsens artAfgørelsestypeAlderKøn

1980-2021 — Antal

Strafferetlige afgørelser

National oprindelseOvertrædelsens artAfgørelsestypeAlderKøn

1995-2021 — Antal

Strafferetlige afgørelser pr. 100.000 indbyggere

AfgørelsestypeKønAlder

2018-2021 — Antal

Strafferetlige afgørelser

OmrådeOvertrædelsens artAfgørelsestypeAlderKøn

2007-2021 — Antal

Betingede frihedsstraffe

OmrådeKønAlderOvertrædelsens artAfgørelsestypeStraflængde

2007-2021 — Antal

Ubetingede frihedsstraffe

OmrådeKønAlderOvertrædelsens artAfgørelsestypeStraflængde

2007-2021 — Antal

Gennemsnitlig straflængde (mdr.) for ubetingede frihedsstraffe

KønAlderOvertrædelsens artAfgørelsestype

2007-2021 — Antal

Gennemsnitlig straflængde(mdr.) for betingede frihedsstraffe

KønAlderOvertrædelsens artAfgørelsestype

2007-2021 — Antal

Afgjorte biforhold

Overtrædelsens artAfgørelsestypeAlderKøn

1980-2021 — Antal

Dømte personer
Skyldige personer

KønAlderOprindelsesland

2000-2020 — Antal

Skyldige personer

Overtrædelsens artOprindelsesland

2000-2020 — Antal

Skyldige personer

OprindelseslandAfgørelsestype

2000-2020 — Antal

Skyldige personer

OmrådeKønAlderNational oprindelse

2005-2020 — Antal

Skyldige personer

OmrådeOvertrædelsens art

2005-2020 — Antal

Skyldige personer

OmrådeAfgørelsestype

2005-2020 — Antal

Skyldige personer

KønAlderHerkomst

2000-2020 — Antal

Skyldige personer

Overtrædelsens artHerkomst

2000-2020 — Antal

Skyldige personer

AfgørelsestypeHerkomst

2000-2020 — Antal

Skyldige personer

KønAlderHerkomstStatsborgerskab

2018-2020 — Antal

Skyldige personer

StatsborgerskabOvertrædelsens art

2018-2020 — Antal

Skyldige personer

StatsborgerskabHerkomstAfgørelsestype

2018-2020 — Antal

Personer med opnået dansk statsborgerskab

KønAlderÅr for opnået statsborgerskabAfgjorte strafferetlige forhold 5 år før statsborgerskab

2018-2020 — Antal

Personer med opnået dansk statsborgerskab

KønAlderÅr for opnået statsborgerskabAfgjorte strafferetlige forhold 5 år efter statsborgerskab

2018-2020 — Antal

Personer med opnået dansk statsborgerskab

KønAlderAfgjorte strafferetlige forhold 5 år før statsborgerskabAfgjorte strafferetlige forhold 5 år efter statsborgerskab

2018-2020 — Antal

Personer med opnået dansk statsborgerskab

HerkomstAfgjorte strafferetlige forhold 5 år før statsborgerskabAfgjorte strafferetlige forhold 5 år efter statsborgerskab

2018-2020 — Antal

Personer med opnået dansk statsborgerskab

KønAlderLovovertrædelse ved seneste strafferetlige forhold 5 år før statsborgerskab

2018-2020 — Antal

Personer med opnået dansk statsborgerskab

KønAlderLovovertrædelse ved første strafferetlige forhold 5 år efter statsborgerskab

2018-2020 — Antal

Personer med opnået dansk statsborgerskab

KønAlderAfgørelsestype ved seneste strafferetlige forhold 5 år før statsborgerskab

2018-2020 — Antal

Personer med opnået dansk statsborgerskab

KønAlderAfgørelsestype ved første strafferetlige forhold 5 år efter statsborgerskab

2018-2020 — Antal

Personer med opnået dansk statsborgerskab

KønAlderSeneste strafferetlige afgørelse før statsborgerskab

2018-2020 — Antal

Personer med opnået dansk statsborgerskab

KønAlderFørste strafferetlige afgørelse efter statsborgerskab

2018-2020 — Antal

Tilbagefald til kriminalitet
Personer

KønAlderVarighed til tilbagefaldOprindelig strafOprindelig lovovertrædelse

2007:2009-2017:2019 — Antal

Personer

KønAlderOprindelig lovovertrædelseLovovertrædelse ved første tilbagefald

2007:2009-2017:2019 — Antal

Personer

KønAlderOprindelig strafOprindelig lovovertrædelseLovovertrædelse ved første tilbagefaldStraf ved første tilbagefald

2007:2009-2017:2019 — Antal

Personer

KønAlderOprindelig strafOprindelig lovovertrædelseLovovertrædelse (ved strengeste straf i opfølgningsperioden)Straf (ved strengeste straf i opfølgningsperioden)

2007:2009-2017:2019 — Antal

Personer

KønAlderOprindelig strafOprindelig lovovertrædelseRecidiv hændelser

2007:2009-2017:2019 — Antal

Personer

KønAlderUddannelseVarighed til tilbagefald

2008:2010-2017:2019 — Antal

Personer

KønAlderUddannelseLovovertrædelse (ved strengeste straf i opfølgningsperioden)

2008:2010-2017:2019 — Antal

Personer

KønAlderUddannelseStraf (ved strengeste straf i opfølgningsperioden)

2008:2010-2017:2019 — Antal

Personer

KønAlderUddannelseRecidiv hændelser

2008:2010-2017:2019 — Antal

Personer

KønAlderTidligere dommeRecidiv hændelserVarighed til tilbagefald

2009:2011-2017:2019 — Antal

Personer

KønAlderTidligere dommeRecidiv hændelserStraf ved første tilbagefald

2009:2011-2017:2019 — Antal

Personer

KønAlderTidligere dommeRecidiv hændelserStraf (ved strengeste straf i opfølgningsperioden)

2009:2011-2017:2019 — Antal

Fødselsårgangenes kriminalitet
Fødselsårgange (opgjort pr 31. december 2021)

EnhedFødselsårKønAlder ved første domLovovertrædelse

2021-2021 — -

Fødselsårgange (opgjort pr. 31. december 2021)

EnhedFødselsårKønAlder ved første frihedsstrafFrihedsstraf

2021-2021 — -

Domme (opgjort pr. 31. december 2021) fordelt på fødselsårgang

EnhedFødselsårKønAlder på domstidspunktetLovovertrædelse

2021-2021 — -

Domme til frihedsstraf (opgjort pr. 31. december 2021)

EnhedFødselsårKønFrihedsstrafAlder på domstidspunktet

2021-2021 — -

Frihedsberøvelser
Anholdelser

KønOvertrædelsens artAfslutningsmådeAlder

2015-2021 — Antal

Anholdelser

KønAlderBopæl i Danmark

2015-2021 — Antal

Anholdelser

Bopæl i DanmarkOvertrædelsens art

2015-2021 — Antal

Anholdelser

KønAlderUddannelse

2015-2021 — Antal

Anholdelser

Overtrædelsens artUddannelse

2015-2021 — Antal