Nøgletal, årligt nationalregnskab
Forsyningsbalance, bruttonationalprodukt (BNP),økonomisk vækst, beskæftigelse mv.

TransaktionPrisenhed

1966-2020 — -

Real disponibel bruttonationalindkomst mv.

TransaktionPrisenhed

1966-2020 — mio. kr.

Forbrug, disponibel indkomst og opsparing for husholdninger og NPISH

TransaktionPrisenhed

1995-2020 — -

Årligt nationalregnskab, hele økonomien
1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse (hovedposter)

TransaktionPrisenhed

1966-2020 — mio. kr.

0 Varer og tjenester

TransaktionPrisenhed

1966-2020 — mio. kr.

5 Danmark og udlandet (hovedposter)

Transaktion

1966-2020 — mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse (oversigt)

TransaktionPrisenhed

1995-2020 — mio. kr.

2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (oversigt)

Transaktion

1966-2020 — mio. kr.

5 Danmark og udlandet (oversigt)

Transaktion

1995-2020 — mio. kr.

1 Produktion og BNP (detaljeret)

TransaktionPrisenhed

1995-2019 — mio. kr.

2.1.1 Indkomstdannelse (detaljeret)

Transaktion

1995-2019 — mio. kr.

2.1.2 Allokering af primær indkomst (detaljeret)

Transaktion

1995-2019 — mio. kr.

2.2 Fordeling af sekundær indkomst (detaljeret)

Transaktion

1995-2019 — mio. kr.

2.4.1 Anvendelse (forbrug og opsparing) af disponibel indkomst (detaljeret)

Transaktion

1995-2019 — mio. kr.

3.1 Kapital, investering mv. (detaljeret)

Transaktion

1995-2019 — mio. kr.

5 Danmark og udlandet (detaljeret)

Transaktion

1995-2019 — mio. kr.

Husholdningers forbrug på dansk område (11 grp)

FormålPrisenhed

1966-2020 — mio. kr.

Husholdningers forbrug på dansk område (41 grp)

FormålPrisenhed

1966-2019 — mio. kr.

Husholdningers forbrug på dansk område (72 grp)

FormålPrisenhed

1966-2017 — mio. kr.

Husholdningers forbrug på dansk område

VarighedPrisenhed

1966-2020 — mio. kr.

Forbrugsudgift

ForbrugsartPrisenhed

1966-2020 — mio. kr.

Individuelt forbrugsudgift

ForbrugsartFormålPrisenhed

1995-2017 — mio. kr.

Kollektiv forbrugsudgift

ForbrugsartFunktionPrisenhed

1995-2017 — mio. kr.

Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver

Beholdning / strømAktivPrisenhed

1966-2019 — mio. kr.

Bruttoinvesteringer

AktivPrisenhed

1966-2020 — mio. kr.

Nationalregnskabets finansielle konti, hele økonomien

KontoBalanceFinansielt instrument

2017-2020 — mio. kr.

Beskæftigelse og befolkning

Socioøkonomisk status

1966-2020 — antal

Årligt nationalregnskab, brancher
Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering)

Socioøkonomisk statusBranche

1966-2020 — -

Beskæftigelse og timer (19a2-gruppering)

Socioøkonomisk statusBranche

1966-2020 — -

Beskæftigelse og timer (36a2-gruppering)

Socioøkonomisk statusBranche

1966-2019 — -

Beskæftigelse og timer (69-gruppering)

Socioøkonomisk statusBranche

1966-2019 — -

Beskæftigelse og timer (117-gruppering)

Socioøkonomisk statusBranche

1966-2017 — -

Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver (10a3-gruppering)

Beholdning / strømAktivBranchePrisenhed

1966-2019 — mio. kr.

Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver (19a2-gruppering)

Beholdning / strømAktivBranchePrisenhed

1966-2019 — mio. kr.

Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver (36a2-gruppering)

Beholdning / strømAktivBranchePrisenhed

1966-2019 — mio. kr.

Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver (69-gruppering)

Beholdning / strømAktivBranchePrisenhed

1966-2019 — mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering)

TransaktionBranchePrisenhed

1966-2020 — mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (19a2-gruppering)

TransaktionBranchePrisenhed

1966-2020 — mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (36a2-gruppering)

TransaktionBranchePrisenhed

1966-2019 — mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (69-gruppering)

TransaktionBranchePrisenhed

1966-2019 — mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (117-gruppering)

TransaktionBranchePrisenhed

1966-2017 — mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering)

TransaktionBranchePrisenhed

1966-2020 — mio. kr.

Årligt nationalregnskab, sektorer
1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (hovedposter)

TransaktionSektor

1971-2020 — mio. kr.

2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (hovedposter)

TransaktionSektor

1971-2020 — mio. kr.

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (oversigtstabel)

TransaktionSektor

1995-2020 — mio. kr.

2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (oversigtstabel)

TransaktionSektor

1995-2020 — mio. kr.

1 Produktion og BVT (detaljeret)

TransaktionSektor

1995-2019 — mio. kr.

2.1.1 Indkomstdannelse (detaljeret)

TransaktionSektor

1995-2019 — mio. kr.

2.1.2 Allokering af primær indkomst (detaljeret)

TransaktionSektor

1995-2019 — mio. kr.

2.2 Fordeling af sekundær indkomst (detaljeret)

TransaktionSektor

1995-2019 — mio. kr.

3.1 Kapital, investering mv. (detaljeret)

TransaktionSektor

1995-2019 — mio. kr.

2.4.1 Anvendelse (forbrug og opsparing) af disponibel indkomst (detaljeret)

TransaktionSektor

1995-2019 — mio. kr.

2.3 + 2.4.2 Korrigeret disponibel indkomst og faktisk forbrug (supplerende tabel)

TransaktionSektor

1995-2020 — mio. kr.

Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver,

Beholdning / strømAktivSektor

1995-2019 — mio. kr.

Nationalregnskabets finansielle konti

SektorKontoBalanceFinansielt instrumentModpartssektor

2017-2020 — mio. kr.

Offentliggjorte versioner af nationalregnskabet
Versionstabel NAN1 - Forsyningsbalance (år)

VersionTransaktionPrisenhed

1966-2020 — -

Versionstabel NKN1 - Forsyningsbalance (kvartaler)

VersionTransaktionPrisenhedSæsonkorrigering

1990K1-2021K1 — -

Versionstabel NABB10 Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering)

VersionSocioøkonomisk statusBranche

1966-2020 — -

Versionstabel NABP10 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering)

VersionTransaktionBranchePrisenhed

1966-2020 — mio. kr.

Versionstabel NAHC21 - Husholdningers forbrug på dansk område (11 grp)

VersionFormålPrisenhed

1966-2020 — mio. kr.

Versionstabel NASO1 - Produktion, BVT og indkomstdannelse (oversigtstabel)

VersionTransaktionSektor

1995-2020 — mio. kr.

Versionstabel NASO2 - 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (oversigtstabel)

VersionTransaktionSektor

1995-2020 — mio. kr.

Versionstabel NAS3 - 2.3 + 2.4.2 Korrigeret disponibel indkomst og faktisk forbrug (supplerende tabel)

VersionTransaktionSektor

1995-2020 — mio. kr.

Versionstabel NKSFK - Nationalregnskabets finansielle konti

VersionSektorKontoBalanceFinansielt instrumentModpartssektor

2017K1-2020K4 — mio. kr.

Versionstabel NASFK - Nationalregnskabets finansielle konti

VersionSektorKontoBalanceFinansielt instrumentModpartssektor

2017-2020 — mio. kr.

Historisk nationalregnskab
Syntetisk forhistorie for det aktuelle nationalregnskabs tal

VersionTransaktionPrisenhed

1930-2019 — mio. kr.

Syntetisk forhistorie til aktuelle nationalregnskabstals befolkningstal

VersionPopulation

1870-2019 — 1.000

Historiske nationalregnskabstal

RegimeTransaktionPrisenhed

1870-1992 — mio. kr.

Historisk nationalregnskabs middelfolketal

RegimePopulation

1870-2019 — 1.000