Forbrugerkredit
Forbrugerkredit, ultimo kvartalet

Type

2018K1-2021K1 — mio. kr.

Finansieringsselskaber
Finansieringsselskabernes anskaffelse af leasingaktiver, samt beholdning af leasingaktiver ultimo året

Type

2001-2019 — mio. kr.

Finansieringsselskaber

TypeNyudlån / beholdning ultimo

2001-2019 — mio. kr.

Finansieringsselskaber, resultatopgørelse

Indtægt/udgift

2001-2019 — mio. kr.

Finansieringsselskaber, balance

Aktiv/passiv

2001-2019 — mio. kr.

Investeringsfonde
Investeringsfondenes ultimobalance

BalancepostInvesteringsfondstype

2018M01-2021M04 — mio. kr.

Investeringsfonde og investorernes formue

InvesteringsfondstypeHovedkategoriForvaltningstypeDatatype

2018M01-2021M04 — mio. kr.

Investeringsfondenes investorer

InvestorlandInvestorsektorInvesteringsfondstypeHovedkategoriKategoriForvaltningstypeRisikoDatatype

2018M01-2021M04 — mio. kr.

Investeringsfondenes investeringer

InvesteringsfondstypeVærdipapirtypeUdstedelseskategoriLandSektorValutaDatatype

2018M01-2021M04 — mio. kr.