Transportmidler
Bestanden af køretøjer pr 1. januar

OmrådeKøretøjstype

2007-2021 — antal

Bestand af køretøjer pr. 1. januar

KøretøjstypeAlder

1993-2021 — antal

Bestand af påhængsvogne pr. 1. januar

OmrådeEjerskab

2007-2021 — antal

Bestanden af personbiler pr.1. januar

OmrådeEjerforholdDrivmiddel

2018-2021 — antal

Bestanden af personbiler pr. 1. januar

DrivmiddelEgenvægt

1993-2021 — antal

Bestanden af personbiler pr. 1. januar

AnvendelseEgenvægt

1993-2021 — antal

Bestanden af personbiler pr. 1. januar

AlderDrivmiddel

2011-2021 — antal

Bestanden af busser pr. 1. januar

DrivmiddelTotalvægt

1993-2021 — antal

bestanden af busser pr. 1. januar

EjerforholdTotalvægt

1993-2021 — antal

Bestanden af busser pr. 1. januar

AnvendelsePassagerantalEnhed

1993-2021 — -

Bestanden af varebiler pr. 1 januar

DrivmiddelTotalvægt

1993-2021 — antal

Bestanden af varebiler pr. 1. januar

EjerforholdTotalvægt

1993-2021 — antal

Bestanden af varebiler pr. 1. januar

EjerforholdAnvendelse

1993-2021 — antal

Bestanden af lastbiler

DrivmiddelAntal akslerTotalvægt

1993-2021 — antal

Fremskrivning af personbilbestand

Bestanddele

2021-2025 — -

Jernbanernes rullende materiel pr. 1. januar

Togtype

1990-2020 — antal

Siddepladser og lasteevne i tog pr. 1. januar

VogntypeEnhed

1990-2020 — antal

Investeringer i rullende materiel

InvesteringstypeEnhed

1990-2019 — mio. kr.

Danske skibe pr. 1. januar

SkibstypeSkibsregisterEnhed

1990-2020 — -

Danske skibe pr. 1. januar

SkibstypeBruttotonnage (BT)Enhed

1994-2020 — -

Danske skibe 1. januar

SkibstypeAlderEnhed

1994-2020 — -

Danske handelsskibe pr. 1. januar

SkibstypeEnhed

1990-2020 — -

Trafik
Trafikarbejdet med danske køretøjer på danske veje

Transportmiddel

2000-2019 — mio. køretøjskm

Motorkøretøjer pr. døgn

Vejstrækning

1988-2019 — antal

Trafikarbejde med tog

Transporttype

1990-2019 — 1.000 togkm

Fragtskibes anløb på større havne

FlagstatSkibstypeEnhed

1997-2020 — -

Skibsanløb på danske havne

HavnSkibstypeBruttotonnage (BT)

2007-2020 — antal

Fragtskibes og krydstogtskibes anløb på større danske havne

HavnSkibstype

1997-2020 — antal

Dansk registrerede fly pr. 1. januar

TypeEnhed

1990-2020 — antal

Flyafgange og -ankomster i Københavns lufthavn (eksperimentel statistik)

Flyvningens typeRetning

2020M02D16-2021M06D13 — antal

Vejtrafik over Storebælts- og Øresundsbroen (eksperimentel statistik)

BroKøretøjstype

2019U01-2021U22 — antal

Hverdagspassagerindeks i Københavns metro (eksperimentel statistik)

Sæsonkorrigering

2020U01-2021U23 — indeks

Vejtrafikindeks (eksperimentel statistik) (tilsvarende uge året før=100)

KøretøjstypeOmrådeIndikatortype

2020U10-2021U21 — indeks

Persontransport
Jernbanetransport af passagerer

EnhedTransporttype

1990-2019 — -

International jernbanetransport af passagerer til og fra Danmark

Land

2002-2019 — 1.000 personer

Togtrafik på en hverdag

BanestrækningEnhed

1998-2019 — antal

Jernbanetransport af passagerer

EnhedTransporttype

2006K1-2021K1 — -

Udenrigs færgetransport

FærgeruteEnhed

2000M01-2021M03 — -

Indenrigs færgetransport

FærgeruteEnhed

1990-2020 — -

Indenrigs færgetransport

FærgeruteEnhed

2000M01-2021M03 — -

Udenrigs færgetransport

FærgeruteEnhed

1990-2020 — -

Krydstogtskibe på danske havne

HavnEnhed

2002-2020 — -

Flyoperationer på større, betjente danske lufthavne

LufthavnFlyvningTransporttype

1990-2020 — 1.000 stk.

Passagerer på større offentlige, betjente danske lufthavne

LufthavnPassagerkategori

2003-2020 — 1.000 stk.

Afrejsende passagerer fra større, offentlige, betjente lufthavne

LufthavnTransporttypeFlyvning

1990-2020 — 1.000 stk.

Passagertransport med rute- og charterfly mellem danske lufthavne

PåstigningAfstigning

2004-2020 — 1.000 personer

Flyrejser med rute- og charterfly mellem større, offentlige, betjente lufthavne og udlandet

LufthavnDestinationslandRetning

2004-2020 — 1.000 stk.

Vejgodstransport (faktiske tal)

KørselsartEnhed

1998K1-2021K1 — -

Passagerer på udenrigsflyvninger

RejselængdeFlyvningEnhed

2004-2020 — 1.000 personer

Persontransportarbejde med fly

Transporttype

1990-2020 — mio. personkm

Afrejsende passagerer fra større, offentlige, betjente lufthavne

LufthavnTransporttypeFlyvning

2001K1-2021K1 — 1.000 personer

Afrejsende passagerer fra større, offentlige, betjente lufthavne

TransporttypeFlyvning

2001M01-2021M03 — 1.000 personer

Afrejsende passagerer fra større, offentlige, betjente lufthavne (sæsonkorrigeret)

TransporttypeFlyvning

2001M01-2021M03 — 1.000 personer

Persontransport

Transportmiddel

1980-2019 — mio. personkm

Godstransport med lastbil
National vejgodstransport

EnhedKørselsartVogntype/totalvægtBilens alderTurlængde

1999-2020 — -

National vejgodstransport

KørselsartEnhed

1999K1-2021K1 — -

Danske lastbiler kapacitetsudnyttelse ved national transport

EnhedTurlængdeVogntype/kørselsartLæs

1999-2020 — pct.

National vejgodstransport

KørselsartGodsartEnhed

2008K1-2021K1 — -

National vejgodstransport mellem regioner

EnhedPålæsningsregionAflæsningsregionGodsart

2008-2020 — -

Danske lastbilers kapacitetsudnyttelse ved national vejgodstransport

EnhedKørselsartLæs

1999K1-2021K1 — -

National vejgodstransport med farligt gods

EnhedPålæsningsregionAflæsningsregionGodsart

2007-2020 — -

National vejgodstransport

EnhedLasttypeGodsart

2008-2020 — -

Vejgodstransport med udenlandsk lastbil

EnhedRegistreringslandKørselsart

2000-2019 — -

International vejgodstransport med dansk lastbil

KørselsartEnhed

1999K1-2021K1 — -

International vejgodstransport

EnhedKørselsartLasttypeGodsart

2008-2020 — -

International godstransport med dansk lastbil

KørselsartGodsartEnhed

2008K1-2021K1 — -

International vejgodstransport med dansk lastbil

KørselsartLandEnhed

1999K1-2021K1 — -

Danske lastbilers kapacitetsudnyttelse ved international transport

EnhedTurlængdeKørselsart/vogntypeLæs

1999-2020 — -

Danske lastbilers kapacitetsudnyttelse ved international vejgodstransport

KørselsartLæsEnhed

1999K1-2021K1 — -

International vejgodstransport

EnhedStartlandSlutland

1999-2020 — -

International vejgodstransport mellem lande

EnhedPålæsningslandAflæsningslandGodsart

2008-2020 — -

International vejgodstransport

EnhedVogntype/totalvægtBilens alderTurlængde

1999-2020 — -

International vejgodstransport med farligt gods

EnhedKørselsartGodsart

1999-2020 — -

Vejgodstransport (sæsonkorrigeret)

KørselsartEnhed

2010K1-2021K1 — -

Jernbanetransport af gods

EnhedTransporttypeBanenet

1990-2019 — -

Jernbanetransport af gods

EnhedTransporttypeGodsart

2008-2019 — -

National jernbanetransport af gods

EnhedPålæsningsregionAflæsningsregion

2007-2019 — -

Jernbanetransport af farligt gods

TransporttypeGodsartEnhed

2004-2019 — -

Jernbanetransport af intermodale lasteenheder

TransporttypeLasteenhedEnhed

2004-2019 — -

International jernbanetransport af gods

RetningEnhedLand

2000-2019 — -

Godstransport med tog
Godsomsætning på større danske havne

HavnRetningGodsart

2000K1-2021K1 — 1.000 ton

Omsætning af container- og ro-ro-enheder på større danske havne

RetningLasteenhedTransport enhed

2000K1-2021K1 — -

Godsomsætning på større havne

LandegrupperGodsart

2000K1-2021K1 — 1.000 ton

Jernbanetransport af gods

EnhedTransporttype

2013K1-2021K1 — -

Godstransport med skib
Godstransport over danske havne

Enhed

1990-2020 — 1.000 ton

Godsomsætning på danske havne

HavnEnhed

2007-2020 — 1.000 ton

International godsomsætning på danske havne

HavnRetningGodsart

2007-2020 — 1.000 ton

International godsomsætning på større danske havne

HavnRetningLand

2004-2020 — 1.000 ton

National godsomsætning på danske havne

HavnRetningGodsart

2007-2020 — 1.000 ton

National godsomsætning på danske havne

HavnRetningLandsdel

2007-2020 — 1.000 ton

Fragtskibes godsomsætning på større danske havne

FlagstatRetningGodsart

1997-2020 — 1.000 ton

Godstransport med skib mellem danske landsdele

PålæsningsregionAflæsningsregionEnhed

2007-2020 — -

Godsomsætning af container- og ro-ro-gods på større danske havne

HavnRetningLasteenhedEnhed

1997-2020 — -

International godsomsætning på større danske havne

RetningLandGodsart

2004-2020 — 1.000 ton

Godstransport med fly
Lufttransport af gods over betjente danske lufthavne

LufthavnTransporttype

1990-2020 — 100 ton

Godstransport med rørledning
Transport i rørledninger

ProduktEnhed

1982-2019 — -