Befolkningstal
Folketal den 1. i kvartalet

OmrådeKønAlderCivilstand

2008K1-2021K3 — Antal

Folketal 1. januar

FødselsdagFødselsmånedFødselsår

2008-2021 — Antal

Folketal pr. 1. januar

KønAlderFødeland

1990-2021 — Antal

Folketal (summariske tal fra folketællinger)

Hovedlandsdele

1769-2021 — Antal

Folketal 1. januar

Byområder og landdistrikterAlderKøn

2010-2021 — Antal

Folketal 1. januar

KommuneBystørrelseAlderKøn

2010-2021 — Antal

Folketal 1. januar

Byområder og landdistrikterFolketal, areal og befolkningstæthed

2017-2021 — -

Folketal den 1. i kvartalet

SognFolkekirkemedlemsskab

2007K1-2021K3 — Antal

Folketal 1. januar

SognKønAlder

2010-2021 — Antal

Folketal 1. januar

Sogn

1925-2021 — Antal

Folketal 1. januar

Øer

1901-2021 — Antal

Personer født på Færøerne og bosat i Danmark 1. januar

KønAlderForældrenes fødested

2008-2021 — Antal

Personer født i Grønland og bosat i Danmark 1. januar

KønAlderForældrenes fødested

2008-2021 — Antal

Befolkningens udvikling (foreløbig opgørelse)

OmrådeBevægelsesartKøn

2007K2-2021K2 — Antal

Befolkningens udvikling

OmrådeBevægelsesartKøn

2006-2020 — Antal

Befolkningens udvikling

SognBevægelser

2015-2020 — Antal

Gennemsnitsalder

KommuneKøn

2005-2021 — Gns.

Gennemsnitsalder

SognKøn

2007-2021 — Gns.

Nøgletal om befolkningen

Bevægelsesart

1901-2021 — Antal

Indvandrere og efterkommere
Folketal den 1. i kvartalet

OmrådeKønAlderStatsborgerskab

2008K1-2021K3 — Antal

Folketal den 1. i kvartalet

OmrådeKønAlderHerkomstOprindelsesland

2008K1-2021K3 — Antal

Folketal den 1. i kvartalet

OmrådeKønAlderStatsborgerskab

2008K1-2021K3 — Antal

Folketal den 1. i kvartalet

OmrådeKønAlderHerkomst

2008K1-2021K3 — Antal

Folketal 1. januar

AlderKønHerkomstStatsborgerskabOprindelsesland

1980-2021 — Antal

Folketal 1. januar

SognHerkomstFolkekirkemedlemsskab

2008-2021 — Antal

Indvandrere 1. januar

Første opholdsgrundlagOmråde

2008-2021 — Antal

Indvandrere 1. januar

Første opholdsgrundlagOprindelseslandegruppe

2008-2021 — Antal

Folketal 1. januar

Hovedpersons herkomstHovedpersons fødelandHovedpersons statsborgerskabModers fødelandModers statsborgerskabFaders fødelandFaders statsborgerskab

2019-2021 — Antal

Personer med dansk oprindelse 1. januar

Hovedpersons fødelandForældres fødeland og statsborgerskabHovedpersonens alder

2019-2021 — Antal

Folketal 1. januar

Hovedpersons herkomstHovedpersons fødelandModers fødelandFaders fødeland

2019-2021 — Antal

Folketal 1. januar

Hovedpersons herkomstForældres fødeland og statsborgerskabHovedpersonens alder

2019-2021 — Antal

Personer, der har skiftet til dansk statsborgerskab

KønAlderTidligere statsborgerskab

1979-2020 — Antal

Børn af efterkommere 1. januar

Oprindelig herkomstKønAlderOprindelsesland

2007-2021 — Antal

Børn af efterkommere 1. januar

Oprindelig herkomstKønAlderOprindelsesland

2007-2021 — Antal

Børn af efterkommere 1. januar

Oprindelig herkomstKønAlderOprindelseslandOmråde

2007-2021 — Antal

Folketal 1. januar

HerkomstKønAlderOprindelseslandOmråde

2008-2021 — Antal

Asylansøgere

StatsborgerskabAsyltype

1990K1-2021K2 — Antal

Asylansøgere (registreringstallet)

StatsborgerskabKønAlder

2014K1-2021K2 — Antal

Opholdstilladelser (år)

StatsborgerskabOpholdstilladelse

1997-2020 — Antal

Opholdstilladelser (år)

StatsborgerskabOpholdstilladelseKønAlder

2014-2020 — Antal

Permanente opholdstilladelser (år)

StatsborgerskabOpholdstilladelse

2008-2020 — Antal

Opholdstilladelser (kvartal)

StatsborgerskabOpholdstilladelse

1997K1-2021K2 — Antal

Opholdstilladelser (kvartal)

StatsborgerskabOpholdstilladelseKønAlder

2014K1-2021K2 — Antal

Permanente opholdstilladelser (kvartal)

StatsborgerskabOpholdstilladelse

2008K1-2021K2 — Antal

Indvandringer (foreløbig opgørelse) (kvartal)

StatsborgerskabKønOpholdstilladelse

2016K1-2021K2 — Antal

Indvandringer (år)

StatsborgerskabKønOpholdstilladelse

1997-2020 — Antal

Befolkningsfremskrivning
Befolkningsfremskrivning 2021 for hele landet

HerkomstKønAlder

2021-2060 — Antal

Befolkningsfremskrivning 2021

OmrådeAlderKøn

2021-2045 — Antal

Befolkningsfremskrivning 2021

OmrådeAlderKøn

2021-2045 — Antal

Nøgletal 2021: Fremskrivning af befolkningens bevægelser

HerkomstBevægelsesart

2021-2060 — Antal

Nøgletal 2021: Fremskrivning af befolkningens bevægelse

OmrådeBevægelsesart

2021-2045 — Antal

Nøgletal 2021: Fremskrivning af befolkningens bevægelser

OmrådeBevægelsesart

2021-2045 — Antal

Forudsætninger vedrørende fertilitet til befolkningsfremskrivningen 2021

AlderHerkomst

2021-2059 — Fertilitetskvotient

Forudsætninger vedrørende dødelighed til befolkningsfremskrivningen 2021

KønAlderDødelighedstavle

2021-2059 — -

Forudsætninger vedrørende vandringer til befolkningsfremskrivningen 2021

KønAlderHerkomstBevægelse

2021-2059 — Antal

Fødsler
Levendefødte

Moders alderBarnets køn

1973-2020 — Antal

Levendefødte

OmrådeModers herkomstModers oprindelseslandModers statsborgerskabModers alderBarnets køn

2007-2020 — Antal

Levendefødte

FødselsdagFødselsmåned

2007-2020 — Antal

Levendefødte

Moders alderLevendefødtnummer

2007-2020 — Antal

Levendefødte

Faders alderLevendefødtnummer

2007-2020 — Antal

Levendefødte og døde

Bevægelse

1901M01-2021M06 — Antal

Levendefødte og døde

SognBevægelse

2007K1-2021K2 — Antal

Levendefødte og dødfødte

FødselslængdeLevende-/dødfødteFødselstypeKøn

1997-2018 — Antal

Levendefødte og dødfødte

FødselsvægtLevende-/dødfødteFødselstypeKøn

1997-2018 — Antal

Enkelt- og flerfødsler

Fødselstype

1850-2018 — Antal

Flerfødsler fordelt

Fødselstype

1911-2018 — Antal

Gennemsnitsalder for fødende kvinder og nybagte fædre

Alder

1901-2020 — -

Gennemsnitsalder for fødende kvinder og nybagte fædre

OmrådeAlder

2006-2020 — Gns.

Antal forældre

KønAlderAntal børn

1986-2021 — Antal

Barnløse pr. 1.000

KønAlder

1986-2021 — Pr. 1.000 indb.

Fertilitet
Samlet fertilitet (15-49 år)

Herkomst

1986-2020 — Pr. 1.000 kvinder

Fertilitetskvotienter

Alder

1973-2020 — Pr. 1.000 kvinder

Fertilitetskvotienter

OmrådeAlder

2006-2020 — Pr. 1.000 kvinder

Dødsfald
Døde

AlderKøn

1974-2020 — Antal

Døde

OmrådeAlderKøn

2006-2020 — Antal

Dødsfald

DødsdagDødsmåned

2007-2020 — Antal

Døde

DødsårsagAlderKøn

1981-2019 — Antal

Døde

OmrådeDødsårsagAlderKøn

2007-2019 — Antal

Døde under 5 år

KønAlder

1901-2020 — Antal

Døde pr. dag (eksperimentel statistik)

KønAlder

2007M01D01-2021M09D19 — Antal

Døde pr. uge (eksperimentel statistik)

OmrådeKønAlder

2007U01-2021U37 — Antal

COVID-19 smittespredning mv. pr. dag (eksperimentel statistik)

Nøgletal

2020M03D21-2021M09D21 — -

Middellevetid
Middellevetid for 0-årige

Køn

1840:1849-2019:2020 — -

Middellevetid for 0-årige

OmrådeKøn

2000:2001-2019:2020 — -

Middellevetid for 0-årige

OmrådeKøn

2000:2001-2019:2020 — -

Middellevetid for 0-årige

Område

2000:2004-2016:2020 — -

Dødelighedstavle (2-års tavler)

AlderKønDødelighedstavle

1981:1982-2019:2020 — -

Dødelighedstavle (5-års tavler)

AlderKønDødelighedstavle

1901:1905-2016:2020 — -