Befolkningstal
Folketal den 1. i kvartalet

OmrådeKønAlderCivilstand

2008K1-2023K3 — Antal

Folketal den 1. i måneden

OmrådeKønAlder

2021M10-2023M08 — Antal

Befolkningen 1. januar

KønAlderCivilstand

1971-2023 — Antal

Befolkningen 1. januar

KønAlder

1901-2023 — Antal

Folketal 1. januar

FødselsdagFødselsmånedFødselsår

2008-2023 — Antal

Folketal 1. januar

FødselsdagFødselsmånedFødeland

2008-2023 — Antal

Folketal pr. 1. januar

KønAlderFødeland

1990-2023 — Antal

Folketal (summariske tal fra folketællinger)

Hovedlandsdele

1769-2023 — Antal

Nøgletal om befolkningen

Bevægelsesart

1901-2023 — Antal

Folketal 1. januar

Byområder og landdistrikterAlderKøn

2010-2023 — Antal

Folketal 1. januar

KommuneBystørrelseAlderKøn

2010-2023 — Antal

Folketal 1. januar

Byområder og landdistrikterFolketal, areal og befolkningstæthed

2017-2023 — -

Folketal 1. januar

Øer

1901-2023 — Antal

Befolkningen 1. januar

PostnumreKønAlder

2010-2023 — Antal

Befolkningen 1. januar

PostnumreKønAlder

2010-2023 — Antal

Folketal den 1. i kvartalet

SognFolkekirkemedlemsskab

2007K1-2023K3 — Antal

Folketal 1. januar

SognKønAlder

2010-2023 — Antal

Befolkningen i procent af alle i samme kommunegruppe

KommunegruppeAlder

2008-2023 — Pct.

Befolkningen i procent af alle i samme alder

KommunegruppeAlder

2008-2023 — Pct.

Personer, der bor i samme kommunegruppe som for 20 år siden

KommunegruppeAlder

2007-2023 — Pct.

Personer født på Færøerne og bosat i Danmark 1. januar

KønAlderForældrenes fødested

2008-2023 — Antal

Personer født i Grønland og bosat i Danmark 1. januar

KønAlderForældrenes fødested

2008-2023 — Antal

Befolkningens udvikling (foreløbig opgørelse)

OmrådeBevægelsesartKøn

2007K2-2023K2 — Antal

Befolkningstilvækst pr. 1.000 indbyggere

KommunegruppeBevægelsesart

2007-2022 — Pr. 1.000 indb.

Befolkningens udvikling

OmrådeBevægelsesartKøn

2006-2022 — Antal

Befolkningens udvikling

SognBevægelser

2015-2022 — Antal

Gennemsnitsalder

KommuneKøn

2005-2023 — Gns.

Gennemsnitsalder

SognKøn

2007-2023 — Gns.

Indvandrere og efterkommere
Folketal den 1. i kvartalet

OmrådeKønAlderStatsborgerskab

2008K1-2023K3 — Antal

Folketal den 1. i kvartalet

OmrådeKønAlderHerkomstOprindelsesland

2008K1-2023K3 — Antal

Folketal den 1. i kvartalet

OmrådeKønAlderStatsborgerskab

2008K1-2023K3 — Antal

Folketal den 1. i kvartalet

OmrådeKønAlderHerkomst

2008K1-2023K3 — Antal

Folketal 1. januar

AlderKønHerkomstStatsborgerskabOprindelsesland

1980-2023 — Antal

Personer, der har fået dansk statsborgerskab

KønAlderTidligere statsborgerskab

1979-2022 — Antal

Herkomstgruppernes andel af hele befolkningen 1. januar

Herkomst

1980-2023 — Pct.

Folketal 1. januar

SognHerkomstFolkekirkemedlemsskab

2008-2023 — Antal

Folketal 1. januar

Hovedpersons herkomstHovedpersons fødelandHovedpersons statsborgerskabModers fødelandModers statsborgerskabFaders fødelandFaders statsborgerskab

2019-2023 — Antal

Personer med dansk oprindelse 1. januar

Hovedpersons fødelandForældres fødeland og statsborgerskabHovedpersonens alder

2019-2023 — Antal

Folketal 1. januar

Hovedpersons herkomstHovedpersons fødelandModers fødelandFaders fødeland

2019-2023 — Antal

Folketal 1. januar

Hovedpersons herkomstForældres fødeland og statsborgerskabHovedpersonens alder

2019-2023 — Antal

Indvandrere 1. januar

Første opholdsgrundlagOmråde

2008-2023 — Antal

Indvandrere 1. januar

Første opholdsgrundlagOprindelseslandegruppe

2008-2023 — Antal

Indvandrere 1. januar

Nuværende opholdsgrundlagOmråde

2008-2023 — Antal

Indvandrere 1. januar

Nuværende opholdsgrundlagOprindelseslandegruppe

2008-2023 — Antal

Børn af efterkommere 1. januar

Oprindelig herkomstKønAlderOprindelsesland

2007-2023 — Antal

Børn af efterkommere 1. januar

Oprindelig herkomstKønAlderOprindelsesland

2007-2023 — Antal

Børn af efterkommere 1. januar

Oprindelig herkomstKønAlderOprindelseslandOmråde

2007-2023 — Antal

Folketal 1. januar

HerkomstKønAlderOprindelseslandOmråde

2008-2023 — Antal

Asylansøgere

StatsborgerskabAsyltype

1990K1-2023K2 — Antal

Asylansøgere (registreringstallet)

StatsborgerskabKønAlder

2014K1-2023K2 — Antal

Opholdstilladelser (år)

StatsborgerskabOpholdstilladelse

1997-2022 — Antal

Opholdstilladelser (år)

StatsborgerskabOpholdstilladelseKønAlder

2014-2022 — Antal

Permanente opholdstilladelser (år)

StatsborgerskabOpholdstilladelse

2003-2022 — Antal

Opholdstilladelser (kvartal)

StatsborgerskabOpholdstilladelse

1997K1-2023K2 — Antal

Opholdstilladelser (kvartal)

StatsborgerskabOpholdstilladelseKønAlder

2014K1-2023K2 — Antal

Indvandringer (foreløbig opgørelse) (kvartal)

StatsborgerskabKønOpholdstilladelse

2016K1-2023K2 — Antal

Indvandringer (år)

StatsborgerskabKønOpholdstilladelse

1997-2022 — Antal

Befolkningsfremskrivning
Befolkningsfremskrivning 2023 for hele landet

HerkomstKønAlder

2023-2070 — Antal

Befolkningsfremskrivning 2023

OmrådeAlderKøn

2023-2050 — Antal

Befolkningsfremskrivning 2023

OmrådeAlderKøn

2023-2050 — Antal

Nøgletal 2023: Fremskrivning af befolkningens bevægelser

HerkomstBevægelsesart

2023-2070 — Antal

Nøgletal 2023: Fremskrivning af befolkningens bevægelse

OmrådeBevægelsesart

2023-2050 — Antal

Nøgletal 2023: Fremskrivning af befolkningens bevægelser

OmrådeBevægelsesart

2023-2050 — Antal

Forudsætninger vedrørende fertilitet til befolkningsfremskrivningen 2023

AlderHerkomst

2023-2069 — Fertilitetskvotient

Forudsætninger vedrørende dødelighed til befolkningsfremskrivningen 2023

KønAlderDødelighedstavle

2023-2069 — -

Forudsætninger vedrørende vandringer til befolkningsfremskrivningen 2023

KønAlderHerkomstBevægelse

2023-2069 — Antal

Befolkningens udvikling

BevægelsesartKøn

1992-2022 — Antal

Fødsler
Levendefødte

Moders alderBarnets køn

1973-2022 — Antal

Levendefødte

OmrådeModers herkomstModers oprindelseslandModers statsborgerskabModers alderBarnets køn

2007-2022 — Antal

Levendefødte

FødselsdagFødselsmåned

2007-2022 — Antal

Levendefødte

Moders alderLevendefødtnummer

2007-2022 — Antal

Levendefødte

Faders alderLevendefødtnummer

2007-2022 — Antal

Levendefødte og døde

Bevægelse

1901M01-2023M06 — Antal

Levendefødte og døde

SognBevægelse

2007K1-2023K2 — Antal

Levendefødte og dødfødte

FødselslængdeLevende-/dødfødteFødselstypeKøn

1997-2018 — Antal

Levendefødte og dødfødte

FødselsvægtLevende-/dødfødteFødselstypeKøn

1997-2018 — Antal

Enkelt- og flerfødsler

Fødselstype

1850-2018 — Antal

Flerfødsler fordelt

Fødselstype

1911-2018 — Antal

Gennemsnitsalder for fødende kvinder og nybagte fædre

Alder

1901-2022 — -

Gennemsnitsalder for fødende kvinder og nybagte fædre

OmrådeAlder

2006-2022 — Gns.

Antal forældre 1. januar

KønAlderAntal børn

1986-2023 — Antal

Barnløse pr. 1.000

KønAlder

1986-2023 — Pr. 1.000 indb.

Fertilitet
Samlet fertilitet (15-49 år)

Herkomst

1986-2022 — Pr. 1.000 kvinder

Fertilitetskvotienter

Alder

1973-2022 — Pr. 1.000 kvinder

Fertilitetskvotienter

OmrådeAlder

2006-2022 — Pr. 1.000 kvinder

Dødsfald
Døde

AlderKøn

1974-2022 — Antal

Døde

OmrådeAlderKøn

2006-2022 — Antal

Dødsfald

DødsdagDødsmåned

2007-2022 — Antal

Døde

DødsårsagAlderKøn

2007-2021 — Antal

Døde

DødsårsagKøn

2007-2021 — Antal

Døde under 5 år

KønAlder

1901-2022 — Antal

Døde pr. dag (eksperimentel statistik)

KønAlder

2007M01D01-2023M09D24 — Antal

Døde pr. uge (eksperimentel statistik)

OmrådeKønAlder

2007U01-2023U38 — Antal

COVID-19 smittespredning mv. pr. dag (eksperimentel statistik)

Nøgletal

2020M03D21-2022M04D29 — -

Middellevetid
Middellevetid for 0-årige

Køn

1840:1849-2021:2022 — År

Middellevetid for 0-årige

OmrådeKøn

2000:2001-2021:2022 — År

Middellevetid for 0-årige

OmrådeKøn

2000:2001-2021:2022 — År

Middellevetid for 0-årige

KommunegruppeKøn

2006:2007-2021:2022 — År

Middellevetid for 0-årige

Område

2000:2004-2018:2022 — År

Dødelighedstavle (2-års tavler)

AlderKønDødelighedstavle

1981:1982-2021:2022 — -

Dødelighedstavle (5-års tavler)

AlderKønDødelighedstavle

1901:1905-2018:2022 — -