Nøgletal, kvartalsvist nationalregnskab
Forsyningsbalance, Bruttonationalprodukt (BNP), beskæftigelse mv.

TransaktionPrisenhedSæsonkorrigering

1990K1-2021K1 — -

Real disponibel bruttonationalindkomst mv.

TransaktionPrisenhedSæsonkorrigering

1990K1-2021K1 — mio. kr.

Forbrug, disponibel indkomst og opsparing for husholdninger og NPISH, sæsonkorrigeret

TransaktionPrisenhed

1999K1-2020K4 — -

Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien
0 Varer og tjenester

TransaktionPrisenhedSæsonkorrigering

1990K1-2021K1 — mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse

TransaktionPrisenhedSæsonkorrigering

1990K1-2021K1 — mio. kr.

2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering

TransaktionSæsonkorrigering

1990K1-2021K1 — mio. kr.

5 Danmark og udlandet

TransaktionSæsonkorrigering

1990K1-2021K1 — mio. kr.

Husholdningers forbrug på dansk område (11 grp)

FormålPrisenhedSæsonkorrigering

1990K1-2021K1 — mio. kr.

Husholdningers forbrug på dansk område

VarighedPrisenhedSæsonkorrigering

1990K1-2021K1 — mio. kr.

Forbrugsudgift

ForbrugsartPrisenhedSæsonkorrigering

1990K1-2021K1 — mio. kr.

Bruttoinvesteringer

AktivPrisenhedSæsonkorrigering

1990K1-2021K1 — mio. kr.

Beskæftigelse og befolkning

Socioøkonomisk statusSæsonkorrigering

1990K1-2021K1 — antal

Nationalregnskabets finansielle konti, hele økonomien

KontoBalanceFinansielt instrument

2017K1-2020K4 — mio. kr.

Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering)

Socioøkonomisk statusBrancheSæsonkorrigering

1990K1-2021K1 — -

Kvartalsvist nationalregnskab, brancher
1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering)

TransaktionBranchePrisenhedSæsonkorrigering

1990K1-2021K1 — mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering)

TransaktionBranchePrisenhedSæsonkorrigering

1990K1-2021K1 — mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (oversigtstabel)

TransaktionSektor

1999K1-2020K4 — mio. kr.

Kvartalsvist nationalregnskab, sektorer
2.1.2-3.1 Indkomst,forbrug, opsparing og investering (oversigtstabel)

TransaktionSektor

1999K1-2020K4 — mio. kr.

2.3 + 2.4.2 Korrigeret disponibel indkomst og faktisk forbrug (supplerende tabel)

TransaktionSektor

1999K1-2020K4 — mio. kr.

Nationalregnskabets finansielle konti

SektorKontoBalanceFinansielt instrumentModpartssektor

2017K1-2020K4 — mio. kr.