Sygehusbenyttelse
Befolkningen

OmrådePersongruppeNøgletalAlderKøn

2006-2018 — antal

Befolkningen

OmrådeDiagnosegruppeNøgletalAlderKøn

2006-2018 — antal

Befolkningen

DiagnosegruppeNøgletalAlderKøn

2006-2018 — antal

Indlæggelser

OmrådeDiagnoseAkut/ikke-akutAlderKøn

2006-2018 — antal

Indlæggelser

OmrådeDiagnoseAkut/ikke-akutAlderKøn

2006-2018 — antal

Indlæggelser, sengedage og indlagte patienter

OmrådeNøgletalAlderKøn

2006-2018 — antal

Indlæggelser, sengedage og indlagte patienter

OmrådeNøgletalDiagnoseAlderKøn

2006-2018 — antal

Indlæggelser, sengedage og indlagte patienter

OmrådeNøgletalSengedageAlderKøn

2006-2018 — antal

Indlagte patienter

OmrådeDominerende diagnoseAlderKøn

2006-2018 — antal

Indlagte patienter

OmrådeDiagnoseAlderKøn

2006-2018 — antal

Indeks for indlæggelser

IndekstypeFamilietypeAlderKøn

2006-2018 — indeks

Indeks for indlæggelser af voksne

IndekstypeSocioøkonomisk statusAlderKøn

2006-2018 — indeks

Indeks for indlæggelser af voksne

IndekstypeUddannelseAlderKøn

2006-2018 — indeks

Indeks for indlæggelser af børn

IndekstypeUddannelseAlderKøn

2006-2018 — indeks

Indeks for indlæggelser

IndekstypeOmrådeAlderKøn

2006-2018 — indeks

Indeks for indlæggelser

IndekstypeHerkomstAlderKøn

2006-2018 — indeks

Indeks for indlæggelser

IndekstypeBoligtypeAlderKøn

2006-2018 — indeks

Indeks for indlæggelser af børn

IndekstypeSocioøkonomisk statusAlderKøn

2006-2018 — indeks

Ambulante behandlinger

OmrådeDiagnoseAlderKøn

2006-2018 — antal

Ambulante behandlinger

OmrådeDiagnoseAlderKøn

2006-2018 — antal

Ambulante behandlinger og ambulante patienter

OmrådeNøgletalAlderKøn

2006-2018 — antal

Ambulante behandlinger og ambulante patienter

OmrådeNøgletalDiagnoseAlderKøn

2006-2018 — antal

Ambulante behandlinger og ambulante patienter

OmrådeNøgletalBehandlingerAlderKøn

2006-2018 — antal

Ambulante patienter

OmrådeDominerende diagnoseAlderKøn

2006-2018 — antal

Ambulante patienter

OmrådeDiagnoseAlderKøn

2006-2018 — antal

Indeks for ambulante behandlinger

IndekstypeFamilietypeAlderKøn

2006-2018 — indeks

Indeks for ambulante behandlinger af voksne

IndekstypeSocioøkonomisk statusAlderKøn

2006-2018 — indeks

Indeks for ambulante behandlinger af voksne

IndekstypeUddannelseAlderKøn

2006-2018 — indeks

Indeks for ambulante behandlinger af børn

IndekstypeUddannelseAlderKøn

2006-2018 — indeks

Indeks for ambulante behandlinger

IndekstypeOmrådeAlderKøn

2006-2018 — indeks

Indeks for ambulante behandlinger

IndekstypeHerkomstAlderKøn

2006-2018 — indeks

Indeks for ambulante behandlinger

IndekstypeBoligtypeAlderKøn

2006-2018 — indeks

Indeks for ambulante behandlinger af børn

IndekstypeSocioøkonomisk statusAlderKøn

2006-2018 — indeks

Skadestuebesøg

OmrådeDiagnoseAlderKøn

2006-2018 — antal

Skadestuebesøg

OmrådeDiagnoseAlderKøn

2006-2018 — antal

Skadestuebesøg og skadestuepatienter

OmrådeNøgletalAlderKøn

2006-2018 — antal

Skadestuebesøg og skadestuepatienter

OmrådeNøgletalDiagnoseAlderKøn

2006-2018 — antal

Skadestuebesøg og skadestuepatienter

OmrådeNøgletalKontaktårsagAlderKøn

2006-2018 — antal

Skadestuepatienter

OmrådeDominerende kontaktårsagAlderKøn

2006-2018 — antal

Skadestuepatienter

OmrådeKontaktårsagAlderKøn

2006-2018 — antal

Indeks for skadestuebehandlinger

IndekstypeFamilietypeAlderKøn

2006-2018 — indeks

Indeks for skadestuebehandlinger af voksne

IndekstypeSocioøkonomisk statusAlderKøn

2006-2018 — indeks

Indeks for skadestuebehandlinger af voksne

IndekstypeUddannelseAlderKøn

2006-2018 — indeks

Indeks for skadestuebehandlinger af børn

IndekstypeUddannelseAlderKøn

2006-2018 — indeks

Indeks for skadestuebehandlinger

IndekstypeOmrådeAlderKøn

2006-2018 — indeks

Indeks for skadestuebehandlinger

IndekstypeHerkomstAlderKøn

2006-2018 — indeks

Indeks for skadestuebehandlinger

IndekstypeBoligtypeAlderKøn

2006-2018 — indeks

Indeks for skadestuebehandlinger af børn

IndekstypeSocioøkonomisk statusAlderKøn

2006-2018 — indeks

COVID-19 smittespredning mv. pr. dag (eksperimentel statistik)

Nøgletal

2020M03D21-2021M06D15 — -

Bekræftede COVID-19 tilfælde pr. dag (eksperimentel statistik)

NøgletalAlder

2020M03D21-2021M06D15 — -

Bekræftede COVID-19 tilfælde pr. dag (eksperimentel statistik)

NøgletalLandsdel

2020M03D21-2021M06D15 — -

Bekræftede COVID-19 tilfælde pr. dag (eksperimentel statistik)

NøgletalKommune

2020M04D20-2021M06D15 — -

Lægebesøg
Lægebesøg mv. med offentlig tilskud

OmrådeYdelsesartAlderKøn

2006-2020 — antal

Lægebesøg mv. med offentlig tilskud

OmrådeYdelsesartAlderKøn

2006-2020 — antal

Lægebesøg mv. med offentlig tilskud (detaljeret)

OmrådeYdelsesartAlderKøn

2006-2020 — antal

Lægebesøg mv. med offentlig tilskud (detaljeret)

OmrådeYdelsesartAlderKøn

2006-2020 — antal

Personer med kontakt til læge mv. med offentlig tilskud

OmrådeYdelsesartAlderKøn

2006-2020 — antal

Personer med kontakt til læge mv. med offentlig tilskud

OmrådeYdelsesartAlderKøn

2006-2020 — antal

Modtagere af ydelser i forbindelse med lægebesøg mv.

OmrådeYdelsesartAlderKøn

2006-2020 — antal

Modtagere af ydelser i forbindelse med lægebesøg mv.

OmrådeYdelsesartAlderKøn

2006-2020 — antal

Offentlige udgifter ved lægebesøg mv. (detaljeret)

OmrådeYdelsesartAlderKøn

2006-2020 — 1.000 kr.

Offentlige udgifter ved lægebesøg mv. (detaljeret)

OmrådeYdelsesartAlderKøn

2006-2020 — 1.000 kr.

Offentlige udgifter ved lægebesøg mv.

OmrådeYdelsesartAlderKøn

2006-2020 — 1.000 kr.

Offentlige udgifter ved lægebesøg mv.

OmrådeYdelsesartAlderKøn

2006-2020 — 1.000 kr.

Lægebesøg

NøgletalYdelsesartFamilietypeKønAlder

2006-2020 — -

Lægebesøg

NøgletalYdelsesartSocioøkonomisk statusKønAlder

2006-2020 — -

Lægebesøg

NøgletalYdelsesartHerkomstKønAlder

2006-2020 — -

Lægebesøg

NøgletalYdelsesartIndkomstniveau KønAlder

2006-2020 — -

Befolkningen

OmrådeSygesikringsgruppe

2007-2020 — antal

Kommunal tandpleje

OmrådeTandplejeordningModtagere

2015-2020 — antal

Hjemmesygepleje
Modtagere af hjemmesygepleje (eget hjem)

OmrådeAlderKøn

2016-2020 — antal

Leveret hjemmesygepleje (eget hjem)

OmrådeAlderKønDage

2016-2020 — antal

Sårbare gruppers sundhed
Udsatte børn og unge (0-22 år)

OmrådeMål/kontrolgruppeKønAlder

2015-2017 — -

Udsatte børn og unges (0-22 år) lægebesøg

Mål/kontrolgruppeSpecialeEnhedKønAlder

2015-2017 — -

Udsatte børn og unges (0-22 år) sygehusbenyttelse

Mål/kontrolgruppeNøgletalSygehustypeKønAlder

2015-2017 — -