Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen
Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere, sæsonkorrigeret)

YdelsestypeKønAlder

2007K1-2023K3 — Antal

Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere, sæsonkorrigeret)

Ydelsestype

2007K1-2023K3 — Antal

Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere)

OmrådeYdelsestypeKønAlder

2007K1-2023K3 — Antal

Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere)

TypeYdelsestypeAlderKøn

2007K1-2023K3 — Antal

Offentligt forsørgede (aktiverede fuldtidsmodtagere)

OmrådeYdelsestypeKønAlder

2007K1-2023K3 — Antal

Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere)

OmrådeYdelsestypeOprindelseslandKøn

2007K1-2023K3 — Antal

Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere)

YdelsestypeSektorKønAlder

2008K1-2023K3 — Antal

Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere)

OmrådeYdelsestypeKønAlder

2007-2022 — Antal

Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere)

TypeYdelsestypeAlderKøn

2007-2022 — Antal

Offentligt forsørgede (aktiverede fuldtidsmodtagere)

OmrådeYdelsestypeKønAlder

2007-2022 — Antal

Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere)

OmrådeYdelsestypeOprindelseslandKøn

2007-2022 — Antal

Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere)

YdelsestypeSektorKønAlder

2008-2022 — Antal

Kontanthjælp
Kontanthjælp (sæsonkorrigeret)

VisitationSæsonkorrigeringAlderKøn

2007M01-2023M09 — Antal

Kontanthjælp (sæsonkorrigeret)

YdelsestypeSæsonkorrigering

2007M01-2023M09 — Antal

Kontanthjælp (personer)

VisitationAlderKøn

2007M01-2023M09 — Antal

Kontanthjælp (personer)

YdelsestypeAlderKøn

2007M01-2023M09 — Antal

Kontanthjælp (personer og beløb)

EnhedYdelsestypeVisitation

2007M01-2023M09 — -

Kontanthjælp (personer og beløb)

OmrådeEnhedVisitation

2007M01-2023M09 — -

Kontanthjælp (personer og beløb)

EnhedYdelsestype (detaljeret)

2016M01-2023M09 — -

Kontanthjælp (personer og beløb)

OmrådeEnhedYdelsestype

2007M01-2023M09 — -

Kontanthjælp (personer og beløb)

EnhedVisitationAlderKøn

2007-2022 — -

Kontanthjælp (personer og beløb)

EnhedYdelsestypeAlderKøn

2007-2022 — -

Kontanthjælp (personer og beløb)

EnhedYdelsestypeVisitation

2007-2022 — -

Kontanthjælp (personer og beløb)

EnhedOmråde

2007-2022 — -

Kontanthjælp (helårsmodtagere)

OmrådeVisitation

2007-2022 — -

Kontanthjælp detaljeret (personer og beløb)

EnhedYdelsestype

2016-2022 — -

Kontanthjælp (personer og beløb)

EnhedYdelsestypeFamilietype

2007-2022 — -

Kontanthjælp (helårsmodtagere)

OmrådeYdelsestypeNational oprindelseHerkomst

2007-2022 — -

Hjælp i særlige tilfælde (personer og beløb)

EnhedYdelsestypeAlderKøn

2007-2022 — -

Hjælp i særlige tilfælde (personer og beløb)

OmrådeEnhedYdelsestype

2007-2022 — -

Barselsdagpenge
Samboende forældres orlov før barnets fødsel samt i barnets første leveår

EnhedBerettigelseMors uddannelseFars uddannelseOmråde

2015-2021 — Dage

Forældres orlov før barnets fødsel samt i barnets første leveår

EnhedBerettigelseMors uddannelseFars uddannelseOmråde

2015-2021 — Dage

Ikke samboende forældres orlov før barnets fødsel samt i barnets første leveår

EnhedDagpengeretEksistensUddannelseskombinationOmråde

2015-2021 — Dage

Dage med barselsdagpenge (forældreårgange)

EnhedBerettigelseSektorSocial statusBranche

2015-2021 — -

Dage med barselsdagpenge (forældreårgange)

EnhedBerettigelseBranche

2015-2021 — -

Forældres barselsorlov i barnets andet leveår

EnhedBerettigelseMors uddannelseFars uddannelseEksistens

2015-2020 — Dage

Forældres barselsorlov i barnets andet leveår

EnhedBerettigelseOmrådeEksistens

2015-2020 — Dage

Folke- og førtidspensionister
Folkepensionister

OmrådeKønAlderYdelsestypeModtagere

2021M01-2022M12 — -

Førtidspensionister

OmrådeKønAlderYdelsestypeModtagere

2021M01-2022M12 — -

Ydelse til folkepensionister med bopæl i Danmark

KønAlderYdelsestypeFamilietypeEnhed

2021M01-2022M12 — -

Ydelse til førtidspensionister med bopæl i Danmark

KønAlderYdelsestypeFamilietypeEnhed

2021M01-2022M12 — -