Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter
Offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter

Udgifter/indtægterSektor

1971-2020 — mio. kr.

Offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter

Udgifter/indtægter

1999K1-2020K4 — mio. kr.

Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift

UdgifterSektor

1971-2020 — mio. kr.

Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift

Udgifter

1999K1-2020K4 — mio. kr.

Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift efter funktion samt individuel og kollektiv andel

FunktionForbrugsgruppe

1995-2020 — mio. kr.

Offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger)

Indkomsttype

1989-2020 — mio. kr.

Offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger)

IndkomsttypeSæsonkorrigering

1999K1-2020K4 — mio. kr.

Offentlig forvaltning og service, subsidier (til virksomheder)

Tilskudsart

1971-2020 — mio. kr.

Offentlig forvaltning og service, renter

Indtægt/udgift

1980-2020 — mio. kr.

Offentlig forvaltning og service, skatter og afgifter

Skattetype

1971-2020 — mio. kr.

Offentlig forvaltning og service, skatter og afgifter

SkattetypeSæsonkorrigering

1999K1-2020K4 — mio. kr.

Offentlig forvaltning og service, funktionel fordeling af udgifter (COFOG)

Funktion

1995-2020 — mio. kr.

Offentlig forvaltning og service, funktionel fordeling af udgiftstyper (krydsfordeling)

FunktionUdgiftstype

1998-2019 — mio. kr.

Offentlig forvaltnings finansielle aktiver og passiver
Finansielle konti

KontoFinansielt instrumentAktiv/passivSektorKonsolideret/ukonsolideretModpartssektor

1995-2020 — mio. kr.

Statsfinanser og -gæld, beholdninger

Instrument

1990M12-2021M05 — mia. kr.

Statsfinanser og -gæld, transaktioner

Instrument

1987M01-2021M05 — mia. kr.

Finansielle konti

KontoFinansielt instrumentAktiv/passivKonsolideret/ukonsolideretModpartssektor

1995K1-2020K4 — mio. kr.

Offentlige virksomheder og offentlig sektor
Den offentlige sektors finanser

SektorKonto

1993-2019 — mio. kr.

Offentlige virksomheder

SektorKonto

1993-2019 — mio. kr.

Sociale udgifter (ESSPROS)
Sociale udgifter

ForanstaltningYdelsestype

2007-2019 — mio. kr.

Sociale udgifter

FormålFinansieringskilde

2007-2019 — mio. kr.

Udgifter til uddannelse (UOE)
Udgifter til uddannelse

UddannelsesniveauUdgiftstypeEjerforhold

2016-2018 — mio. kr.

Udgifter til uddannelse

UddannelsesniveauFinansieringskildeModsektor

2016-2018 — mio. kr.

ØMU-gæld og ØMU-saldo
Offentligt underskud og gæld i EU-landene

LandFunktionEnhed

2000-2020 — -

Danmarks kvartalsvise ØMU-gæld

Funktion

2000K1-2020K4 — mia. kr.

Offentlig forvaltnings budgetter (finanslov)
Budgetter for offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter

Udgifter/indtægter

2015-2021 — mio. kr.

Budgetter for offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift

Udgifter

2015-2021 — mio. kr.

Budgetter for offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger)

Indkomsttype

2015-2021 — mio. kr.

Offentligt forskningsbudget

BevillingstypePrisenhed

2001-2021 — mio. kr.

Finanslovens bevillinger til forskning og udvikling, mio. kr.

Forskningsformål SektorBevillingstype

2007-2021 — mio. kr.

Finanslovens bevillinger til forskning og udvikling, mio. kr.

SektorBevillingstype

2007-2024 — mio. kr.

Finanslovens bevillinger til forskning og udvikling, mio. kr.

Forskningsformål Bevillingstype

2007-2024 — mio. kr.

Offentlige restancer
Offentlige restancer

RestancetypePrisenhed

2013-2020 — mio. kr.

Offentlige restancer

RestancetypeKonto

2019-2020 — mio. kr.

Skatterestancer

RestancetypePrisenhed

2013-2020 — mio. kr.

Skatterestancer

RestancetypeKonto

2019-2020 — mio. kr.

Andre offentlige restancer

RestancetypePrisenhed

2013-2020 — mio. kr.

Andre offentlige restancer

RestancetypeKonto

2019-2020 — mio. kr.