Kommunernes regnskaber
Udvalgte kommunale regnskabstal

OmrådeNøgletalBrutto-/nettoudgifterPrisenhed

2008-2020 — kr.

Kommunernes regnskaber på hovedkonti

OmrådeHovedkontoDranstArtPrisenhed

2008-2020 — -

Kommunernes regnskaber på funktioner

OmrådeFunktionDranstArtPrisenhed

2008-2020 — -

Kommunernes balancer

OmrådeFunktion

2007-2020 — 1.000 kr.

Kommunernes regnskaber på gruppering uden tekst

OmrådeFunktionDranstEjerforholdGrupperingArtPrisenhed

2015-2020 — 1.000 kr.

Kommunernes regnskaber på gruppering med tekst

OmrådeDranst, funktion og grupperingEjerforholdArtPrisenhed

2018-2020 — -

Kommunernes foreløbige regnskaber på hovedkonti

HovedkontoDranstArt

2011-2020 — 1.000 kr.

Kommunernes foreløbige regnskaber på funktioner

FunktionDranstArt

2011-2020 — 1.000 kr.

Kommunernes finansielle aktiver og passiver

Funktion

2007K1-2021K1 — 1.000 kr.

Kommunernes likvide beholdninger (1000 kr.)

Funktion

2007K1-2021K1 — 1.000 kr.

Kommunernes langfristede gæld (1000 kr.)

Funktion

2007K1-2021K1 — 1.000 kr.

Kommunernes forskydninger i likvide aktiver (1000 kr.)

FunktionGruppering

2007K1-2021K1 — 1.000 kr.

Kommunernes langfristede låntagning (1000 kr.)

FunktionDranst

2007K1-2021K1 — 1.000 kr.

Kommunernes budgetter
Kommunernes budgetter, hovedkonti

KommuneHovedkontoDranstArtPrisenhed

2009-2021 — -

Kommunernes budgetter, funktioner

KommuneFunktionDranstArtPrisenhed

2009-2021 — -

Kommunernes budgetter, grupperinger uden tekst -

OmrådeFunktionDranstEjerforholdGrupperingArtPrisenhed

2017-2021 — 1.000 kr.

Kommunernes budgetter, grupperinger med tekst -

OmrådeDranst, funktion og grupperingEjerforholdArtPrisenhed

2019-2021 — 1.000 kr.

Regionernes regnskaber
Regionernes regnskaber på hovedkonti

OmrådeHovedkontoDranstArtPrisenhed

2007-2020 — -

Regionernes regnskaber

RegionHovedkontoDranstArtPrisenhed

2007-2020 — 1.000 kr.

Regionernes balance (1000 kr.)

OmrådeFunktion

2007-2020 — 1.000 kr.

Regionernes regnskaber

RegionHovedkontoTværgående grupperingerArt

2007-2020 — 1.000 kr.

Regionernes foreløbige regnskaber på hovedkonti

HovedkontoDranstArt

2011-2020 — 1.000 kr.

Regionernes foreløbige regnskaber på funktioner

FunktionDranstArt

2011-2020 — 1.000 kr.

Regionernes finansielle aktiver og passiver

Funktion

2007K2-2021K1 — 1.000 kr.

Regionernes likvide beholdninger (1000 kr.)

Funktion

2007K2-2021K1 — 1.000 kr.

Regionernes langfristede gæld (1000 kr.)

Funktion

2007K2-2021K1 — 1.000 kr.

Regionernes åbningsbalance (1000 kr.)

OmrådeFunktion

2007-2007 — 1.000 kr.

Regionernes budgetter
Region budgetter (1000 kr.)

RegionHovedkontoDranstArtPrisenhed

2007-2021 — 1.000 kr.

Region budgetter (1000 kr.)

RegionFunktionDranstArtPrisenhed

2007-2021 — 1.000 kr.