Råstofindvinding
Råstofindvinding (1000 m3)

OmrådeRåstoftype

2006-2020 — 1.000 m3

Råstoffer indvundet fra Farvande (1000 m3)

OmrådeRåstoftype

1990-2019 — 1.000 m3

Losning af råstoffer fra havet (1000 m3)

OmrådeRåstoftype

2007-2019 — 1.000 m3

Industriens energiforbrug
Industriens energiforbrug

Branche (DB07)

2012-2018 — 1.000 GJ (gigajoule)

Industriens energiforbrug

Kommune

2012-2018 — 1.000 GJ (gigajoule)

Industriens energiforbrug

Energitype

2012-2018 — 1.000 GJ (gigajoule)

El- og naturgaspriser
Priser på elektricitet for husholdningskunder

ÅrsforbrugPrisdefinitionEnergienhed

2015H1-2020H2 — kr. pr. enhed

Priser på elektricitet for erhvervskunder

ÅrsforbrugPrisdefinitionEnergienhed

2015H1-2020H2 — kr. pr. enhed

Priser på naturgas for husholdningskunder

ÅrsforbrugPrisdefinitionEnergienhed

2015H1-2020H2 — kr. pr. enhed

Priser på naturgas for erhvervskunder

ÅrsforbrugPrisdefinitionEnergienhed

2015H1-2020H2 — kr. pr. enhed