Folkebiblioteker
Folkebibliotekernes nøgletal

OmrådeNøgletal

2009-2019 — antal

Folkebiblioteker

OmrådeAktivitet

2009-2019 — antal

Folkebibliotekernes fysiske materiale

OmrådeSamlingOpgørelseMaterialetype

2009-2019 — antal

Folkebibliotekernes fysiske materialer

OmrådeSamlingOpgørelseMaterialetypeAlder

2010-2019 — pct.

Folkebibliotekernes bestand og brug af elektroniske ressourcer

OmrådeOpgørelseElektronisk materialetype

2014-2019 — antal

Folkebibliotekernes interurbanind- og udlån fordelt

OmrådeOpgørelseMaterialetype

2009-2019 — antal

Folkebibliotekernes økonomi

OmrådeIndtægt/udgift

2009-2019 — 1.000 kr.

Aktivitet på biblioteker

OmrådeTypeAktivitet

2009-2019 — antal

Årsværk på folkebiblioteker

OmrådePersonalekategori

2009-2019 — antal

Sammenlignende folkebiblioteksstatistik

OmrådeNøgletal

2009-2019 — antal

Udlån og lånere

OmrådeUdlånsstedKønKategori

2020K1-2021K1 — antal

Udlån og lånere

OmrådeUdlånsstedKønKategori

2020-2020 — antal

Udlån og lånere

OmrådeUdlånsstedAlderKategori

2020K1-2021K1 — antal

Udlån og lånere

OmrådeUdlånsstedAlderKategori

2020-2020 — antal

Udlån og lånere

OmrådeUdlånsstedHøjest fuldførte uddannelseKategori

2020K1-2021K1 — antal

Udlån og lånere

OmrådeUdlånsstedHøjest fuldførte uddannelseKategori

2020-2020 — antal

Udlån og lånere

OmrådeAfstand fra bopæl til folkebiblioteketKategori

2020K1-2021K1 — antal

Udlån og lånere

OmrådeAfstand fra bopæl til folkebiblioteketKategori

2020-2020 — antal

Forskningsbiblioteker
Forskningsbiblioteker med særlige forpligtelser

BibliotekAktivitet

2009-2019 — antal

Økonomi på forskningsbiblioteker med særlige forpligtelser

BibliotekAktivitet

2009-2019 — 1.000 kr.

Udlån på forskningsbiblioteker med særlige forpligtelser

BibliotekOpgørelseModtagertype

2009-2019 — antal

Bestand af fysiske materialer på forskningsbiblioteker med særlige forpligtelser

BibliotekMaterialetype

2009-2019 — antal

Interurbanindlån på forskningsbiblioteker med særlige forpligtelser

BibliotekKilde

2009-2019 — antal

Sammenlignende forskningsbiblioteksstatistik

BibliotekNøgletal

2009-2019 — antal

Bestand og brug af elektroniske ressourcer på forskningsbiblioteker med særlige forpligtelser

BibliotekOpgørelseElektronisk materialetypePlacering

2014-2019 — antal