Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter
Betalingsbalancens hovedposter månedlig

PosterIndtægt/udgiftLand

2005M01-2021M04 — mio. kr.

Betalingsbalance, kvartal

PosterIndtægt/udgiftLand

2005K1-2021K1 — mio. kr.

Betalingsbalance, årlig

PosterIndtægt/udgiftLand

2005-2020 — mio. kr.

Betalingsbalance og udenrigshandel

PosterIndtægt/udgiftSæsonkorrigeringEnhed

2010M01-2021M04 — -

Betalingsbalance og udenrigshandel

PosterLandIndtægt/udgiftSæsonkorrigeringEnhed

2010M01-2021M04 — -

Overgangstabel for varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance

PosterIndtægt/udgiftLand

2005M01-2021M04 — mio. kr.

Fremstillingsvirksomhedernes internationale produktion

PosterIndtægt/udgiftLand

2005-2019 — mio. kr.

Fremstillingsvirksomhedernes internationale produktion (detaljeret)

PosterIndtægt/udgiftLand

2016-2019 — mio. kr.

Udenlandske porteføljeinvesteringer

BalanceInstrumentIndenlandsk sektorValutaLandUdenlandsk sektorLøbetid (oprindelig løbetid)

2005M01-2021M04 — mio. kr.

Versionstabel af BBPM - Betalingsbalance og udenrigshandel

VersionPosterIndtægt/udgiftSæsonkorrigeringEnhed

2010M01-2021M04 — -

Versionstabel af BBLM - Betalingsbalance og udenrigshandel

VersionPosterLandIndtægt/udgiftSæsonkorrigeringEnhed

2010M01-2021M04 — -

Versionstabel af BB2 - Betalingsbalance, kvartal

VersionPosterIndtægt/udgiftLand

2005K1-2021K1 — mio. kr.

Versionstabel af BBUHV - Overgangstabel for varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance

VersionPosterIndtægt/udgiftLand

2005M01-2021M04 — mio. kr.

Betalingsbalancens finansielle poster
Betalingsbalancens finansielle poster

BalanceInstrumentIndenlandsk sektorValutaLandUdenlandsk sektorLøbetid (oprindelig løbetid)

2005M01-2021M04 — mio. kr.

Betalingsbalancens finansielle poster komprimeret

BalanceInstrumentIndenlandsk sektorValutaLand

2005M01-2021M04 — mio. kr.

Papirer udstedt i udlandet

PapirtypeKuponValutaLøbetidUdstedersektorUdstedelseslandVærdiansættelseDatatype

2003M01-2021M04 — mio. kr.

Kvartalsvis strømstatistik for direkte investeringer

TypePrincipPostLandIndenlandsk branche

2005K1-2021K1 — mia. kr.

Kapitalbalance
Danmarks aktiver og passiver over for udlandet

BalanceInstrumentIndenlandsk sektorValutaLandUdenlandsk sektorLøbetid (oprindelig løbetid)

2005K1-2020K4 — mio. kr.

Danmarks aktiver og passiver over for udlandet, komprimeret

BalanceInstrumentIndenlandsk sektorValutaLand

2005K1-2020K4 — mio. kr.

Årlig beholdningsstatistik for direkte investeringer

TypePrincipPostLandIndenlandsk branche

2004-2019 — mia. kr.

Indadgående direkte investeringer

TypePostUltimativt investorlandIndenlandsk branche

2015-2019 — mia. kr.