Sygehusbenyttelse
Befolkningen

OmrådePersongruppeNøgletalAlderKøn

2006-2018 — Antal

Befolkningen

OmrådeDiagnosegruppeNøgletalAlderKøn

2006-2018 — Antal

Befolkningen

DiagnosegruppeNøgletalAlderKøn

2006-2018 — Antal

Indlæggelser

OmrådeDiagnoseAkut/ikke-akutAlderKøn

2006-2018 — Antal

Indlæggelser

OmrådeDiagnoseAkut/ikke-akutAlderKøn

2006-2018 — Antal

Indlæggelser, sengedage og indlagte patienter

OmrådeNøgletalAlderKøn

2006-2018 — Antal

Indlæggelser, sengedage og indlagte patienter

OmrådeNøgletalDiagnoseAlderKøn

2006-2018 — Antal

Indlæggelser, sengedage og indlagte patienter

OmrådeNøgletalSengedageAlderKøn

2006-2018 — Antal

Indlagte patienter

OmrådeDominerende diagnoseAlderKøn

2006-2018 — Antal

Indlagte patienter

OmrådeDiagnoseAlderKøn

2006-2018 — Antal

Ambulante behandlinger

OmrådeDiagnoseAlderKøn

2006-2018 — Antal

Ambulante behandlinger

OmrådeDiagnoseAlderKøn

2006-2018 — Antal

Ambulante behandlinger og ambulante patienter

OmrådeNøgletalAlderKøn

2006-2018 — Antal

Ambulante behandlinger og ambulante patienter

OmrådeNøgletalDiagnoseAlderKøn

2006-2018 — Antal

Ambulante behandlinger og ambulante patienter

OmrådeNøgletalBehandlingerAlderKøn

2006-2018 — Antal

Ambulante patienter

OmrådeDominerende diagnoseAlderKøn

2006-2018 — Antal

Ambulante patienter

OmrådeDiagnoseAlderKøn

2006-2018 — Antal

Akut ambulante besøg

OmrådeDiagnoseAlderKøn

2006-2018 — Antal

Akut ambulante besøg

OmrådeDiagnoseAlderKøn

2006-2018 — Antal

Akut ambulatne besøg og akut ambulante patienter

OmrådeNøgletalAlderKøn

2006-2018 — Antal

Akut ambulante besøg og akut ambulante patienter

OmrådeNøgletalDiagnoseAlderKøn

2006-2018 — Antal

Akut ambulante besøg og akut ambulante patienter

OmrådeNøgletalKontaktårsagAlderKøn

2006-2018 — Antal

Akut ambulante patienter

OmrådeDominerende kontaktårsagAlderKøn

2006-2018 — Antal

Akut ambulante patienter

OmrådeKontaktårsagAlderKøn

2006-2018 — Antal

COVID-19 smittespredning mv. pr. dag (eksperimentel statistik)

Nøgletal

2020M03D21-2022M04D29 — -

Bekræftede COVID-19 tilfælde pr. dag (eksperimentel statistik)

NøgletalLandsdel

2020M03D21-2021M06D29 — -

Lægebesøg
Lægebesøg mv. med offentlig tilskud

OmrådeYdelsesartAlderKøn

2006-2020 — Antal

Lægebesøg mv. med offentlig tilskud

OmrådeYdelsesartAlderKøn

2006-2020 — Antal

Lægebesøg mv. med offentlig tilskud (detaljeret)

OmrådeYdelsesartAlderKøn

2006-2020 — Antal

Lægebesøg mv. med offentlig tilskud (detaljeret)

OmrådeYdelsesartAlderKøn

2006-2020 — Antal

Personer med kontakt til læge mv. med offentlig tilskud

OmrådeYdelsesartAlderKøn

2006-2020 — Antal

Personer med kontakt til læge mv. med offentlig tilskud

OmrådeYdelsesartAlderKøn

2006-2020 — Antal

Modtagere af ydelser i forbindelse med lægebesøg mv.

OmrådeYdelsesartAlderKøn

2006-2020 — Antal

Modtagere af ydelser i forbindelse med lægebesøg mv.

OmrådeYdelsesartAlderKøn

2006-2020 — Antal

Offentlige udgifter ved lægebesøg mv. (detaljeret)

OmrådeYdelsesartAlderKøn

2006-2020 — 1.000 kr.

Offentlige udgifter ved lægebesøg mv. (detaljeret)

OmrådeYdelsesartAlderKøn

2006-2020 — 1.000 kr.

Offentlige udgifter ved lægebesøg mv.

OmrådeYdelsesartAlderKøn

2006-2020 — 1.000 kr.

Offentlige udgifter ved lægebesøg mv.

OmrådeYdelsesartAlderKøn

2006-2020 — 1.000 kr.

Lægebesøg

NøgletalYdelsesartFamilietypeKønAlder

2006-2020 — -

Lægebesøg

NøgletalYdelsesartSocioøkonomisk statusKønAlder

2006-2020 — -

Lægebesøg

NøgletalYdelsesartHerkomstKønAlder

2006-2020 — -

Lægebesøg

NøgletalYdelsesartIndkomstniveau KønAlder

2006-2020 — -

Befolkningen

OmrådeSygesikringsgruppe

2007-2021 — Antal

Kommunal tandpleje

OmrådeTandplejeordningModtagere

2015-2021 — Antal

Hjemmesygepleje
Modtagere af hjemmesygepleje (eget hjem)

OmrådeAlderKøn

2016-2021 — Antal

Leveret hjemmesygepleje (eget hjem)

OmrådeAlderKønDage

2016-2021 — Antal