Børn og personale
Fuldtidsomregnet pædagogisk personale i kommunale og selvejende daginstitutioner og dagpleje

OmrådeStillingskategoriUddannelse

2015-2019 — antal

Fuldtidsomregnet indskrevne børn i kommunale og selvejende daginstitutioner og dagpleje

OmrådePasningstilbud

2015-2019 — antal

Normeringer i daginstitutioner og dagpleje

OmrådePasningstilbud

2015-2019 — antal

Personale i kommunale skolefritidsordninger

OmrådeStillingskategori

2015-2020 — antal

Indskrevne børn i fritidsordninger

OmrådePasningstilbudEjerformAlder

2015-2020 — antal

Modtagere af tilskud vedr. privat pasning og pasning af egne børn

OmrådeTilskudsartBerørte

2008-2020 — antal

Institutioner
Institutioner og enheder

OmrådePasningstilbudEjerform

2017-2020 — antal

Årstakster i børnepasning

OmrådeForanstaltningsart

2007-2021 — kr.