Forsikrings- og pensionssektor
Forsikrings- og pensionssektorens balance

VirksomhedstypeVærdierBalancepost

2015K1-2021K1 — mia. kr.

Forsikrings- og pensionssektorens hensættelser

VirksomhedstypeVærdierBalancepost

2015K1-2021K1 — mia. kr.

Forsikrings- og pensionssektorens afkast af investeringer,

VirksomhedstypeVærdierInvesteringstypeSektorLand

2015M01-2021M03 — mia. kr.

Forsikrings- og pensionssektorens afkast af investeringer

VirksomhedstypeVærdierInvesteringstypeSektorValuta

2015M01-2021M03 — mia. kr.

Forsikrings- og pensionssektorens investeringer

VirksomhedstypeVærdierInvesteringstypeSektorLand

2015M01-2021M03 — mia. kr.

Forsikrings- og pensionssektorens investeringer

VirksomhedstypeMarkedsværdierInvesteringstypeSektorValuta

2015M01-2021M03 — mia. kr.

Forsikrings- og pensionssektorens valutaeksponering og afdækning

VirksomhedstypeVærdierValuta

2015M01-2021M03 — mia. kr.

Livsforsikringsselskabernes resultatopgørelse

Indtægt/udgift

2001-2019 — mio. kr.

Livsforsikringsselskabernes balance

Aktiv/passiv

2001-2019 — mio. kr.

Skadesforsikringsselskabernes resultatopgørelse

Indtægt/udgift

2001-2019 — mio. kr.

Skadesforsikringsselskabernes balance

Aktiv/passiv

2001-2019 — mio. kr.

Pensionskasser

Aktiv/passivType

2000-2019 — mio. kr.

Den finansielle sektor, hovedtal

InstitutionType

2001-2019 — mia. kr.