Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen
Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere, sæsonkorrigeret)

YdelsestypeKønAlder

2007K1-2021K2 — Antal

Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere, sæsonkorrigeret)

Ydelsestype

2007K1-2021K2 — Antal

Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere)

OmrådeYdelsestypeKønAlder

2007K1-2021K2 — Antal

Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere)

TypeYdelsestypeAlderKøn

2007K1-2021K2 — Antal

Offentligt forsørgede (aktiverede fuldtidsmodtagere)

OmrådeYdelsestypeKønAlder

2007K1-2021K2 — Antal

Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere)

OmrådeYdelsestypeOprindelseslandKøn

2007K1-2021K2 — Antal

Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere)

YdelsestypeSektorKønAlder

2008K1-2021K2 — Antal

Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere)

OmrådeYdelsestypeKønAlder

2007-2020 — Antal

Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere)

TypeYdelsestypeAlderKøn

2007-2020 — Antal

Offentligt forsørgede (aktiverede fuldtidsmodtagere)

OmrådeYdelsestypeKønAlder

2007-2020 — Antal

Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere)

OmrådeYdelsestypeOprindelseslandKøn

2007-2020 — Antal

Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere)

YdelsestypeSektorKønAlder

2008-2020 — Antal

Kontanthjælp
Kontanthjælp (sæsonkorrigeret)

VisitationSæsonkorrigeringAlderKøn

2007M01-2021M06 — Antal

Kontanthjælp (sæsonkorrigeret)

YdelsestypeSæsonkorrigering

2007M01-2021M06 — Antal

Kontanthjælp (personer)

VisitationAlderKøn

2007M01-2021M06 — Antal

Kontanthjælp (personer)

YdelsestypeAlderKøn

2007M01-2021M06 — Antal

Kontanthjælp (personer og beløb)

EnhedYdelsestypeVisitation

2007M01-2021M06 — -

Kontanthjælp (personer og beløb)

OmrådeEnhedVisitation

2007M01-2021M06 — -

Kontanthjælp (personer og beløb)

EnhedYdelsestype (detaljeret)

2016M01-2021M06 — -

Kontanthjælp (personer og beløb)

OmrådeEnhedYdelsestype

2007M01-2021M06 — -

Kontanthjælp (personer og beløb)

EnhedVisitationAlderKøn

2007-2020 — -

Kontanthjælp (personer og beløb)

EnhedYdelsestypeAlderKøn

2007-2020 — -

Kontanthjælp (personer og beløb)

EnhedYdelsestypeVisitation

2007-2020 — -

Kontanthjælp (personer og beløb)

EnhedOmråde

2007-2020 — -

Kontanthjælp (helårsmodtagere)

OmrådeVisitation

2007-2020 — -

Kontanthjælp detaljeret (personer og beløb)

EnhedYdelsestype

2016-2020 — -

Kontanthjælp (personer og beløb)

EnhedYdelsestypeFamilietype

2007-2020 — -

Kontanthjælp (helårsmodtagere)

OmrådeYdelsestypeNational oprindelseHerkomst

2007-2020 — -

Hjælp i særlige tilfælde (personer og beløb)

EnhedYdelsestypeAlderKøn

2007-2019 — -

Hjælp i særlige tilfælde (personer og beløb)

OmrådeEnhedYdelsestype

2007-2019 — -

Sygedagpenge
Andel af beskæftigede med længerevarende sygdom

BrancheSocioøkonomisk statusBeskæftigelseKøn

2010-2019 — -

Dagpenge ved sygdom og fødsel

DagpengetypeBevægelseAlderKøn

2003-2019 — Antal

Dagpenge ved sygdom og fødsel - alle sager i året

OmrådeBevægelseKønAlderDagpengetype

2006-2019 — Antal

Barselsdagpenge
Forældres barselsorlov i barnets første leveår opgjort i hele dage

EnhedDagpengeretOrlovUddannelseskombinationOmråde

2015-2019 — Antal

Samboende forældres barselsorlov i barnets første leveår opgjort i hele dage

EnhedDagpengeretOrlovUddannelseskombinationOmråde

2015-2019 — Antal

Ikke samboende forældres barselsorlov i barnets første leveår opgjort i hele dage

EnhedDagpengeretEksistensUddannelseskombinationOmråde

2015-2019 — Antal

Dage med barselsdagpenge (forældreårgange)

EnhedBerettigelseBranche

2015-2019 — -

Folke- og førtidspensionister
Folkepensionister

OmrådeYdelsestypeAlderKønModtagere

2009-2021 — -

Førtidspensionister

OmrådeYdelsestypeAlderKønModtagere

2009-2021 — -

Folkepensionister i Danmark

YdelsestypeAlderKønFamilietypeEnhed

2009-2021 — -

Førtidspensionister med bopæl i Danmark

YdelsestypeAlderKønFamilietypeEnhed

2009-2021 — -