Produktivitet
Arbejdsproduktivitet

BranchePrisenhed

1966-2020 — -

Produktivitetsudviklingen

BrancheTypePrisenhed

1967-2019 — pct.

Vækstregnskab

BrancheTypePrisenhed

1967-2019 — pct.

Produktivitetsudviklingen, KLEMS

BrancheTypePrisenhed

1967-2017 — pct.

Input-output tabeller
Input-output tabel. Tilgang fra brancher fordelt på anvendelse og prisenhed.

TilgangstypeTilgang fra brancheAnvendelsePrisenhed

1966-2017 — mio. kr.

Input-output tabel. Tilgang fra brancher fordelt på anvendelse og prisenhed. (69-gruppering)

TilgangstypeTilgang fra brancheAnvendelsePrisenhed

1966-2019 — mio. kr.

Input-output tabel. Ikke branchefordelt import efter anvendelse og prisenhed.

TilgangstypeAnvendelsePrisenhed

1966-2017 — mio. kr.

Input-output tabel. Ikke branchefordelt import efter anvendelse og prisenhed. (69-gruppering)

TilgangstypeAnvendelsePrisenhed

1966-2019 — mio. kr.

Input-output tabel. Primære input fordelt efter anvendelse og prisenhed.

TilgangstypeAnvendelsePrisenhed

1966-2017 — mio. kr.

Input-output tabel. Primære input fordelt efter anvendelse og prisenhed. (69-gruppering)

TilgangstypeAnvendelsePrisenhed

1966-2019 — mio. kr.

Input-output tabel. Totaler for tilgang fordelt efter anvendelse og prisenhed.

TilgangstypeAnvendelsePrisenhed

1966-2017 — mio. kr.

Input-output tabel. Totaler for tilgang fordelt efter anvendelse og prisenhed. (69-gruppering)

TilgangstypeAnvendelsePrisenhed

1966-2019 — mio. kr.

Beskæftigelse og timer

Socioøkonomisk statusBranche

1966-2017 — -

Beskæftigelse og timer (69-gruppering)

Socioøkonomisk statusBranche

1966-2019 — -

Produktionsmultiplikator

MultiplikatortypeBranchefordelt stødBranchefordelt effekt

2015-2017 — mio. kr.

Produktionsmultiplikator

MultiplikatortypeAnvendelsesfordelt stødBranchefordelt effekt

2015-2017 — mio. kr.

Beskæftigelsesmultiplikator

MultiplikatortypeBranchefordelt stødBranchefordelt effektBeskæftigelse

2015-2017 — antal

Beskæftigelsesmultiplikator

MultiplikatortypeAnvendelsesfordelt stødBranchefordelt effektBeskæftigelse

2015-2017 — antal

Inputmultiplikator

MultiplikatortypeBranchefordelt stødBranchefordelt effektInput

2015-2017 — mio. kr.

Inputmultiplikator

MultiplikatortypeAnvendelsesfordelt stødBranchefordelt effektInput

2015-2017 — mio. kr.

Udgifter til offentligt forbrug
Udgifter til offentligt forbrug

TransaktionPrisenhed

2007-2020 — mio. kr.

Offentlig forvaltning og service

ForbrugsartFunktionPrisenhed

2008-2019 — mio. kr.