Vejnet
Vejnet

LandsdelVejtype

2007-2020 — km

Investeringer i vejnettet

InvesteringstypeEnhed

1990-2019 — mio. kr.

Jernbanenet
Jernbanenettet pr. 1. januar

BanenetEnhed

1990-2020 — -

Investeringer i jernbanenettet

InvesteringstypeEnhed

1990-2019 — mio. kr.

Havne
Trafikhavnenes skibsanløb, passagerer og godsomsætning

HavnEnhed

2007-2020 — -

Investeringer i havne

PrisenhedInvesteringstype

1992-2018 — mio. kr.

Anløbsaktivitet i danske havne (eksperimentel statistik)

LandsdelSæsonkorrigeringEnhed

2017M01-2021M05 — -

Daglig antal fragt- og containerskibe (danske AIS-data) (eksperimentel statistik)

Indekstype

2017M01D01-2021M06D20 — indeks

Lufthavne
Offentlige betjente lufthavne

LufthavnBanelængde

1997-2020 — -

Faste investeringer i lufthavne

InvesteringstypeEnhed

1992-2018 — mio. kr.

Aktivitet på offentlige betjente lufthavne

LufthavnEnhed

1990-2020 — -

Rørledninger
Rørledningsnettet

Rørledningstype

1981-2019 — km

Investeringer i rørledningsnettet

RørledningstypeEnhed

1980-2019 — mio. kr.