Byggeomkostningsindeks for boliger
Byggeomkostningsindeks for boliger

HovedindeksArtEnhed

1940-2020 — -

Byggeomkostningsindeks for boliger

HovedindeksDelindeksArtEnhed

2003K1-2021K1 — -

Byggeomkostningsindeks for boliger

HovedindeksDelindeksArtEnhed

2003-2020 — -

Omkostningsindeks for anlæg
Omkostningsindeks for anlæg

IndekstypeEnhed

1986K3-2021K1 — indeks

Omkostningsindeks for anlæg

IndekstypeEnhed

1987-2020 — -

Omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning
Omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning

IndekstypeEnhed

1997K1-2021K1 — indeks