Arbejdsløse, AKU (interview)
Sæsonkorrigeret arbejdsmarkedstilknytning

Beskæftigelsesstatus

2008K1-2022K2 — 1.000 personer

Sæsonkorrigeret arbejdsmarkedstilknytning (procent)

Beskæftigelsesstatus

2008K1-2022K2 — Pct.

Arbejdsmarkedstilknytning

BeskæftigelsesstatusAlderKøn

2008K1-2022K2 — 1.000 personer

Arbejdsmarkedstilknytning (procent)

BeskæftigelsesstatusAlderKøn

2008K1-2022K2 — Pct.

Arbejdsmarkedstilknytning

BeskæftigelsesstatusOmråde

2008K1-2022K2 — 1.000 personer

Arbejdsmarkedstilknytning (procent)

BeskæftigelsesstatusOmråde

2008K1-2022K2 — Pct.

AKU-ledighedens sammensætning

LedighedsstatusKøn

2008K1-2022K2 — 1.000 personer

Registrerede ledige

YdelsestypeBeskæftigelsesstatus

2008K1-2022K2 — 1.000 personer

Arbejdsmarkedstilknytning

BeskæftigelsesstatusAlderKøn

2008-2021 — 1.000 personer

Arbejdsmarkedstilknytning (procent)

BeskæftigelsesstatusAlderKøn

2008-2021 — Pct.

Arbejdsmarkedstilknytning

BeskæftigelsesstatusUddannelsesniveau

2008-2021 — 1.000 personer

Arbejdsmarkedstilknytning (procent)

BeskæftigelsesstatusUddannelsesniveau

2008-2021 — Pct.

Sammensætning af AKU-ledighed

RådighedsniveauYdelsestype

2008-2021 — 1.000 personer

Arbejdsmarkedstilknytning

SæsonkorrigeringBeskæftigelsesstatus

2008M01-2022M08 — Pct.

Arbejdsløse (register)
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)

Ydelse, køn og alderSæsonkorrigering og faktiske tal

2007M01-2022M08 — -

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)

OmrådeSæsonkorrigering og faktiske tal

2007M01-2022M08 — -

Fuldtidsledige (foreløbig opgørelse)

OmrådeYdelsestypeA-kasseAlderKøn

2017M07-2022M08 — Antal

Fuldtidsledige

OmrådeYdelsestypeA-kasseAlderKøn

2007M01-2022M02 — Antal

Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken (foreløbig opgørelse)

OmrådeAlderKøn

2017M07-2022M08 — Pct.

Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken

OmrådeAlderKøn

2007M01-2022M02 — Pct.

Fuldtidsledige i pct. af samtlige forsikrede (foreløbig opgørelse)

OmrådeAlderKønA-kasse

2017M07-2022M08 — Pct.

Kontanthjælpsmodtagere (ikke arbejdsmarkedsparate) og feriedagpengemodtagere

YdelsestypeSæsonkorrigering

2007M01-2022M08 — Antal

Fuldtidsledige

OmrådeYdelsestypeA-kasseAlderKøn

2007K1-2022K2 — Antal

Fuldtidsledige og ledighedsberørte

TypeYdelsestypeAlderKønLedighedsgrad

2007K1-2022K2 — Antal

Fuldtidsledige

OmrådeOprindelseslandKøn

2007K1-2022K2 — Antal

Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken

OmrådeAlderKøn

2007K1-2022K2 — Antal

Fuldtidsledige

OmrådeYdelsestypeA-kasseAlderKøn

2007-2021 — Antal

Fuldtidsledige/ledighedsberørte

TypeYdelsestypeAlderKønLedighedsgrad

2007-2021 — Antal

Fuldtidsledige

OmrådeOprindelseslandKøn

2007-2021 — Antal

Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken

OmrådeAlderKøn

2007-2021 — Pct.

Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken

OmrådeOprindelseslandKøn

2007-2020 — Pct.

Fuldtidsledige

OmrådePersoner/pct.Højest fuldførte uddannelseAlderKøn

2007-2021 — -

Fuldtidsledige (netto)

KønPersoner/pct.

1979-2021 — Antal

Langtidsledige

OmrådeEnhedAlderKøn

2009M01-2022M05 — -

Langtidsledige forsikringsaktive

A-kasseEnhedKøn

2009M01-2022M05 — -

Langtidsledige forsikringsaktive

A-kasseEnhedAlder

2009M01-2022M05 — -

Ledighedsforløb

VarighedEnhedYdelsestypeKøn

2008M07-2022M05 — -

Ledighedsforløb

VarighedEnhedYdelsestypeAlder

2008M07-2022M05 — -

Forsikringsaktive

OmrådeA-kasseAlderKøn

2000M04-2022M08 — Antal

Arbejdsstyrken til ledighedspct-beregning (ultimo november)

OmrådeAlderKøn

2008-2020 — Antal

Arbejdsstyrken til ledighedspct-beregning (ultimo november)

HerkomstOprindelseslandAlderKøn

2007-2020 — Antal

Arbejdsstyrken til ledighedspct-beregning (ultimo november)

HerkomstOprindelseslandOmråde

2007-2020 — Antal

Tilmeldte ledige pr. dag (eksperimentel statistik)

Nøgletal

2020M03D11-2022M10D02 — -

Nytilmeldte ledige pr. uge (eksperimentel statistik)

Nøgletal

2020U01-2022U39 — -

Ledige og nyopslåede stillinger på jobnet (eksperimentel statistik)

Nøgletal

2020U01-2022U35 — -