Udsatte børn og unge
Børn og unge der modtager støtte pr. 31. december (andel af 0-22-årige)

OmrådeForanstaltningAlder

2015-2022 — Pct.

Støtte til børn og unge pr. 31. december (nettoopgørelse)

OmrådeForanstaltningAlderKøn

2011-2022 — Antal

Samlede offentlige netto-driftsudgifter til udsatte børn og unge

Foranstaltning

2002-2022 — Mio. kr.

Anbragte børn og unge pr. 31. december

ForanstaltningAlderKøn

2011-2022 — Antal

Anbragte børn og unge pr. 31. december

AnbringelsesstedAlderKøn

2011-2022 — Antal

Anbragte børn og unge pr. 31. december

LandsdelAnbringelsesstedForanstaltningAlderKøn

2011-2022 — Antal

Anbragte børn og unge pr. 31. december

AdministrationskommuneAnbringelsessted

2011-2022 — Antal

Anbragte børn og unge pr. 31. december

AdministrationskommuneForanstaltning

2011-2022 — Antal

Anbragte børn og unge pr. 31. december

AdministrationskommuneAlder

2011-2022 — Antal

Iværksatte anbringelser af børn og unge

LandsdelForanstaltningAlderKøn

2011-2022 — Antal

Iværksatte anbringelser af børn og unge

LandsdelAnbringelsesstedAlderKøn

2011-2022 — Antal

Iværksatte anbringelser

AdministrationskommuneAlder

2011-2022 — Antal

Udslagsgivende årsager til iværksatte anbringelser

LandsdelÅrsag til anbringelseAlderKøn

2018-2022 — Antal

Aktive indsatser og støtte til børn og unge i året

KommuneIndsats

2015-2022 — Antal

Børn og unge der modtager indsatser og støtte

KommuneIndsats

2015-2022 — Antal

Iværksatte indsatser og støtte til børn og unge i året

LandsdelIndsats

2015-2022 — Antal

Aktive indsatser og støtte til børn og unge pr. 31. december

LandsdelIndsatsAlderKøn

2015-2022 — Antal

Underretninger vedr. børn

AdministrationskommuneUnderrettereAlderKøn

2015-2022 — Antal

Børn der er modtaget underretninger om

AdministrationskommuneUnderretningerAlderKøn

2015-2022 — Antal

Årsager til underretninger vedr. børn

AdministrationskommuneÅrsagUnderrettereAlderKøn

2015-2022 — Antal

Andel af børn mellem 0-18 år med underretninger

Kommunegruppe

2015-2022 — Pct.

Stofmisbrugsbehandling
Stofmisbrugsbehandling

OmrådeAktivitet i året

2015-2022 — Antal

Stofmisbrugsbehandling

OmrådeNøgletal

2015-2022 — Antal

Stofmisbrugsbehandling

NøgletalKønAlder

2015-2022 — Antal

Stofmisbrugsbehandling

OmrådeBehandlingsgaranti

2015-2022 — -

Stofmisbrugsbehandling

MyndighedskommuneAfslutningsstatus

2015-2022 — -

Kvindekrisecentre
Ophold og beboere på kvindekrisecentre

BopælsregionVarighedBeboerstatus

2017-2022 — Antal

Ophold og beboere på kvindekrisecentre

HerkomstVarighedBeboerstatus

2017-2022 — Antal

Ophold og beboere på kvindekrisecentre

AlderVarighedBeboerstatus

2017-2022 — Antal

Herberger og forsorgshjem
Personer på herberger og forsorgshjem mv.

AlderOpholdKøn

2021-2022 — Antal

Personer på herberger og forsorgshjem mv.

AlderOvernatningKøn

2021-2022 — Antal

Ophold på opholdssteder

OvernatningAlderKøn

2021-2022 — Antal

Handicapområdet
Handicapydelser

OmrådeYdelsestype

2015K1-2022K4 — Antal

Modtagere af handicapydelser

YdelsestypeUddannelseCivilstandAlderKøn

2015K1-2022K4 — Antal

Handicapydelser

YdelsestypeMålgruppe

2015K1-2022K4 — Antal

Handicapydelser

OmrådeYdelsestype

2015-2022 — Antal

Handicapydelser (Antal pr. 1.000 indbyggere)

OmrådeYdelsestype

2015K1-2022K4 — Pr. 1.000 indb.

Modtagere af handicapydelser

OmrådeYdelsestype

2015K1-2022K4 — Antal

Handicapindsatser til børn og unge mellem 0-17 år

KommuneIndsatsKøn

2022-2022 — Antal

Handicapindsatser til børn og unge mellem 0-17 år

KommuneIndsatsAlder

2022-2022 — Antal

Handicapindsatser til børn og unge mellem 0-17 år

LandsdelIndsats

2022-2022 — Antal

Handicapindsatser til børn og unge mellem 0-17 år

IndsatsAlderKøn

2022-2022 — Antal

Bevilget støtte til handicapbil

OmrådeEnhed

2011-2022 — Antal

Afslag af støtte til handicapbil

OmrådeEnhed

2010-2022 — Antal

Børnefamilieydelse og børnetilskud
Modtagere af børnefamilieydelser og tilskud

OmrådeTilskudsartKønAntal børnEnhed

2017K1-2023K4 — -

Modtagere af børnefamilieydelser og tilskud

TilskudsartFamilietypeAntal børnEnhed

2017K1-2023K4 — -

Boligstøtte
Boligstøtte

OmrådeYdelsestypeMånedEnhed

2007-2023 — -

Boligstøtte

AlderYdelsestypeMånedEnhed

2007-2023 — -

Sociale ydelser til ældre
Leverandører af privat hjemmehjælp

Område

2008-2022 — Antal

Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning

OmrådeYdelsestypeAlderKøn

2008-2022 — Antal

Modtagere af forebyggende hjemmebesøg,

OmrådeHjemmebesøgAlderKøn

2016-2022 — Antal

Indlæggelser og sengeliggetider for personer 67 år og derover

OmrådeEnhedDiagnose

2014-2022 — Antal

Forløb og genindlæggelser for personer 67 år og derover,

OmrådeEnhedDiagnose

2012-2022 — -

Serviceindikatorer (pct. af befolkningen)

OmrådeServiceydelser

2008-2022 — Pct.

Modtagere af rehabilitering

OmrådeAlderKøn

2019-2022 — Antal

Modtagere af hjemmehjælp, 67 år og derover (procent af befolkningen)

KommunegruppeServiceydelser

2022-2022 — Pct.

Hjemmehjælp, frit valg (visiterede timer pr. uge)

OmrådeYdelsestypeAlderKøn

2008-2022 — Antal

Hjemmehjælp, frit valg (visiterede timer, ugentligt gennemsnit pr. modtager)

OmrådeYdelsestypeAlderKøn

2008-2022 — Timer

Modtagere visiteret til hjemmehjælp, frit valg,

OmrådeYdelsestypeTimer pr. ugeAlderKøn

2008-2022 — Antal

Modtagere visiteret til hjemmehjælp, frit valg, der skifter leverandør

OmrådeYdelsestypeAlderKøn

2009-2022 — Antal

Modtagere visiteret til hjemmehjælp, frit valg, der benytter privat leverandør

OmrådeYdelsestypeAlderKøn

2008-2022 — Pct.

Førstegangsvisiterede, frit valg, der benytter privat leverandør

OmrådeYdelsestypeAlderKøn

2010-2022 — Pct.

Ligestillingsindikator for visiterede personer til hjemmehjælp

IndikatorOmrådeAlderFamilietype

2010-2022 — -

Ligestillingsindikator for visiterede timer til hjemmehjælp (gennemsnitlig)

IndikatorOmrådeAlderFamilietype

2010-2022 — Antal

Hjemmehjælp, frit valg (leverede timer pr. uge)

OmrådeYdelsestypeAlderKøn

2011-2022 — Antal

Hjemmehjælp, frit valg (leverede timer, ugentligt gennemsnit)

OmrådeYdelsestypeAlderKøn

2011-2022 — -

Modtagere af leveret hjemmehjælp, frit valg,

OmrådeYdelsestypeTimer pr. ugeAlderKøn

2011-2022 — Antal

Modtagere af leveret til hjemmehjælp, frit valg, der benytter privat leverandør

OmrådeYdelsestypeAlderKøn

2013-2022 — Pct.

Frit boligvalg og gennemsnitlig ventetid til plejehjem og plejeboliger for personer 67 år og derover

EnhedOmråde

2009-2022 — -

Modtagere af hjemmehjælp på plejehjem og plejebolig,

OmrådeAlderKøn

2008-2022 — Antal