Person- og familieindkomster
Hovedtabel personindkomster

IndkomsttypeKønAlderPopulationPrisenhedEnhed

1996-2019 — -

Personer

OmrådeEnhedKønIndkomsttype

1987-2019 — -

Indkomst i alt

RegionEnhedKønIndkomstinterval

1987-2019 — -

Personindkomster

LandsdelEnhedKønSocioøkonomisk statusIndkomsttype

1994-2019 — -

Disponibel indkomst

OmrådeEnhedKønAlderIndkomstinterval

1987-2019 — -

Personindkomster

OmrådeEnhedKønUddannelsesniveauIndkomsttype

2004-2019 — -

Indkomster for personer over 14 år

Region/landsdelEnhedKønAlderHerkomstIndkomsttype

2008-2019 — -

Indkomster

Region/landsdelEnhedKønAlderIndkomsttype

1992-2019 — -

Personlig indkomst før skat for personer over 14 år

KønAlderPrisenhedIndkomstinterval

1995-2019 — antal

Personlig indkomst før skat for personer over 14 år

OmrådeKønAlderIndkomstintervalPrisenhed

2000-2019 — antal

Disponibel indkomst

RegionEnhedKønIndkomstinterval

1987-2019 — -

Indkomst i alt

OmrådeEnhedKønAlderIndkomstinterval

1987-2019 — -

Hovedtabel familieindkomster

IndkomsttypeFamilietypePopulationPrisenhedEnhed

2004-2019 — antal

Antal familier i indkomststatistikken

OmrådeFamilietype

1987-2019 — antal

Familiernes indkomster

OmrådeEnhedEjer/lejer af boligIndkomsttype

2000-2019 — -

Familiernes indkomst før skat

OmrådeEnhedEjer/lejer af boligFamilietypeIndkomstinterval

2000-2019 — -

Familiernes indkomster

OmrådeEnhedSocioøkonomisk statusIndkomsttype

1993-2019 — -

Højeste fuldførte uddannelse i familien

OmrådeEnhedFamilietypeUddannelsesniveauIndkomsttype

2000-2019 — -

Familiernes indkomster

OmrådeEnhedFamilietypeIndkomsttype

1991-2019 — -

Familiernes indkomster

OmrådeEnhedFamilietypeAntal børnIndkomsttype

1993-2019 — -

Familiernes indkomst i alt

OmrådeEnhedFamilietypeIndkomstinterval

1987-2019 — -

Disponibel familieindkomst

OmrådeEnhedFamilietypeIndkomstinterval

1987-2019 — -

A-indkomst

OmrådeEnhedKønIndkomsttype

2012-2020 — -

A-indkomst i alt

OmrådeEnhedKønAlderIndkomstinterval

2012-2020 — -

Udbetalt A-indkomst

OmrådeEnhedKønAlderIndkomstinterval

2012-2020 — -

Indkomstulighed
Gennemsnitlig ækvivalret disponibel indkomst

Decil gennemsnitKommune

1987-2019 — gns.

Personer i Lavindkomst familier

KommuneIndkomstniveau

2000-2019 — pct.

Lavindkomst grænse. Månedlige disponible indkomst

Voksne 15 år og deroverBørn under 15 årIndkomstniveau

1987-2019 — kr. pr. familie

Personer i Lavindkomst familier

KommuneIndkomstniveau

2000-2019 — antal

Lavindkomst familier

Indkomstniveau Socioøkonomisk status

2000-2019 — pct.

Personer i Lavindkomst familier

Indkomstniveau Socioøkonomisk status

2000-2019 — antal

Gennemsnitlig ækvivalleret disponibel indkomst

Decil gennemsnitSocioøkonomisk status

2000-2019 — kr.

Ulighedsmål målt på ækvivaleret disponibel indkomst

UlighedsmålKommune

1987-2019 — procent point

Decilgrænser på ækvivaleret disponibel indkomst

DecilgrænseKommune

1987-2019 — kr.

Decilgrænser på ækvivaleret disponibel indkomst

DecilgrænseSocioøkonomisk status

2000-2019 — kr.