Areal
Folketal 1. januar

Byområder og landdistrikterFolketal, areal og befolkningstæthed

2017-2021 — -

Areal
Areal 1. januar

Område

2007-2021 — km2

Areal

ArealdækkeOmrådeEnhed

2011-2018 — -

Arealanvendelse

Branche (19a2-gruppering)OmrådeEnhed

2016-2016 — -