Ligestilling
Ligestillingsindikator for opstillede og valgte kandidater til folketingsvalg

KandidaterIndikator

1918-2019 — -

Ligestillingsindikator for opstillede og valgte kandidater til folketingsvalg

KandidaterIndikatorAlder

2001-2019 — -

Ligestillingsindikator for opstillede og valgte kandidater til kommunalvalg

KandidaterIndikatorAlderKommune

2005-2017 — -

Ligestillingsindikator for opstillede og valgte kandidater til regionsvalg

KandidaterIndikator

2005-2017 — -

Ligestillingsindikator for opstillede og valgte kandidater til Europa-Parlamentsvalg

KandidaterIndikator

1994-2019 — -

Ligestillingsindikator for regeringer

RegeringerIndikator

2019-2019 — -

Ligestillingsindikator for demokrati og ret

EmbedeIndikator

2016-2019 — -

Ligestillingsindikator for bestyrelsesmedlemmer og direktører

IndikatorTypeUddannelseAlder

2014-2019 — -

Ligestillingsindikator for bestyrelsesmedlemmer og direktører

IndikatorTypeVirksomhedsstørrelse

2014-2019 — -

Ligestillingsindikator for bestyrelsesmedlemmer og direktører

IndikatorTypeBranche (DB07 19-grp)

2014-2019 — -

Ligestillingsindikator for beskæftigede lønmodtagere

IndikatorLønmodtagergruppeBranche (DB07 127-grp)

2008-2019 — -

Opstillede og valgte kandidater til folketingsvalg

KandidaterKønAlder

2001-2019 — antal

Opstillede og valgte kandidater til kommunalvalg

KandidaterKønAlderKommune

2005-2017 — antal

Bestyrelsesmedlemmer og direktører

TypeKønUddannelseAlder

2014-2019 — antal

Bestyrelsesmedlemmer og direktører

TypeVirksomhedsstørrelseKøn

2014-2019 — antal

Bestyrelsesmedlemmer og direktører

TypeBranche (DB07 19-grp)Køn

2014-2019 — antal

Beskæftigede lønmodtagere

KønLønmodtagergruppeBranche (DB07 127-grp)

2008-2019 — antal

Ligestillingsindikator for barselsdagpengedage til forældrepar (gennemsnit)

IndikatorModerens højeste fuldførte uddannelseFaderens højeste fuldførte uddannelseForældrenes uddannelsesniveauOmråde

2015-2019 — antal

Ligestillingsindikator for arbejdstimer for lønmodtagere (gennemsnitlig)

IndikatorAlderFamilietype

2008-2019 — antal

Ligestillingsindikator for pendlingsafstand (gennemsnitlig)

IndikatorFamilietypeAlder

2008-2019 — antal

Ligestillingsindikator for børn, der har adresse kun hos mor eller far

IndikatorAlder

1980-2021 — -

Ligestillingsindikator for fraværsdagsværk ved barns sygdom (gennemsnitlig)

IndikatorSektorIndkomst

2013-2019 — antal

Ligestillingsindikator for fraværsdagsværk ved barns sygdom (gennemsnitlig)

IndikatorSektorBranche

2013-2019 — antal

Forældrepar

Barnets familieforholdForældrenes dagpengeretModerens højeste fuldførte uddannelseFaderens højeste fuldførte uddannelseOmråde

2015-2019 — antal

Beskæftigede

FamilietypePendlingsafstandKønAlder

2008-2019 — antal

Børn

AlderFamilietypeMor statusFar status

1980-2021 — antal

Ligestillingsindikator for befolkningens højeste fuldførte uddannelse

Højest fuldførte uddannelseIndikatorAlder

1986-2020 — -

Ligestillingsindikator for befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år)

Højest fuldførte uddannelseIndikatorAlderBopælsområdeHerkomst

2005-2020 — -

Ligestillingsindikator for kursusdeltagelse ved voksen og efteruddannelse

UddannelsesområdeIndikatorAlderBopælsområdeEnhedTidsangivelse

2005-2020 — -

Ligestillingsindikator for uddannelsesaktivitet

UddannelseIndikatorAlderBopælsområde

2005-2020 — -

Ligestillingsindikator for modtagere af specialundervisning i grundskolen (offentlige skoler og specialområdet)

IndikatorKlassetrinHerkomst

2011-2019 — -

Ligestillingsindikator for frafald inden for 5 år

Startuddannelse i gruppenIndikatorAlderHerkomst

2008-2015 — -

Ligestillingsindikator for uddannelsesaktivitet på STEM-uddannelser

UddannelseIndikator

2005-2020 — -

Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år)

BopælsområdeHerkomstHøjest fuldførte uddannelseAlderKøn

2005-2020 — antal

Kursusdeltagelse ved voksen og efteruddannelse

UddannelsesområdeBopælsområdeAlderKønEnhedTidsangivelse

2005-2020 — antal

Uddannelsesaktivitet

BopælsområdeUddannelseAlderKøn

2005-2020 — antal

Elever i grundskolen

KlassetrinSpecialundervisningHerkomstKøn

2011-2019 — antal

Gennemførsel af uddannelsesgrupper

Startuddannelse i gruppenHerkomstKønStatus ved 1 og 5 årAlder ved start på gruppe

2008-2020 — antal

Uddannelsesaktivitet på STEM-uddannelser

UddannelseKøn

2005-2020 — antal

Ligestillingsindikator for erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser

FrekvensIndikatorFamilietypeHerkomstAlder

2008-2019 — -

Ligestillingsindikator for erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser

FrekvensIndikatorFamilietypeOmrådeAlder

2008-2019 — -

Ligestillingsindikator for beskæftigede

Branche (DB07)Indikator

2008-2019 — -

Ligestillingsindikator for beskæftigede (over 15 år)

IndikatorBranche (DB07)Forsikringskategori

2008-2019 — -

Ligestillingsindikator for beskæftigede (over 15 år) i støttet beskæftigelse

Branche (DB07)YdelsestypeIndikator

2008-2019 — -

Ligestillingsindikator for NEET

IndikatorBopælsområdeAlder

2008-2019 — -

Ligestillingsindikator for lønmodtagere

IndikatorArbejdstidens omfangSektorFamilietypeAlder

2008-2019 — -

Ligestillingsindikator for lønmodtagere

IndikatorArbejdstidens omfangHerkomstFamilietypeAlder

2008-2019 — -

Ligestillingsindikator for fuldtidsledige

IndikatorAlderOmråde

2007M01-2020M10 — -

Ligestillingsindikator for fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)

Indikator

2007M01-2021M04 — -

Ligestillingsindikator for langtidsledige

IndikatorAlderOmråde

2009M01-2020M11 — -

Befolkningen

Socioøkonomisk statusHerkomstFamilietypeKønAlder

2008-2019 — antal

Befolkningen

OmrådeSocioøkonomisk statusFamilietypeKønAlder

2008-2019 — antal

Beskæftigede

Branche (DB07)Køn

2008-2019 — antal

Beskæftigede

OmrådeBranche (DB07)ForsikringskategoriKønAlder

2008-2019 — antal

Beskæftigede i støttet beskæftigelse

Branche (DB07)YdelsestypeKønAlder

2008-2019 — antal

Befolkningen (16-24 år)

Status (NEET)BopælsområdeKønAlder

2008-2018 — antal

Lønmodtagere

Arbejdstidens omfangSektorFamilietypeKønAlder

2008-2019 — antal

Lønmodtagere

Arbejdstidens omfangHerkomstFamilietypeKønAlder

2008-2019 — antal

Fuldtidsledige

YdelsestypeOmrådeKønAlder

2013M01-2020M10 — antal

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)

Køn

2007M01-2021M04 — antal

Langtidsledige

OmrådeKønAlder

2009M01-2020M11 — antal

Ligestillingsindikator for personlige modtagere af Kulturministeriets udbetalinger

IndikatorBopælsområdeKulturemneAldersgrupper

2010-2019 — -

Ligestillingsindikator for Kulturministeriets udbetalinger til personer

IndikatorBopælsområdeKulturemneAldersgrupper

2010-2019 — -

Ligestillingsindikator for elever på musikskoler (0-24 år)

IndikatorOmrådeFag

2012:2013-2019:2020 — -

Personlige modtagere af Kulturministeriets udbetalinger

BopælsområdeKulturemneKønAldersgrupper

2010-2019 — antal

Kulturministeriets udbetalinger til personer

BopælsområdeKulturemneKønAldersgrupper

2010-2019 — 1.000 kr.

Elever på musikskole (0-24 år)

OmrådeFagKøn

2012:2013-2019:2020 — antal

Ligestillingsindikator for løngab

Indikator

2004-2019 — pct.

Ligestillingsindikator for løngab

IndikatorArbejdsfunktionAlder

2010-2019 — -

Ligestillingsindikator for løngab

IndikatorArbejdstidens omfangAlder

2009-2019 — -

Lønniveau

Arbejdssted/bopælOmrådeAlderKønFamilietype

2009-2019 — kr.

Ligestillingsindikator for personindkomst

Socioøkonomisk statusIndkomsttypeEnhedIndikator

1994-2019 — -

Ligestillingsindikator for personindkomst

AldersgrupperIndkomsttypeEnhedIndikator

1991-2019 — -

Ligestillingsindikator for indkomst i parforhold

AldersgrupperIndikator

1987-2019 — pct.

Ligestillingsindikator for offentligt forsørgede

IndikatorAlderYdelsestypeHerkomst

2007-2019 — -

Ligestillingsindikator for offentligt forsørgede

IndikatorAlderYdelsestypeFamilietype

2007-2019 — pr. 100.000 personer

Ligestillingsindikator for nettoformue for personer

IndikatorAlderFamilietype

2014-2019 — -

Ligestillingsindikator for pensionsformue for personer

IndikatorAlder

2014-2019 — -

Offentligt forsørgede

KønAlderYdelsestypeHerkomst

2007-2019 — antal

Offentligt forsørgede

KønAlderYdelsestypeFamilietype

2007-2019 — antal

Ligestillingsindikator for middellevetid for 0-årige

Indikator

1901:1905-2019:2020 — -

Ligestillingsindikator for middelrestlevetid for 50-årige

IndikatorFamilietype

1996:2000-2016:2020 — -

Ligestillingsindikator for middelrestlevetid for 30-årige

IndikatorHøjest fuldførte uddannelse

2012:2016-2016:2020 — -

Ligestillingsindikator for døde

IndikatorDødsårsagAlder

1981-2019 — -

Ligestillingsindikator for lægebesøg hos praktiserende læge

IndikatorOmrådeAlderFamilietype

2006-2020 — -

Ligestillingsindikator for indlæggelser, ambulante behandlinger og skadestuebesøg

IndikatorTypeOmrådeAlderFamilietypeDiagnose

2006-2018 — -

Ligestillingsindikator for fraværsdagsværk ved egen sygdom (gennemsnitlig)

IndikatorSektorArbejdsfunktionAlder

2013-2019 — antal

Ligestillingsindikator for fraværsdagsværk ved egen sygdom (gennemsnitlig)

IndikatorSektorArbejdsfunktionFamilietype

2013-2019 — antal

Ligestillingsindikator for tilskadekomne og dræbte i færdselsuheld

IndikatorPersonskadeIndblandede transportmidlerAlder

1998-2020 — -

Ligestillingsindikator for anmeldte arbejdsulykker

IndikatorBranche

2015-2019 — -

Ligestillingsindikator for visiterede personer til hjemmehjælp

IndikatorOmrådeAlderFamilietype

2010-2020 — -

Ligestillingsindikator for visiterede timer til hjemmehjælp (gennemsnitlig)

IndikatorOmrådeAlderFamilietype

2010-2020 — antal

Døde

DødsårsagAlderKøn

1981-2019 — antal

Lægebesøg hos praktiserende læge

OmrådeKønAlderFamilietype

2006-2020 — antal

Indlæggelser, ambulante behandlinger og skadestuebesøg

TypeOmrådeKønAlderFamilietypeDiagnose

2006-2018 — antal

Tilskadekomne og dræbte i færdselsuheld

PersonskadeIndblandede transportmidlerAlderKøn

1998-2020 — antal

Anmeldte arbejdsulykker

BrancheKøn

2015-2019 — antal

Ligestillingsindikator for ofre for personfarlig kriminalitet

Overtrædelsens artAlderIndikator

2001-2020 — pr. 100.000 personer

Ligestillingsindikator for domme for personfarlig kriminalitet

Overtrædelsens artAlderIndikator

1991-2020 — -

Ofre for personfarlig kriminalitet

Overtrædelsens artAlderKøn

2001-2020 — antal

Domme for personfarlig kriminalitet

Overtrædelsens artAlderKøn

1991-2020 — antal