Lønindeks
Standardberegnet lønindeks

Branche (DB07)SektorEnhed

2016K1-2021K1 — indeks

Standardberegnet lønindeks

ArbejdsfunktionSektorEnhed

2016K1-2021K1 — indeks

Implicit lønindeks for virksomheder og organisationer

BrancheSæsonkorrigering

2005K1-2021K1 — indeks

Årlig ændring i timefortjenesten for virksomheder og organisationer

Branche

2005K1-2021K1 — pct.

Implicit lønindeks for den statslige sektor

Branche (DB07)

2005K1-2021K1 — indeks

Årlig procentvis ændring i timefortjenesten for statsansatte

Branche (DB07)

2005K1-2021K1 — pct.

Implicit lønindeks for kommuner og regioner

Branche (DB07)

2005K1-2021K1 — indeks

Årlig procentvis ændring i timefortjenesten for ansatte i kommuner og regioner

Branche (DB07)

2005K1-2021K1 — pct.

Implicit lønindeks og ændring i timefortjenesten for kommuner

EnhedBranche (DB07)

2007K1-2021K1 — -

Implicit lønindeks og ændring i timefortjenesten for regioner

EnhedBranche (DB07)

2007K1-2021K1 — -

Lønstruktur
Løn

ArbejdsfunktionSektorAflønningsformLønmodtagergruppeLønkomponenterKøn

2013-2019 — kr.

Løn

OmrådeSektorAflønningsformLønmodtagergruppeLønkomponenterKøn

2013-2019 — kr.

Løn

Branche (DB07)SektorAflønningsformLønmodtagergruppeLønkomponenterKøn

2013-2019 — kr.

Løn

AlderSektorAflønningsformLønmodtagergruppeLønkomponenterKøn

2013-2019 — kr.

Fortjeneste pr. præsteret time

Branche (DB07)AlderKønLønkomponenter

2002-2019 — kr.

Løn

UddannelseSektorAflønningsformLønmodtagergruppeLønkomponenterKøn

2015-2019 — kr.

Ligestillingsindikator for løngab

Indikator

2004-2019 — pct.

Ligestillingsindikator for løngab

IndikatorArbejdsfunktionAlder

2010-2019 — -

Ligestillingsindikator for løngab

IndikatorArbejdstidens omfangAlder

2009-2019 — -

Lønniveau

Arbejdssted/bopælOmrådeAlderKønFamilietype

2009-2019 — kr.

Arbejdsomkostninger
Samlede arbejdsomkostninger for virksomheder og organisationer pr. præsteret time

Branche (DB07)LønkomponenterLønmodtagergruppeKøn

2014-2019 — kr.

Øvrige arbejdsomkostninger for virksomheder og organisationer pr. præsteret time

Branche (DB07)LønkomponenterLønmodtagergruppe

2014-2019 — kr.

Samlede arbejdsomkostninger for virksomheder og organisationer pr. præsteret time

ArbejdsfunktionLønkomponenterLønmodtagergruppeKøn

2014-2019 — kr.

Øvrige arbejdsomkostninger for virksomheder og organisationer pr. præsteret time

ArbejdsfunktionLønkomponenterLønmodtagergruppe

2014-2019 — kr.