Arbejdskraftundersøgelsen, beskæftigelse
Sæsonkorrigeret arbejdsmarkedstilknytning

Beskæftigelsesstatus

2008K1-2021K1 — 1.000 personer

Sæsonkorrigeret arbejdsmarkedstilknytning (procent)

Beskæftigelsesstatus

2008K1-2021K1 — pct.

Arbejdsmarkedstilknytning

BeskæftigelsesstatusAlderKøn

2008K1-2021K1 — 1.000 personer

Arbejdsmarkedstilknytning (procent)

BeskæftigelsesstatusAlderKøn

2008K1-2021K1 — pct.

Arbejdsmarkedstilknytning

BeskæftigelsesstatusOmråde

2008K1-2021K1 — 1.000 personer

Arbejdsmarkedstilknytning (procent)

BeskæftigelsesstatusOmråde

2008K1-2021K1 — pct.

Beskæftigede

Erhvervsmæssig statusAlderKøn

2008K1-2021K1 — 1.000 personer

Beskæftigede

Branche (DB07 10-grp.)OmrådeKøn

2008K1-2021K1 — 1.000 personer

Beskæftigede

OmrådeAlderKøn

2008K1-2021K1 — 1.000 personer

Beskæftigede med normal arbejdstid

ArbejdstidAlderKøn

2008K1-2021K1 — 1.000 personer

Beskæftigede

ArbejdstidsønskeAlderKøn

2008K1-2021K1 — 1.000 personer

Overarbejde for lønmodtagere

AflønningsstatusBranche (DB07 10-grp.)

2008K1-2020K4 — 1.000 personer

Arbejdskraftreserven

BeskæftigelsesstatusKøn

2008K1-2021K1 — 1.000 årsværk

Arbejdsmarkedstilknytning

BeskæftigelsesstatusAlderKøn

2008-2020 — 1.000 personer

Arbejdsmarkedstilknytning (procent)

BeskæftigelsesstatusAlderKøn

2008-2020 — pct.

Arbejdsmarkedstilknytning

BeskæftigelsesstatusUddannelsesniveau

2008-2020 — 1.000 personer

Arbejdsmarkedstilknytning (procent)

BeskæftigelsesstatusUddannelsesniveau

2008-2020 — pct.

Beskæftigede

Erhvervsmæssig statusAlderKøn

2008-2020 — 1.000 personer

Beskæftigede

ArbejdstidsaftaleAlderKøn

2008-2020 — 1.000 personer

Beskæftigede

Arbejde på atypiske tidspunkterHyppighedAlderKøn

2008-2020 — 1.000 personer

Beskæftigede med hjemmearbejde

HyppighedAlderKøn

2008-2020 — 1.000 personer

Lønmodtagere

KontraktlængdeAlderKøn

2008-2020 — 1.000 personer

Lønmodtagere

ArbejdstidsordningAlderKøn

2008-2020 — 1.000 personer

Lønmodtagere

ArbejdstidsordningBranche (DB07)

2008-2020 — 1.000 personer

Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid i hovedjob

ArbejdstidAlderKøn

2008-2020 — timer

Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid i hovedjob

ArbejdstidBranche (DB07)

2008-2020 — timer

Arbejdsmarkedstilknytning

SæsonkorrigeringBeskæftigelsesstatusAlderKøn

2008M01-2021M04 — 1.000 personer

Arbejdsmarkedstilknytning (procent)

SæsonkorrigeringBeskæftigelsesstatusAlderKøn

2008M01-2021M04 — pct.

Registerbaseret arbejdsstyrke, beskæftigelse
Beskæftigede (ultimo november)

Branche (DB07)Socioøkonomisk statusAlderKøn

2008-2019 — antal

Beskæftigede (ultimo november)

OmrådeBranche (DB07)Socioøkonomisk statusAlderKøn

2008-2019 — antal

Beskæftigede (ultimo november)

OmrådeBranche (DB07)Socioøkonomisk statusAlderKøn

2008-2019 — antal

Beskæftigede lønmodtagere (ultimo november)

ArbejdsstedsområdeSektorArbejdstidens omfangAlderKøn

2008-2019 — antal

Beskæftigede lønmodtagere (ultimo november)

Branche (DB07)SektorArbejdstidens omfangKøn

2008-2019 — antal

Beskæftigede (ultimo november)

OprindelseslandBranche (DB07)Socioøkonomisk statusAlderKøn

2008-2019 — antal

Beskæftigede

Branche (DB07)Køn

2008-2019 — antal

Beskæftigede (ultimo november)

OmrådeUddannelseBranche (DB07)AlderKøn

2008-2019 — antal

Beskæftigede (ultimo november)

Branche (DB07)HerkomstKøn

2008-2019 — antal

Kvartalsopdelt arbejdsstyrkestatistik, beskæftigelse
Gennemsnitligt antal beskæftigede

Branche (DB07)Socioøkonomisk statusAlderKønPeriode

2008-2019 — antal

Gennemsnitligt antal beskæftigede

OmrådeBranche (DB07)Socioøkonomisk statusAlderKønPeriode

2008-2019 — antal

Gennemsnitligt antal beskæftigede

OmrådeBranche (DB07)Socioøkonomisk statusAlderKønPeriode

2008-2019 — antal

Gennemsnitligt antal lønmodtagere

ArbejdsstedsområdeSektorAlderKønPeriode

2008-2019 — antal

Gennemsnitligt antal lønmodtagere

Branche (DB07)SektorKønPeriode

2008-2019 — antal

Gennemsnitligt antal beskæftigede

OprindelseslandBranche (DB07)Socioøkonomisk statusAlderKønPeriode

2008-2019 — antal

Gennemsnitligt antal beskæftigede

Branche (DB07)KønPeriode

2008-2019 — antal

Gennemsnitligt antal beskæftigede

OmrådeUddannelseBranche (DB07)AlderKønPeriode

2008-2019 — antal

Gennemsnitligt antal beskæftigede

Branche (DB07)HerkomstKønPeriode

2008-2019 — antal

Arbejdstidsregnskab
Arbejdstidsregnskab (kvartal)

Branche (DB07)SektorTypeSocioøkonomisk status

2008K1-2021K1 — -

Arbejdstidsregnskab (kvartal) (sæsonkorrigeret)

Branche (DB07 10- og 19-grp)TypeSocioøkonomisk status

2008K1-2021K1 — -

Arbejdstidsregnskab (kvartal) (sæsonkorrigeret)

SektorTypeSocioøkonomisk status

2008K1-2021K1 — -

Arbejdstidsregnskab (år)

Branche (DB07)SektorTypeSocioøkonomisk statusKøn

2008-2019 — -

Arbejdstidsregnskab på nationalregnskabets branchegrupperinger (år)

Branche (DB07)SektorTypeSocioøkonomisk statusKøn

2008-2019 — -

Arbejdstidsregnskab (år), indeks

KønSektorType

2008-2019 — indeks

Beskæftigelse for lønmodtagere
Lønmodtagere (sæsonkorrigeret)

Branche (DB07 10- og 19-grp)

2008M01-2021M04 — antal

Lønmodtagere (sæsonkorrigeret)

Sektor

2008M01-2021M04 — antal

Lønmodtagere

Branche (DB07 10- og 19-grp)

2008M01-2021M04 — antal

Lønmodtagere

Sektor

2008M01-2021M04 — antal

Lønmodtagere (sæsonkorrigeret)

EnhedBranche (DB07 10- og 19-grp)

2008K1-2021K1 — antal

Lønmodtagere (sæsonkorrigeret)

EnhedSektor

2008K1-2021K1 — antal

Lønmodtagere (sæsonkorrigeret)

EnhedArbejdsstedslandsdel

2008K1-2021K1 — antal

Lønmodtagere

EnhedBranche (DB07 10- og 19-grp)

2008K1-2021K1 — antal

Lønmodtagere

EnhedSektor

2008K1-2021K1 — antal

Lønmodtagere

EnhedArbejdsstedslandsdelBranche (DB07 10-grp.)

2008K1-2021K1 — antal

Lønmodtagere

EnhedBranche (DB07 19-grp)Sektor

2008K1-2021K1 — antal

Lønmodtagere

EnhedArbejdsstedslandsdelSektor

2008K1-2021K1 — antal

Lønmodtagere

EnhedHerkomstKønAlder

2008K1-2021K1 — antal

Lønmodtagere

EnhedBopælslandsdelKønAlder

2008K1-2021K1 — antal

Lønmodtagere

EnhedBopælslandsdelKønHerkomst

2008K1-2021K1 — antal

Lønmodtagere

EnhedArbejdsstedslandsdelKønAlder

2008K1-2021K1 — antal

Lønmodtagere

EnhedArbejdsstedslandsdelKønHerkomst

2008K1-2021K1 — antal

Lønmodtagere

EnhedBopælskommuneKøn

2008K1-2021K1 — antal

Lønmodtagere

EnhedBranche (DB07 19-grp)SektorKønAlder

2008K1-2020K4 — antal

Indvandrere med lønmodtagerjob

EnhedBranche (DB07 19-grp)OprindelseslandKøn

2008K1-2021K1 — antal

Lønmodtagere

EnhedBranche (DB07 19-grp)SektorKønHerkomst

2008K1-2020K4 — antal

Lønmodtagere

EnhedBopælslandsdelSektorKønAlder

2008K1-2020K4 — antal

Lønmodtagere

EnhedBopælslandsdelBranche (DB07 19-grp)KønAlder

2008K1-2020K4 — antal

Lønmodtagere

EnhedKønAlder

2008K1-2020K4 — antal

Byggebeskæftigelsen
Beskæftigede ved bygge og anlæg

Branche (DB07)ArtSæsonkorrigering

2000K1-2021K1 — antal

Offentlig beskæftigelse
Offentligt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (sæsonkorrigeret)

Sektor

2008K1-2021K1 — antal

Offentligt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Sektor

2008K1-2021K1 — antal

Offentligt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Formålsopdeling (COFOG)

2008K1-2021K1 — antal

Offentligt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (sæsonkorrigeret)

Formålsopdeling (COFOG)

2008K1-2021K1 — antal