Byggevirksomheden
Den samlede byggeaktivitet (ikke korrigeret for forsinkelser)

OmrådeByggefaseAnvendelseBygherreforhold

2006K1-2021K1 — m2

Fuldført byggeri (ikke korrigeret for forsinkelser)

OmrådeEnhedPåbegyndelsesårByggesagstypeAnvendelse

2006K1-2021K1 — -

Boliger i det samlede boligbyggeri (ikke korrigeret for forsinkelser)

OmrådeByggefaseAnvendelseBygherreforhold

2006K1-2021K1 — antal

Landstal for den samlede byggeaktivitet (ikke korrigeret for forsinkelser)

ByggefaseAnvendelseBygherreforhold

1982-2020 — m2

Landstal for fuldført byggeri (ikke korrigeret for forsinkelser)

PåbegyndelsesårEnhedByggesagstypeAnvendelse

1998-2020 — -

Landstal for boliger i det samlede boligbyggeri (ikke korrigeret for forsinkelser)

ByggefaseAnvendelseBygherreforhold

1981-2020 — antal

Det samlede etageareal (korrigeret for forsinkelser)

ByggefaseAnvendelse

1998M01-2021M03 — m2

Det samlede etageareal (korrigeret for forsinkelser)

ByggefaseAnvendelseBygherreforholdSæsonkorrigering

1998M01-2021M03 — m2

Boliger i det samlede boligbyggeri (korrigeret for forsinkelser)

ByggefaseAnvendelse

1998M01-2021M03 — antal

Boliger i det samlede boligbyggeri (korrigeret for forsinkelser)

ByggefaseAnvendelseBygherreforholdSæsonkorrigering

1998M01-2021M03 — antal

Ændring i indberetninger fra første til seneste indberetning

Byggefase

2006K1-2021K1 — pct.

Den samlede byggeaktivitet (historisk oversigt)

ByggefaseAnvendelse

1939-2020 — m2

Det samlede boligbyggeri (historisk oversigt)

ByggefaseAnvendelse

1917-2020 — antal

Det samlede boligbyggeri (historisk oversigt)

ByggefaseBygherreforhold

1917-2020 — antal

Gennemsnitligt samlet areal i nyopførte boliger (historisk oversigt)

Anvendelse

1916-2020 — m2

Produktionsindeks for bygge og anlægssektoren
Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren

Branche

2000M01-2021M03 — indeks

Byggeriets omsætning
Omsætning i byggeri og anlæg

Branche (DB07)Arbejdets art

2015K1-2020K4 — mio. kr.

Omsætning i byggeri og anlæg

Branche (DB07)Arbejdets art

2015-2020 — mio. kr.

Bygningsbestanden
Bygninger

OmrådeEjerforholdAnvendelseArealintervaller

2011-2021 — antal

Bygningsbestandens areal

OmrådeAnvendelseArealtypeOpførelsesår

2011-2021 — 1.000 m2

Bygninger og deres opvarmede areal

OmrådeEnhedOpvarmingsformAnvendelseOpførelsesår

2011-2021 — -

Bygninger og deres bebyggede areal

OmrådeEnhedTagdækningsmaterialeAnvendelseOpførelsesår

2011-2021 — -

Bygninger og deres etageareal

OmrådeEnhedAnvendelse

2021-2021 — -

Bygninger og deres etageareal

OmrådeEnhedYdrevægsmaterialeAnvendelseOpførelsesår

2011-2021 — -